Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 23 Máj 2018 - 00:05
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Máj 2018
Prvá návšteva NA
Posledná návšteva 22 Máj 2018 - 23:59
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *944
 
1,654
(1.75 návštev/návštevníka)
2,907
(1.75 Stránok/Návšteva)
32,871
(19.87 Hity/Návšteva)
799.56 MB
(495.01 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
10,52247,5941.27 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 950Počet návštev: 2101Stránok: 6239Hity: 45945Bajtov: 1.04 GB Unikátne návštevy: 944Počet návštev: 1654Stránok: 2907Hity: 32871Bajtov: 799.56 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201800000
Feb 201800000
Mar 201800000
Apr 20189502,1016,23945,9451.04 GB
Máj 20189441,6542,90732,871799.56 MB
Jún 201800000
Júl 201800000
Aug 201800000
Sep 201800000
Okt 201800000
Nov 201800000
Dec 201800000
Celkom1,8943,7559,14678,8161.82 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 52Stránok: 65Hity: 1587Bajtov: 35.83 MB Počet návštev: 69Stránok: 134Hity: 924Bajtov: 31.88 MB Počet návštev: 70Stránok: 114Hity: 1648Bajtov: 38.28 MB Počet návštev: 89Stránok: 425Hity: 3234Bajtov: 102.17 MB Počet návštev: 105Stránok: 167Hity: 893Bajtov: 28.33 MB Počet návštev: 82Stránok: 126Hity: 1177Bajtov: 30.13 MB Počet návštev: 67Stránok: 137Hity: 988Bajtov: 27.80 MB Počet návštev: 65Stránok: 120Hity: 1694Bajtov: 34.02 MB Počet návštev: 75Stránok: 85Hity: 987Bajtov: 24.96 MB Počet návštev: 87Stránok: 116Hity: 1217Bajtov: 26.73 MB Počet návštev: 70Stránok: 143Hity: 2142Bajtov: 40.43 MB Počet návštev: 79Stránok: 150Hity: 1823Bajtov: 35.18 MB Počet návštev: 65Stránok: 85Hity: 1810Bajtov: 33.66 MB Počet návštev: 87Stránok: 170Hity: 1827Bajtov: 42.95 MB Počet návštev: 98Stránok: 180Hity: 2246Bajtov: 45.00 MB Počet návštev: 79Stránok: 106Hity: 1216Bajtov: 31.71 MB Počet návštev: 119Stránok: 163Hity: 1150Bajtov: 33.65 MB Počet návštev: 57Stránok: 96Hity: 1564Bajtov: 31.26 MB Počet návštev: 63Stránok: 82Hity: 1225Bajtov: 32.07 MB Počet návštev: 56Stránok: 71Hity: 1140Bajtov: 35.74 MB Počet návštev: 58Stránok: 78Hity: 1125Bajtov: 27.15 MB Počet návštev: 62Stránok: 94Hity: 1251Bajtov: 30.43 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 3Bajtov: 194.45 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 71.91Stránok: 126.39Hity: 1429.17Bajtov: 36452352.87
01
Máj
02
Máj
03
Máj
04
Máj
05
Máj
06
Máj
07
Máj
08
Máj
09
Máj
10
Máj
11
Máj
12
Máj
13
Máj
14
Máj
15
Máj
16
Máj
17
Máj
18
Máj
19
Máj
20
Máj
21
Máj
22
Máj
23
Máj
24
Máj
25
Máj
26
Máj
27
Máj
28
Máj
29
Máj
30
Máj
31
Máj
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Máj 201852651,58735.83 MB
02 Máj 20186913492431.88 MB
03 Máj 2018701141,64838.28 MB
04 Máj 2018894253,234102.17 MB
05 Máj 201810516789328.33 MB
06 Máj 2018821261,17730.13 MB
07 Máj 20186713798827.80 MB
08 Máj 2018651201,69434.02 MB
09 Máj 2018758598724.96 MB
10 Máj 2018871161,21726.73 MB
11 Máj 2018701432,14240.43 MB
12 Máj 2018791501,82335.18 MB
13 Máj 201865851,81033.66 MB
14 Máj 2018871701,82742.95 MB
15 Máj 2018981802,24645.00 MB
16 Máj 2018791061,21631.71 MB
17 Máj 20181191631,15033.65 MB
18 Máj 201857961,56431.26 MB
19 Máj 201863821,22532.07 MB
20 Máj 201856711,14035.74 MB
21 Máj 201858781,12527.15 MB
22 Máj 201862941,25130.43 MB
23 Máj 2018003194.45 KB
24 Máj 20180000
25 Máj 20180000
26 Máj 20180000
27 Máj 20180000
28 Máj 20180000
29 Máj 20180000
30 Máj 20180000
31 Máj 20180000
Priemer711261,42934.76 MB
Celkom1,6542,90732,871799.56 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 128.33Hity: 1313.33Bajtov: 32.63 MB Stránok: 114.75Hity: 1694.50Bajtov: 36.32 MB Stránok: 81.25Hity: 782.50Bajtov: 22.18 MB Stránok: 131Hity: 1338.33Bajtov: 32.89 MB Stránok: 221.33Hity: 2313.33Bajtov: 57.95 MB Stránok: 133Hity: 1313.67Bajtov: 31.86 MB Stránok: 94Hity: 1375.67Bajtov: 33.18 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1281,31332.63 MB
Uto1141,69436.32 MB
Str8178222.18 MB
Štv1311,33832.89 MB
Pia2212,31357.95 MB
Sob1331,31331.86 MB
Ned941,37533.18 MB


 
Hodiny  
Stránok: 77Hity: 974Bajtov: 25.62 MB Stránok: 63Hity: 620Bajtov: 23.05 MB Stránok: 109Hity: 1292Bajtov: 31.72 MB Stránok: 170Hity: 817Bajtov: 17.73 MB Stránok: 155Hity: 754Bajtov: 23.45 MB Stránok: 58Hity: 514Bajtov: 14.44 MB Stránok: 95Hity: 775Bajtov: 15.20 MB Stránok: 82Hity: 1021Bajtov: 21.05 MB Stránok: 373Hity: 3156Bajtov: 95.52 MB Stránok: 97Hity: 457Bajtov: 15.95 MB Stránok: 122Hity: 1603Bajtov: 32.62 MB Stránok: 105Hity: 974Bajtov: 31.51 MB Stránok: 103Hity: 1245Bajtov: 29.33 MB Stránok: 107Hity: 1245Bajtov: 30.50 MB Stránok: 108Hity: 1753Bajtov: 35.99 MB Stránok: 94Hity: 2228Bajtov: 37.83 MB Stránok: 118Hity: 1795Bajtov: 43.51 MB Stránok: 144Hity: 2451Bajtov: 46.45 MB Stránok: 136Hity: 1481Bajtov: 38.37 MB Stránok: 132Hity: 1319Bajtov: 34.56 MB Stránok: 111Hity: 1156Bajtov: 34.62 MB Stránok: 142Hity: 1871Bajtov: 45.21 MB Stránok: 128Hity: 2096Bajtov: 44.09 MB Stránok: 78Hity: 1274Bajtov: 31.25 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
007797425.62 MB
016362023.05 MB
021091,29231.72 MB
0317081717.73 MB
0415575423.45 MB
055851414.44 MB
069577515.20 MB
07821,02121.05 MB
083733,15695.52 MB
099745715.95 MB
101221,60332.62 MB
1110597431.51 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
121031,24529.33 MB
131071,24530.50 MB
141081,75335.99 MB
15942,22837.83 MB
161181,79543.51 MB
171442,45146.45 MB
181361,48138.37 MB
191321,31934.56 MB
201111,15634.62 MB
211421,87145.21 MB
221282,09644.09 MB
23781,27431.25 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip1,1758,653262.93 MB

netNetworknet5675,841131.96 MB

comCommercialcom5473,14478.85 MB

deGermanyde10575824.67 MB

itItalyit792,06255.16 MB

jpJapanjp603,39946.41 MB

czCzech Republiccz4235213.06 MB

ruRussian Federationru401,61016.74 MB

frFrancefr2561819.64 MB

plPolandpl242,31222.35 MB

 Ostatné2434122127.78 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 4,584 Známe, 1,456 Neznámy (nepreložená IP)
944 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
162.208.51.37Philadelphia?2772,05772.39 MB04 Máj 2018 - 08:18
203.133.174.214Neznámy?1081081.66 MB18 Máj 2018 - 03:57
1.144.110.166Greystanes?66662.66 MB20 Máj 2018 - 03:14
80.231.231.133Brackley?6390318.29 MB21 Máj 2018 - 13:47
softbank126002142210.bbtec.netTokyo?6079015.61 MB15 Máj 2018 - 03:04
97e4c21e.skybroadband.comScarborough?5858542.67 KB22 Máj 2018 - 21:36
bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.netYehud?53551005.18 KB12 Máj 2018 - 04:49
178-137-165-61.broadband.kyivstar.netNeznámy?4848108.66 KB14 Máj 2018 - 07:32
46-118-114-175.broadband.kyivstar.netNeznámy?4646104.13 KB15 Máj 2018 - 06:29
37-115-185-9.broadband.kyivstar.netNeznámy?434397.34 KB14 Máj 2018 - 18:32
Ostatné  2,08528,697687.13 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
43 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot16,129658.96 MB23 Máj 2018 - 00:06
Unknown robot (identified by 'robot')7,055354.74 MB22 Máj 2018 - 23:57
Googlebot6,49243.69 MB23 Máj 2018 - 00:05
Yandex bot3,194125.09 MB23 Máj 2018 - 00:06
Unknown robot (identified by 'crawl')2,10426.61 MB22 Máj 2018 - 17:54
Unknown robot (identified by 'bot*')1,26416.66 MB22 Máj 2018 - 22:06
Bing Preview bot66114.11 MB22 Máj 2018 - 22:18
SeznamBot5002.32 MB22 Máj 2018 - 22:52
BaiDuSpider3047.39 MB22 Máj 2018 - 14:45
FaceBook bot2338.28 MB22 Máj 2018 - 23:43
Ostatné-62,066+6314938.31 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,654 - Priemer: 99 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,55393.8 %
30s-2mn120.7 %
2mn-5mn191.1 %
5mn-15mn191.1 %
15mn-30mn160.9 %
30mn-1h251.5 %
1h+100.6 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage27,58183.9 %721.97 MB90.3 %
htmHTML or XML static page2,0546.2 %63.37 MB7.9 %
gifImage1,8825.7 %5.12 MB0.6 %
htmlHTML or XML static page8532.5 %2.34 MB0.2 %
cssCascading Style Sheet file4611.4 %594.26 KB0 %
pngImage180 %2.35 MB0.2 %
swf 140 %30.10 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file70 %3.53 MB0.4 %
aviVideo file10 %00 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 4Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf26415.01 MB512.42 KB
/n/bueno08_908_2.pdf943.02 MB237.98 KB
/ine/text2_fotos.doc2047.00 KB23.50 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi1000

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
383 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/8472.22 KB601591


/bio/purley.htm211113.14 KB196190


/uvod1.htm16441.33 KB101111


/bio/williamson.htm12988.74 KB113108


/jabouille-a1.htm809.36 KB7878


/bio/zand.htm5921.45 KB4140


/takahashi-a1.htm5122.78 KB5050


/nextgallery.htm3938.61 KB3434


/danny.htm2627.17 KB31


/acko.htm2317.09 KB93


Ostatné1,27813.71 KB428448 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows1,88364.7 %21,24464.6 %
Macintosh53018.2 %6,34619.3 %
Neznámy2297.8 %8612.6 %
Linux2077.1 %4,23912.8 %
Java451.5 %450.1 %
Unknown Unix system110.3 %1290.3 %
OS/210 %130 %
BlackBerry10 %10 %
Java Mobile00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie75525.9 %17,35952.7 %
FirefoxNie67423.1 %4,35013.2 %
MS Internet ExplorerNie58420 %9502.8 %
SafariNie45815.7 %4,75314.4 %
MozillaNie2568.8 %4,28213 %
Neznámy?1013.4 %3321 %
OperaNie401.3 %750.2 %
NetscapeNie220.7 %220 %
Acrobat WebcaptureÁno80.2 %80 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie50.1 %1760.5 %
 Ostatné 40.1 %5721.7 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)2,01379.5 %6,68149.7 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google143 / 4,829
- Microsoft Bing6 / 771
- Yandex3 / 25
- Yahoo!1 / 13
- Baidu1 / 2
- Ecosia Search1 / 5
- Google (Images)0 / 7
1556.1 %5,65242 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://chedotfree.website2020
- http://afw.fc2web.com/ziko/ziko1970a.htm1616
- https://jobius.com.ua1414
- http://flowertherapy.ru1010
- http://sorus.ucoz.ru1010
- https://krasnodar-avtolombard.ru1010
- https://beremenyashka.com99
- https://ru.wikipedia.org99
- https://documentbase.net99
- http://pc-services.ru88
- Ostatné244983
35914.1 %1,0988.1 %
Neznámý pôvod20 %20 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
6 Kľúčové slováHľadaniePercentá
loris kessel116.6 %
riccardo paletti116.6 %
matthew williamson116.6 %
miguel angel guerra autograph116.6 %
miguel angel guerra autogramm116.6 %
11k116.6 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
12 VýrazyHľadaniePercentá
guerra213.3 %
angel213.3 %
miguel213.3 %
paletti16.6 %
autograph16.6 %
loris16.6 %
kessel16.6 %
williamson16.6 %
11k16.6 %
autogramm16.6 %
Iné slová213.3 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených2,269 / 944 Návštevy240.3 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)5,40495 %1.11 MB
403Forbidden1943.4 %42.54 KB
206Partial Content470.8 %1.06 MB
301Moved permanently (redirect)410.7 %9.42 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): geoip_city_maxmind, decodeutfkeys, hostinfo, tooltips)