Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 19 Dec 2016 - 00:01
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Dec 2016
Prvá návšteva 01 Dec 2016 - 00:02
Posledná návšteva 18 Dec 2016 - 23:50
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *1,025
 
1,575
(1.53 návštev/návštevníka)
5,059
(3.21 Stránok/Návšteva)
48,356
(30.7 Hity/Návšteva)
1.04 GB
(691.72 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
11,25933,798571.35 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 2959Počet návštev: 3913Stránok: 16254Hity: 120598Bajtov: 2.23 GB Unikátne návštevy: 1220Počet návštev: 1989Stránok: 4666Hity: 86959Bajtov: 1.72 GB Unikátne návštevy: 1510Počet návštev: 2124Stránok: 4511Hity: 124598Bajtov: 2.81 GB Unikátne návštevy: 1446Počet návštev: 2196Stránok: 4192Hity: 90399Bajtov: 1.65 GB Unikátne návštevy: 1555Počet návštev: 2459Stránok: 5170Hity: 86765Bajtov: 1.73 GB Unikátne návštevy: 1543Počet návštev: 2348Stránok: 5778Hity: 81245Bajtov: 1.52 GB Unikátne návštevy: 1448Počet návštev: 2482Stránok: 6943Hity: 80183Bajtov: 1.54 GB Unikátne návštevy: 1545Počet návštev: 2941Stránok: 6364Hity: 83944Bajtov: 1.57 GB Unikátne návštevy: 1392Počet návštev: 2436Stránok: 5489Hity: 70223Bajtov: 1.47 GB Unikátne návštevy: 1436Počet návštev: 2673Stránok: 5957Hity: 86665Bajtov: 1.80 GB Unikátne návštevy: 1435Počet návštev: 2498Stránok: 4703Hity: 84834Bajtov: 1.89 GB Unikátne návštevy: 1025Počet návštev: 1575Stránok: 5059Hity: 48356Bajtov: 1.04 GB  
 Jan
2016
Feb
2016
Mar
2016
Apr
2016
Máj
2016
Jún
2016
Júl
2016
Aug
2016
Sep
2016
Okt
2016
Nov
2016
Dec
2016
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20162,9593,91316,254120,5982.23 GB
Feb 20161,2201,9894,66686,9591.72 GB
Mar 20161,5102,1244,511124,5982.81 GB
Apr 20161,4462,1964,19290,3991.65 GB
Máj 20161,5552,4595,17086,7651.73 GB
Jún 20161,5432,3485,77881,2451.52 GB
Júl 20161,4482,4826,94380,1831.54 GB
Aug 20161,5452,9416,36483,9441.57 GB
Sep 20161,3922,4365,48970,2231.47 GB
Okt 20161,4362,6735,95786,6651.80 GB
Nov 20161,4352,4984,70384,8341.89 GB
Dec 20161,0251,5755,05948,3561.04 GB
Celkom18,51429,63475,0861,044,76920.97 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 90Stránok: 105Hity: 2308Bajtov: 51.60 MB Počet návštev: 63Stránok: 208Hity: 2766Bajtov: 53.54 MB Počet návštev: 101Stránok: 136Hity: 1933Bajtov: 50.08 MB Počet návštev: 96Stránok: 566Hity: 6739Bajtov: 127.23 MB Počet návštev: 77Stránok: 163Hity: 3021Bajtov: 57.36 MB Počet návštev: 172Stránok: 309Hity: 2579Bajtov: 55.06 MB Počet návštev: 118Stránok: 154Hity: 1699Bajtov: 48.30 MB Počet návštev: 68Stránok: 182Hity: 2467Bajtov: 49.91 MB Počet návštev: 66Stránok: 199Hity: 2198Bajtov: 52.35 MB Počet návštev: 89Stránok: 787Hity: 3246Bajtov: 66.18 MB Počet návštev: 75Stránok: 338Hity: 2350Bajtov: 52.88 MB Počet návštev: 97Stránok: 311Hity: 1982Bajtov: 47.78 MB Počet návštev: 60Stránok: 374Hity: 2976Bajtov: 57.05 MB Počet návštev: 72Stránok: 187Hity: 1833Bajtov: 45.56 MB Počet návštev: 97Stránok: 198Hity: 4029Bajtov: 104.73 MB Počet návštev: 67Stránok: 116Hity: 2238Bajtov: 50.91 MB Počet návštev: 40Stránok: 43Hity: 1659Bajtov: 36.85 MB Počet návštev: 127Stránok: 683Hity: 2331Bajtov: 56.52 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 2Bajtov: 51.30 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 82.89Stránok: 266.26Hity: 2545.05Bajtov: 58716901.00
01
Dec
02
Dec
03
Dec
04
Dec
05
Dec
06
Dec
07
Dec
08
Dec
09
Dec
10
Dec
11
Dec
12
Dec
13
Dec
14
Dec
15
Dec
16
Dec
17
Dec
18
Dec
19
Dec
20
Dec
21
Dec
22
Dec
23
Dec
24
Dec
25
Dec
26
Dec
27
Dec
28
Dec
29
Dec
30
Dec
31
Dec
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Dec 2016901052,30851.60 MB
02 Dec 2016632082,76653.54 MB
03 Dec 20161011361,93350.08 MB
04 Dec 2016965666,739127.23 MB
05 Dec 2016771633,02157.36 MB
06 Dec 20161723092,57955.06 MB
07 Dec 20161181541,69948.30 MB
08 Dec 2016681822,46749.91 MB
09 Dec 2016661992,19852.35 MB
10 Dec 2016897873,24666.18 MB
11 Dec 2016753382,35052.88 MB
12 Dec 2016973111,98247.78 MB
13 Dec 2016603742,97657.05 MB
14 Dec 2016721871,83345.56 MB
15 Dec 2016971984,029104.73 MB
16 Dec 2016671162,23850.91 MB
17 Dec 201640431,65936.85 MB
18 Dec 20161276832,33156.52 MB
19 Dec 201600251.30 KB
20 Dec 20160000
21 Dec 20160000
22 Dec 20160000
23 Dec 20160000
24 Dec 20160000
25 Dec 20160000
26 Dec 20160000
27 Dec 20160000
28 Dec 20160000
29 Dec 20160000
30 Dec 20160000
31 Dec 20160000
Priemer822662,54556.00 MB
Celkom1,5755,05948,3561.04 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 158Hity: 1668.33Bajtov: 35.06 MB Stránok: 341.50Hity: 2777.50Bajtov: 56.05 MB Stránok: 170.50Hity: 1766Bajtov: 46.93 MB Stránok: 161.67Hity: 2934.67Bajtov: 68.74 MB Stránok: 174.33Hity: 2400.67Bajtov: 52.27 MB Stránok: 322Hity: 2279.33Bajtov: 51.04 MB Stránok: 529Hity: 3806.67Bajtov: 78.87 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1581,66835.06 MB
Uto3412,77756.05 MB
Str1701,76646.93 MB
Štv1612,93468.74 MB
Pia1742,40052.27 MB
Sob3222,27951.04 MB
Ned5293,80678.87 MB


 
Hodiny  
Stránok: 104Hity: 2104Bajtov: 49.33 MB Stránok: 190Hity: 1057Bajtov: 26.29 MB Stránok: 105Hity: 692Bajtov: 21.21 MB Stránok: 350Hity: 821Bajtov: 20.84 MB Stránok: 178Hity: 671Bajtov: 17.75 MB Stránok: 96Hity: 575Bajtov: 15.78 MB Stránok: 125Hity: 468Bajtov: 13.35 MB Stránok: 100Hity: 624Bajtov: 17.55 MB Stránok: 250Hity: 998Bajtov: 24.80 MB Stránok: 182Hity: 1837Bajtov: 33.13 MB Stránok: 249Hity: 2580Bajtov: 44.52 MB Stránok: 90Hity: 1566Bajtov: 38.43 MB Stránok: 161Hity: 2648Bajtov: 47.80 MB Stránok: 252Hity: 2444Bajtov: 49.72 MB Stránok: 280Hity: 2268Bajtov: 52.37 MB Stránok: 143Hity: 2108Bajtov: 44.95 MB Stránok: 157Hity: 2405Bajtov: 54.50 MB Stránok: 145Hity: 2336Bajtov: 53.86 MB Stránok: 805Hity: 2974Bajtov: 66.73 MB Stránok: 234Hity: 3817Bajtov: 74.72 MB Stránok: 356Hity: 4605Bajtov: 97.03 MB Stránok: 160Hity: 3451Bajtov: 74.61 MB Stránok: 171Hity: 3124Bajtov: 67.70 MB Stránok: 176Hity: 2183Bajtov: 56.95 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
001042,10449.33 MB
011901,05726.29 MB
0210569221.21 MB
0335082120.84 MB
0417867117.75 MB
059657515.78 MB
0612546813.35 MB
0710062417.55 MB
0825099824.80 MB
091821,83733.13 MB
102492,58044.52 MB
11901,56638.43 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
121612,64847.80 MB
132522,44449.72 MB
142802,26852.37 MB
151432,10844.95 MB
161572,40554.50 MB
171452,33653.86 MB
188052,97466.73 MB
192343,81774.72 MB
203564,60597.03 MB
211603,45174.61 MB
221713,12467.70 MB
231762,18356.95 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip2,6709,912229.52 MB

comCommercialcom6665,785114.28 MB

czCzech Republiccz3804,43875.08 MB

netNetworknet2986,203156.81 MB

deGermanyde2673,57252.88 MB

ruRussian Federationru1582,35631.13 MB

frFrancefr1171,45927.31 MB

skSlovak Republicsk601,41921.32 MB

euEuropean countryeu4563770.20 KB

brBrazilbr3242016.75 MB

 Ostatné36612729338.10 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 6,071 Známe, 1,632 Neznámy (nepreložená IP)
1,025 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
188.143.232.19Saint Petersburg?7077079.86 MB13 Dec 2016 - 14:40
dynamic-109-81-208-150.ipv4.broadband.iol.czPrague?3453,67956.15 MB04 Dec 2016 - 20:55
188.143.232.15Saint Petersburg?1621622.56 MB14 Dec 2016 - 12:53
188.143.232.21Saint Petersburg?1311311.97 MB18 Dec 2016 - 23:16
pool-37-140-65-234.is74.ruNeznámy?130130294.28 KB18 Dec 2016 - 18:52
88.212.57.6Neznámy?112112938.38 KB02 Dec 2016 - 13:14
188.143.232.16Saint Petersburg?1071071.36 MB13 Dec 2016 - 22:47
188.143.232.70Saint Petersburg?1031032.79 MB13 Dec 2016 - 08:23
188.143.232.41Saint Petersburg?1001012.55 MB13 Dec 2016 - 01:55
188.143.232.11Saint Petersburg?85851.38 MB15 Dec 2016 - 05:57
Ostatné  3,07743,039984.12 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
44 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Googlebot8,713198.72 MB19 Dec 2016 - 00:03
bingbot7,898154.12 MB18 Dec 2016 - 23:55
Yandex bot3,4895.85 MB18 Dec 2016 - 23:22
Unknown robot (identified by 'robot')2,710134.00 MB18 Dec 2016 - 23:56
Unknown robot (identified by 'crawl')2,1704.42 MB16 Dec 2016 - 12:37
SeznamBot7161.96 MB18 Dec 2016 - 16:18
Yahoo Slurp472345.84 KB18 Dec 2016 - 23:53
Web Core / Roots30016.51 MB13 Dec 2016 - 07:41
Unknown robot (identified by 'bot*')27510.03 MB18 Dec 2016 - 15:01
Bing Preview bot2678.23 MB18 Dec 2016 - 21:58
Ostatné-2,250,758+225181224.84 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,575 - Priemer: 95 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,43390.9 %
30s-2mn684.3 %
2mn-5mn161 %
5mn-15mn191.2 %
15mn-30mn171 %
30mn-1h191.2 %
1h+100.6 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage39,09080.8 %979.77 MB92 %
htmHTML or XML static page3,8738 %50.16 MB4.7 %
gifImage3,2396.6 %9.81 MB0.9 %
htmlHTML or XML static page1,1862.4 %14.84 MB1.3 %
cssCascading Style Sheet file8101.6 %246.50 KB0 %
swf 960.1 %72.28 KB0 %
pngImage440 %5.52 MB0.5 %
docDocument100 %120.36 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file80 %3.40 MB0.3 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 4Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/text1.doc12187.97 KB6.77 KB
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf1015.06 MB470.77 KB
/ine/text2_fotos.doc3050.88 KB16.96 KB
/n/bueno08_908_2.pdf20633.45 KB316.72 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
405 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/stat/77218.71 KB198198


/4121.79 KB251222


/links.htm18014.58 KB25


/Contact.htm1786.99 KB 77


/wantedags.htm1689.87 KB1 


/uvod1swap.htm1684.89 KB11


/bio/williamson.htm13749.23 KB10195


/bio/purley.htm13247.16 KB10192


/uvod1.htm10524.17 KB1529


/bio/zand.htm709.43 KB5145


Ostatné2,73710.55 KB854818 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows4,70893 %33,21668.6 %
Macintosh1763.4 %8,06416.6 %
Linux1302.5 %6,81914.1 %
Neznámy440.8 %1940.4 %
Unknown Unix system10 %540.1 %
Java Mobile00 %60 %
BlackBerry00 %20 %
Nintendo Wii00 %20 %
Java00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
MS Internet ExplorerNie3,38066.8 %4,1188.5 %
FirefoxNie75614.9 %13,17327.2 %
Google ChromeNie62312.3 %19,62240.5 %
SafariNie1342.6 %7,33415.1 %
MozillaNie1182.3 %3,2836.7 %
Neznámy?320.6 %1130.2 %
OperaNie90.1 %920.1 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie30 %5611.1 %
IceweaselNie10 %10 %
NetscapeNie10 %30 %
 Ostatné 20 %580.1 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)2,96069.6 %6,74940 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google157 / 6,612
- Google (Images)125 / 241
- Microsoft Bing8 / 670
- Yahoo!8 / 113
- Yandex3 / 5
- Seznam2 / 2
- AOL2 / 7
- Voila1 / 1
- Zoznam1 / 1
3077.2 %7,65245.3 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://js-track.comhttp://rightadserver.comhttp://nialia.nethttp...6565
- http://nordic-slots.pwhttp://nordicslots.pw6363
- http://companion-tv.comhttp://binary-offer.comhttp://3omla2.comh...4949
- http://carslicenseplates.com4040
- http://windows-10-aktivator.ru4040
- http://activatorforwindows.ru3030
- http://js-track.com2323
- http://itiscar.com2323
- http://janeanthonyeas.com2323
- http://guestcaritas.com2222
- Ostatné6002,072
97823 %2,45014.5 %
Neznámý pôvod30 %70 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
16 Kľúčové slováHľadaniePercentá
roger williamson211.7 %
シェブロン FP15.8 %
jim crawford 198515.8 %
patrick gaillard15.8 %
olivier panis 38660 gieres15.8 %
osella 198715.8 %
www.asag.sk15.8 %
ian scheckter15.8 %
sukup15.8 %
joe vonlanten15.8 %
Iné frázy635.2 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
30 VýrazyHľadaniePercentá
sukup25.8 %
roger25.8 %
williamson25.8 %
ian25.8 %
gaillard12.9 %
198712.9 %
anton12.9 %
vonlanten12.9 %
ashley12.9 %
198512.9 %
Iné slová2058.8 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených1,314 / 1,025 Návštevy128.1 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)2,17057.6 %452.68 KB
403Forbidden1,47139.1 %303.48 KB
206Partial Content932.4 %2.87 MB
500Internal server Error190.5 %9.95 KB
301Moved permanently (redirect)90.2 %2.09 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hostinfo, geoip_city_maxmind, decodeutfkeys, tooltips)