Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 26 Mar 2019 - 00:07
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Mar 2019
Prvá návšteva NA
Posledná návšteva 26 Mar 2019 - 00:05
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *844
 
1,948
(2.3 návštev/návštevníka)
5,066
(2.6 Stránok/Návšteva)
70,475
(36.17 Hity/Návšteva)
1.91 GB
(1028.03 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
14,43460,6751.14 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 945Počet návštev: 1877Stránok: 3724Hity: 46010Bajtov: 1.02 GB Unikátne návštevy: 837Počet návštev: 1875Stránok: 4374Hity: 71906Bajtov: 1.91 GB Unikátne návštevy: 844Počet návštev: 1948Stránok: 5066Hity: 70475Bajtov: 1.91 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2019
Feb
2019
Mar
2019
Apr
2019
Máj
2019
Jún
2019
Júl
2019
Aug
2019
Sep
2019
Okt
2019
Nov
2019
Dec
2019
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20199451,8773,72446,0101.02 GB
Feb 20198371,8754,37471,9061.91 GB
Mar 20198441,9485,06670,4751.91 GB
Apr 201900000
Máj 201900000
Jún 201900000
Júl 201900000
Aug 201900000
Sep 201900000
Okt 201900000
Nov 201900000
Dec 201900000
Celkom2,6265,70013,164188,3914.84 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 72Stránok: 123Hity: 5854Bajtov: 281.71 MB Počet návštev: 70Stránok: 126Hity: 1375Bajtov: 48.56 MB Počet návštev: 71Stránok: 176Hity: 4839Bajtov: 110.41 MB Počet návštev: 98Stránok: 252Hity: 3240Bajtov: 117.04 MB Počet návštev: 84Stránok: 234Hity: 3032Bajtov: 93.45 MB Počet návštev: 97Stránok: 452Hity: 5398Bajtov: 136.17 MB Počet návštev: 70Stránok: 116Hity: 921Bajtov: 38.50 MB Počet návštev: 73Stránok: 186Hity: 3262Bajtov: 91.24 MB Počet návštev: 88Stránok: 269Hity: 4915Bajtov: 99.15 MB Počet návštev: 104Stránok: 360Hity: 3324Bajtov: 73.00 MB Počet návštev: 97Stránok: 296Hity: 1348Bajtov: 41.58 MB Počet návštev: 90Stránok: 290Hity: 1906Bajtov: 60.49 MB Počet návštev: 101Stránok: 338Hity: 3946Bajtov: 92.92 MB Počet návštev: 65Stránok: 105Hity: 1200Bajtov: 29.99 MB Počet návštev: 55Stránok: 99Hity: 1215Bajtov: 28.74 MB Počet návštev: 68Stránok: 195Hity: 2439Bajtov: 59.15 MB Počet návštev: 79Stránok: 127Hity: 1327Bajtov: 33.24 MB Počet návštev: 69Stránok: 104Hity: 1540Bajtov: 35.09 MB Počet návštev: 81Stránok: 188Hity: 2442Bajtov: 61.18 MB Počet návštev: 77Stránok: 333Hity: 5449Bajtov: 92.30 MB Počet návštev: 74Stránok: 147Hity: 2272Bajtov: 47.88 MB Počet návštev: 66Stránok: 105Hity: 3076Bajtov: 119.19 MB Počet návštev: 76Stránok: 278Hity: 3220Bajtov: 99.34 MB Počet návštev: 59Stránok: 82Hity: 1417Bajtov: 26.30 MB Počet návštev: 63Stránok: 84Hity: 1507Bajtov: 38.70 MB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 11Bajtov: 375.82 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 74.92Stránok: 194.85Hity: 2710.58Bajtov: 78871938.46
01
Mar
02
Mar
03
Mar
04
Mar
05
Mar
06
Mar
07
Mar
08
Mar
09
Mar
10
Mar
11
Mar
12
Mar
13
Mar
14
Mar
15
Mar
16
Mar
17
Mar
18
Mar
19
Mar
20
Mar
21
Mar
22
Mar
23
Mar
24
Mar
25
Mar
26
Mar
27
Mar
28
Mar
29
Mar
30
Mar
31
Mar
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Mar 2019721235,854281.71 MB
02 Mar 2019701261,37548.56 MB
03 Mar 2019711764,839110.41 MB
04 Mar 2019982523,240117.04 MB
05 Mar 2019842343,03293.45 MB
06 Mar 2019974525,398136.17 MB
07 Mar 20197011692138.50 MB
08 Mar 2019731863,26291.24 MB
09 Mar 2019882694,91599.15 MB
10 Mar 20191043603,32473.00 MB
11 Mar 2019972961,34841.58 MB
12 Mar 2019902901,90660.49 MB
13 Mar 20191013383,94692.92 MB
14 Mar 2019651051,20029.99 MB
15 Mar 201955991,21528.74 MB
16 Mar 2019681952,43959.15 MB
17 Mar 2019791271,32733.24 MB
18 Mar 2019691041,54035.09 MB
19 Mar 2019811882,44261.18 MB
20 Mar 2019773335,44992.30 MB
21 Mar 2019741472,27247.88 MB
22 Mar 2019661053,076119.19 MB
23 Mar 2019762783,22099.34 MB
24 Mar 201959821,41726.30 MB
25 Mar 201963841,50738.70 MB
26 Mar 20191111375.82 KB
27 Mar 20190000
28 Mar 20190000
29 Mar 20190000
30 Mar 20190000
31 Mar 20190000
Priemer741942,71075.22 MB
Celkom1,9485,06670,4751.91 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 184Hity: 1908.75Bajtov: 58.10 MB Stránok: 178.25Hity: 1847.75Bajtov: 53.87 MB Stránok: 374.33Hity: 4931Bajtov: 107.13 MB Stránok: 122.67Hity: 1464.33Bajtov: 38.79 MB Stránok: 128.25Hity: 3351.75Bajtov: 130.22 MB Stránok: 217Hity: 2987.25Bajtov: 76.55 MB Stránok: 186.25Hity: 2726.75Bajtov: 60.74 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1841,90858.10 MB
Uto1781,84753.87 MB
Str3744,931107.13 MB
Štv1221,46438.79 MB
Pia1283,351130.22 MB
Sob2172,98776.55 MB
Ned1862,72660.74 MB


 
Hodiny  
Stránok: 177Hity: 2566Bajtov: 78.02 MB Stránok: 177Hity: 2406Bajtov: 87.20 MB Stránok: 121Hity: 1923Bajtov: 57.33 MB Stránok: 277Hity: 3592Bajtov: 77.90 MB Stránok: 159Hity: 1054Bajtov: 31.40 MB Stránok: 225Hity: 1488Bajtov: 47.53 MB Stránok: 184Hity: 1198Bajtov: 37.60 MB Stránok: 170Hity: 1221Bajtov: 36.45 MB Stránok: 213Hity: 1942Bajtov: 43.64 MB Stránok: 167Hity: 1218Bajtov: 46.18 MB Stránok: 291Hity: 2284Bajtov: 66.37 MB Stránok: 179Hity: 2749Bajtov: 65.44 MB Stránok: 175Hity: 4546Bajtov: 93.19 MB Stránok: 176Hity: 2325Bajtov: 58.29 MB Stránok: 176Hity: 3705Bajtov: 81.57 MB Stránok: 219Hity: 3132Bajtov: 79.35 MB Stránok: 342Hity: 3874Bajtov: 101.70 MB Stránok: 319Hity: 4460Bajtov: 114.20 MB Stránok: 174Hity: 4470Bajtov: 128.26 MB Stránok: 213Hity: 5277Bajtov: 185.94 MB Stránok: 293Hity: 5042Bajtov: 150.96 MB Stránok: 257Hity: 3660Bajtov: 118.51 MB Stránok: 198Hity: 4075Bajtov: 104.32 MB Stránok: 184Hity: 2268Bajtov: 64.32 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
001772,56678.02 MB
011772,40687.20 MB
021211,92357.33 MB
032773,59277.90 MB
041591,05431.40 MB
052251,48847.53 MB
061841,19837.60 MB
071701,22136.45 MB
082131,94243.64 MB
091671,21846.18 MB
102912,28466.37 MB
111792,74965.44 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
121754,54693.19 MB
131762,32558.29 MB
141763,70581.57 MB
152193,13279.35 MB
163423,874101.70 MB
173194,460114.20 MB
181744,470128.26 MB
192135,277185.94 MB
202935,042150.96 MB
212573,660118.51 MB
221984,075104.32 MB
231842,26864.32 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
netNetworknet1,6089,526226.71 MB

NeznámyNeznámyip1,04211,746282.18 MB

comCommercialcom52718,816761.88 MB

deGermanyde3842,31161.90 MB

brBrazilbr1812,25558.80 MB

skSlovak Republicsk1582,78943.15 MB

euEuropean countryeu15497926.26 MB

NeznámyNeznámyhost1511514.53 MB

itItalyit1283,77395.95 MB

arArgentinaar1222,01950.38 MB

 Ostatné61116110343.93 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 4,600 Známe, 1,301 Neznámy (nepreložená IP)
844 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
cust-9-253-111-94.dyn.as47377.netBrussels?3651,36936.47 MB25 Mar 2019 - 18:36
host100.186-122-185.telmex.net.arNeznámy?1181,71036.57 MB13 Mar 2019 - 03:49
gw2.slovakradio.skNeznámy?1162,22429.44 MB20 Mar 2019 - 18:26
178-137-80-158.broadband.kyivstar.netNeznámy?114114258.06 KB25 Mar 2019 - 19:40
178-137-167-214.broadband.kyivstar.netNeznámy?102102230.89 KB25 Mar 2019 - 04:57
156.2.162.191.isp.timbrasil.com.brNeznámy?1021,08219.18 MB06 Mar 2019 - 16:26
37-115-187-192.broadband.kyivstar.netNeznámy?9999224.10 KB25 Mar 2019 - 17:10
178-137-19-79.broadband.kyivstar.netNeznámy?9999224.10 KB24 Mar 2019 - 22:49
37-115-190-120.broadband.kyivstar.netNeznámy?9696217.31 KB10 Mar 2019 - 22:23
46-118-120-6.broadband.kyivstar.netNeznámy?8484190.15 KB11 Mar 2019 - 04:14
Ostatné  3,77163,4961.79 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
43 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot26,111867.38 MB26 Mar 2019 - 00:08
Googlebot6,44175.15 MB25 Mar 2019 - 23:44
Unknown robot (identified by 'bot*')2,38731.66 MB26 Mar 2019 - 00:06
Yandex bot1,99047.01 MB25 Mar 2019 - 23:54
Unknown robot (identified by 'crawl')1,11628.05 MB25 Mar 2019 - 15:05
SeznamBot1,0776.12 MB25 Mar 2019 - 23:45
MJ12bot71413.45 MB25 Mar 2019 - 07:28
BaiDuSpider49322.28 MB25 Mar 2019 - 22:39
Java (Often spam bot)4645.32 MB24 Mar 2019 - 13:50
Bing Preview bot4514.16 MB25 Mar 2019 - 06:46
Ostatné1,37664.98 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,948 - Priemer: 352 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,74789.6 %
30s-2mn231.1 %
2mn-5mn201 %
5mn-15mn412.1 %
15mn-30mn432.2 %
30mn-1h422.1 %
1h+1387 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage59,87884.9 %1.75 GB91.5 %
gifImage4,7546.7 %14.84 MB0.7 %
htmHTML or XML static page3,0814.3 %123.13 MB6.2 %
htmlHTML or XML static page1,9852.8 %4.30 MB0.2 %
cssCascading Style Sheet file6530.9 %841.76 KB0 %
pngImage680 %8.33 MB0.4 %
pdfAdobe Acrobat file270 %13.14 MB0.6 %
swf 270 %58.11 KB0 %
docDocument20 %47.00 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 4Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf621636.00 MB472.65 KB
/n/bueno08_908_2.pdf2207.19 MB334.66 KB
/ine/text2_fotos.doc3070.50 KB23.50 KB
/ine/text1.doc2051.00 KB25.50 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
294 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/1,9842.22 KB749863


/bio/williamson.htm66890.14 KB267248


/bio/purley.htm246106.98 KB135114


/takahashi-a1.htm15723.09 KB115125


/nextgallery.htm12538.61 KB8074


/uvod1.htm10541.33 KB2732


/Contact.htm697.31 KB 25


/bio/zand.htm5624.34 KB3638


/acko.htm4917.09 KB43


/danny.htm4927.17 KB1813


Ostatné1,55814.59 KB517519 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows3,27164.5 %37,69553.4 %
Macintosh1,16322.9 %21,52630.5 %
Linux3236.3 %9,04112.8 %
Neznámy1643.2 %1,9292.7 %
Java1352.6 %1350.1 %
Unknown Unix system90.1 %1170.1 %
Java Mobile10 %480 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie1,94838.4 %44,20262.7 %
SafariNie89217.6 %9,68413.7 %
FirefoxNie79715.7 %10,13614.3 %
MS Internet ExplorerNie64912.8 %9441.3 %
MozillaNie3857.5 %3,7495.3 %
Neznámy?2104.1 %9841.3 %
OperaNie891.7 %1790.2 %
NetscapeNie601.1 %620 %
Acrobat WebcaptureÁno150.2 %150 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie110.2 %1220.1 %
 Ostatné 100.1 %4140.5 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)2,59366.8 %18,61864.3 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google266 / 6,146
- Yandex14 / 41
- Baidu13 / 48
- Yahoo!5 / 7
- Microsoft Bing4 / 1,262
- AOL2 / 2
- Zoznam2 / 2
3067.8 %7,50825.9 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://php-market.ru5757
- https://lalalove.ru2727
- https://jav-fetish.site2727
- https://onlinewot.ru2424
- http://greenshop.su2424
- https://panicatack.com2424
- https://pro-poly.ru2424
- https://infogame.name2121
- https://greatdealshop.com2121
- http://hundejo.com2020
- Ostatné7042,528
97325 %2,7979.6 %
Neznámý pôvod80.2 %80 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
10 Kľúčové slováHľadaniePercentá
healthqtu214.2 %
friend4k1214.2 %
2m3y214.2 %
negativeck9214.2 %
onlyxu417.1 %
dave charlton17.1 %
eatendvw17.1 %
palacewlc17.1 %
yc1i17.1 %
fj7317.1 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
11 VýrazyHľadaniePercentá
healthqtu213.3 %
negativeck9213.3 %
friend4k1213.3 %
2m3y213.3 %
onlyxu416.6 %
eatendvw16.6 %
palacewlc16.6 %
yc1i16.6 %
fj7316.6 %
charlton16.6 %
Iné slová16.6 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených5,674 / 844 Návštevy672.2 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)12,31499.4 %2.53 MB
206Partial Content430.3 %828.11 KB
403Forbidden220.1 %4.58 KB
301Moved permanently (redirect)20 %470 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hostinfo, decodeutfkeys, tooltips, geoip_city_maxmind)