Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 18 Jan 2019 - 00:06
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Jan 2019
Prvá návšteva 01 Jan 2019 - 01:25
Posledná návšteva 17 Jan 2019 - 23:46
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *567
 
1,032
(1.82 návštev/návštevníka)
2,363
(2.28 Stránok/Návšteva)
28,240
(27.36 Hity/Návšteva)
594.48 MB
(589.87 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
5,96722,732586.72 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 567Počet návštev: 1032Stránok: 2363Hity: 28240Bajtov: 594.48 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2019
Feb
2019
Mar
2019
Apr
2019
Máj
2019
Jún
2019
Júl
2019
Aug
2019
Sep
2019
Okt
2019
Nov
2019
Dec
2019
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20195671,0322,36328,240594.48 MB
Feb 201900000
Mar 201900000
Apr 201900000
Máj 201900000
Jún 201900000
Júl 201900000
Aug 201900000
Sep 201900000
Okt 201900000
Nov 201900000
Dec 201900000
Celkom5671,0322,36328,240594.48 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 52Stránok: 112Hity: 1098Bajtov: 26.47 MB Počet návštev: 54Stránok: 90Hity: 1725Bajtov: 29.78 MB Počet návštev: 57Stránok: 137Hity: 1613Bajtov: 34.71 MB Počet návštev: 56Stránok: 104Hity: 961Bajtov: 29.75 MB Počet návštev: 48Stránok: 79Hity: 671Bajtov: 21.10 MB Počet návštev: 59Stránok: 311Hity: 3506Bajtov: 78.33 MB Počet návštev: 61Stránok: 96Hity: 963Bajtov: 24.36 MB Počet návštev: 59Stránok: 113Hity: 1404Bajtov: 31.82 MB Počet návštev: 58Stránok: 98Hity: 1523Bajtov: 28.61 MB Počet návštev: 68Stránok: 135Hity: 2116Bajtov: 33.83 MB Počet návštev: 68Stránok: 130Hity: 1435Bajtov: 29.87 MB Počet návštev: 59Stránok: 84Hity: 1521Bajtov: 28.43 MB Počet návštev: 71Stránok: 371Hity: 3579Bajtov: 65.83 MB Počet návštev: 63Stránok: 130Hity: 1747Bajtov: 36.77 MB Počet návštev: 70Stránok: 143Hity: 1514Bajtov: 33.97 MB Počet návštev: 69Stránok: 142Hity: 1952Bajtov: 37.80 MB Počet návštev: 60Stránok: 88Hity: 912Bajtov: 23.06 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 57.33Stránok: 131.28Hity: 1568.89Bajtov: 34631119.67
01
Jan
02
Jan
03
Jan
04
Jan
05
Jan
06
Jan
07
Jan
08
Jan
09
Jan
10
Jan
11
Jan
12
Jan
13
Jan
14
Jan
15
Jan
16
Jan
17
Jan
18
Jan
19
Jan
20
Jan
21
Jan
22
Jan
23
Jan
24
Jan
25
Jan
26
Jan
27
Jan
28
Jan
29
Jan
30
Jan
31
Jan
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Jan 2019521121,09826.47 MB
02 Jan 201954901,72529.78 MB
03 Jan 2019571371,61334.71 MB
04 Jan 20195610496129.75 MB
05 Jan 2019487967121.10 MB
06 Jan 2019593113,50678.33 MB
07 Jan 2019619696324.36 MB
08 Jan 2019591131,40431.82 MB
09 Jan 201958981,52328.61 MB
10 Jan 2019681352,11633.83 MB
11 Jan 2019681301,43529.87 MB
12 Jan 201959841,52128.43 MB
13 Jan 2019713713,57965.83 MB
14 Jan 2019631301,74736.77 MB
15 Jan 2019701431,51433.97 MB
16 Jan 2019691421,95237.80 MB
17 Jan 2019608891223.06 MB
18 Jan 20190000
19 Jan 20190000
20 Jan 20190000
21 Jan 20190000
22 Jan 20190000
23 Jan 20190000
24 Jan 20190000
25 Jan 20190000
26 Jan 20190000
27 Jan 20190000
28 Jan 20190000
29 Jan 20190000
30 Jan 20190000
31 Jan 20190000
Priemer571311,56833.03 MB
Celkom1,0322,36328,240594.48 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 113Hity: 1355Bajtov: 30.57 MB Stránok: 122.67Hity: 1338.67Bajtov: 30.75 MB Stránok: 110Hity: 1733.33Bajtov: 32.06 MB Stránok: 120Hity: 1547Bajtov: 30.53 MB Stránok: 78Hity: 798.67Bajtov: 19.87 MB Stránok: 81.50Hity: 1096Bajtov: 24.76 MB Stránok: 341Hity: 3542.50Bajtov: 72.08 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1131,35530.57 MB
Uto1221,33830.75 MB
Str1101,73332.06 MB
Štv1201,54730.53 MB
Pia7879819.87 MB
Sob811,09624.76 MB
Ned3413,54272.08 MB


 
Hodiny  
Stránok: 204Hity: 1776Bajtov: 38.70 MB Stránok: 83Hity: 966Bajtov: 20.41 MB Stránok: 43Hity: 515Bajtov: 12.44 MB Stránok: 42Hity: 414Bajtov: 10.37 MB Stránok: 60Hity: 221Bajtov: 7.64 MB Stránok: 117Hity: 1205Bajtov: 19.16 MB Stránok: 98Hity: 520Bajtov: 10.47 MB Stránok: 54Hity: 426Bajtov: 10.26 MB Stránok: 74Hity: 981Bajtov: 16.49 MB Stránok: 58Hity: 600Bajtov: 13.55 MB Stránok: 82Hity: 992Bajtov: 21.66 MB Stránok: 133Hity: 1080Bajtov: 23.69 MB Stránok: 114Hity: 1413Bajtov: 29.48 MB Stránok: 133Hity: 1565Bajtov: 31.99 MB Stránok: 127Hity: 2147Bajtov: 37.20 MB Stránok: 80Hity: 1221Bajtov: 26.48 MB Stránok: 156Hity: 1530Bajtov: 33.82 MB Stránok: 94Hity: 1432Bajtov: 29.55 MB Stránok: 89Hity: 1015Bajtov: 28.50 MB Stránok: 66Hity: 962Bajtov: 24.41 MB Stránok: 55Hity: 2100Bajtov: 37.61 MB Stránok: 87Hity: 1331Bajtov: 33.77 MB Stránok: 229Hity: 3014Bajtov: 57.66 MB Stránok: 85Hity: 814Bajtov: 19.18 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
002041,77638.70 MB
018396620.41 MB
024351512.44 MB
034241410.37 MB
04602217.64 MB
051171,20519.16 MB
069852010.47 MB
075442610.26 MB
087498116.49 MB
095860013.55 MB
108299221.66 MB
111331,08023.69 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
121141,41329.48 MB
131331,56531.99 MB
141272,14737.20 MB
15801,22126.48 MB
161561,53033.82 MB
17941,43229.55 MB
18891,01528.50 MB
196696224.41 MB
20552,10037.61 MB
21871,33133.77 MB
222293,01457.66 MB
238581419.18 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip5895,036118.85 MB

brBrazilbr4263,87070.82 MB

netNetworknet3733,50770.95 MB

comCommercialcom2643,18960.91 MB

czCzech Republiccz2002,09842.81 MB

deGermanyde1671,67934.92 MB

huHungaryhu6794018.06 MB

itItalyit3485531.31 MB

ruRussian Federationru3073211.72 MB

skSlovak Republicsk3039811.88 MB

 Ostatné1835936122.25 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 2,683 Známe, 822 Neznámy (nepreložená IP)
567 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
bb27eb66.virtua.com.brNeznámy?4153,39658.70 MB16 Jan 2019 - 17:31
ip-146-165.trnet.czTrebic?1591,63731.05 MB06 Jan 2019 - 22:44
52.162.211.179Chicago?1452903.34 MB17 Jan 2019 - 02:01
91ecb0b8.dsl.pool.telekom.huBudapest?6655014.37 MB06 Jan 2019 - 01:22
host54.registrar-servers.comLos Angeles?5252117.71 KB03 Jan 2019 - 00:40
134-249-55-222.broadband.kyivstar.netNeznámy?5151115.45 KB17 Jan 2019 - 15:04
134-249-52-146.broadband.kyivstar.netNeznámy?393988.28 KB17 Jan 2019 - 15:08
37-115-189-46.broadband.kyivstar.netNeznámy?373783.76 KB17 Jan 2019 - 22:23
5.188.211.13Saint Petersburg?36361.22 MB02 Jan 2019 - 19:35
180.169.55.188Shanghai?344026.05 MB11 Jan 2019 - 00:20
Ostatné  1,32921,750479.37 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
40 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot8,579359.78 MB18 Jan 2019 - 00:05
Unknown robot (identified by 'bot*')3,023145.13 MB17 Jan 2019 - 23:59
Googlebot1,38410.01 MB17 Jan 2019 - 23:35
Unknown robot (identified by 'crawl')92312.34 MB17 Jan 2019 - 14:48
SeznamBot7399.68 MB17 Jan 2019 - 17:01
Yandex bot55914.01 MB17 Jan 2019 - 22:12
Bing Preview bot3072.63 MB17 Jan 2019 - 21:22
BaiDuSpider2149.17 MB18 Jan 2019 - 00:01
Mail.ru bot1535.92 MB17 Jan 2019 - 21:15
Unknown robot (identified by 'robot')711.58 MB16 Jan 2019 - 06:46
Ostatné52314.25 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,032 - Priemer: 159 sPočet návštevPercentá
0s-30s94891.8 %
30s-2mn141.3 %
2mn-5mn100.9 %
5mn-15mn90.8 %
15mn-30mn100.9 %
30mn-1h212 %
1h+201.9 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage23,43682.9 %530.02 MB89.1 %
gifImage1,9716.9 %7.14 MB1.2 %
htmHTML or XML static page1,6285.7 %42.47 MB7.1 %
htmlHTML or XML static page7342.5 %1.54 MB0.2 %
cssCascading Style Sheet file4221.4 %543.98 KB0 %
pngImage260 %3.28 MB0.5 %
pdfAdobe Acrobat file170 %9.22 MB1.5 %
swf 50 %10.63 KB0 %
phpDynamic PHP Script file10 %946 Bytov0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 3Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf34619.64 MB502.82 KB
/n/bueno08_908_2.pdf1003.27 MB334.66 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi209.53 MB4.76 MB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
369 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/7262.15 KB393367


/bio/purley.htm143106.68 KB128121


/bio/williamson.htm6090.14 KB5449


/takahashi-a1.htm5423.24 KB4847


/uvod1.htm4640.43 KB819


/nextgallery.htm3638.61 KB3334


/acko.htm3217.09 KB87


/bio/zand.htm2424.34 KB2121


/love-a1.htm1724.50 KB1415


/becko.htm1723.25 KB1 


Ostatné1,20813.58 KB324352 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows1,38158.4 %15,61955.2 %
Linux53322.5 %7,64127 %
Macintosh34614.6 %4,43215.6 %
Neznámy692.9 %4801.6 %
Java301.2 %300.1 %
Unknown Unix system40.1 %300.1 %
BlackBerry00 %10 %
Java Mobile00 %110 %
Symbian OS00 %20 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie1,12147.4 %17,88963.3 %
MS Internet ExplorerNie45419.2 %7122.5 %
FirefoxNie27711.7 %3,81013.4 %
SafariNie24710.4 %3,75113.2 %
MozillaNie1656.9 %1,4685.1 %
Neznámy?713 %2430.8 %
OperaNie140.5 %310.1 %
NetscapeNie90.3 %100 %
IceweaselNie20 %20 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie20 %1800.6 %
 Ostatné 10 %1500.5 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,04067.7 %3,06141.4 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google121 / 2,776
- Yandex12 / 32
- Baidu10 / 12
- Microsoft Bing2 / 529
- AOL1 / 1
- Yahoo!1 / 6
- Google (Images)0 / 3
1479.5 %3,35945.4 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://doggyhealthy.com1515
- https://tamada69.com1212
- https://en.wikipedia.org99
- https://cattyhealth.com99
- http://gidonline.one99
- https://aitiman.ae99
- https://skinali.photo-clip.ru99
- https://vezdevoz.com.ua99
- http://burger-imperia.com88
- http://formel1.webzdarma.cz/index.php77
- Ostatné245864
34122.2 %96012.9 %
Neznámý pôvod70.4 %70 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
10 Kľúčové slováHľadaniePercentá
oow2216.6 %
c williamson artist216.6 %
arrow15418.3 %
yhjs18.3 %
southernyl318.3 %
baseball7em18.3 %
1jem18.3 %
2a4618.3 %
tornc3i18.3 %
shorterlrz18.3 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
12 VýrazyHľadaniePercentá
williamson212.5 %
artist212.5 %
c212.5 %
oow2212.5 %
1jem16.2 %
southernyl316.2 %
yhjs16.2 %
arrow15416.2 %
tornc3i16.2 %
2a4616.2 %
Iné slová212.5 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených2,264 / 567 Návštevy399.2 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)3,95399.3 %828.77 KB
206Partial Content210.5 %909.57 KB
403Forbidden60.1 %1.25 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): decodeutfkeys, geoip_city_maxmind, tooltips, hostinfo)