Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 12 Júl 2020 - 00:01
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Júl 2020
Prvá návšteva 01 Júl 2020 - 00:10
Posledná návšteva 11 Júl 2020 - 23:57
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *310
 
588
(1.89 návštev/návštevníka)
1,868
(3.17 Stránok/Návšteva)
17,396
(29.58 Hity/Návšteva)
267.28 MB
(465.46 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
6,68618,523296.63 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 310Počet návštev: 588Stránok: 1868Hity: 17396Bajtov: 267.28 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2020
Feb
2020
Mar
2020
Apr
2020
Máj
2020
Jún
2020
Júl
2020
Aug
2020
Sep
2020
Okt
2020
Nov
2020
Dec
2020
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 202000000
Feb 202000000
Mar 202000000
Apr 202000000
Máj 202000000
Jún 202000000
Júl 20203105881,86817,396267.28 MB
Aug 202000000
Sep 202000000
Okt 202000000
Nov 202000000
Dec 202000000
Celkom3105881,86817,396267.28 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 49Stránok: 169Hity: 2198Bajtov: 31.78 MB Počet návštev: 45Stránok: 155Hity: 2427Bajtov: 28.38 MB Počet návštev: 43Stránok: 149Hity: 1532Bajtov: 22.03 MB Počet návštev: 54Stránok: 174Hity: 1772Bajtov: 27.23 MB Počet návštev: 60Stránok: 198Hity: 2046Bajtov: 27.53 MB Počet návštev: 57Stránok: 203Hity: 1019Bajtov: 22.60 MB Počet návštev: 45Stránok: 180Hity: 916Bajtov: 16.11 MB Počet návštev: 54Stránok: 230Hity: 1589Bajtov: 30.00 MB Počet návštev: 51Stránok: 127Hity: 954Bajtov: 13.66 MB Počet návštev: 56Stránok: 107Hity: 1156Bajtov: 18.46 MB Počet návštev: 74Stránok: 176Hity: 1785Bajtov: 29.42 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 2Bajtov: 100.99 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 49.00Stránok: 155.67Hity: 1449.67Bajtov: 23355147.42
01
Júl
02
Júl
03
Júl
04
Júl
05
Júl
06
Júl
07
Júl
08
Júl
09
Júl
10
Júl
11
Júl
12
Júl
13
Júl
14
Júl
15
Júl
16
Júl
17
Júl
18
Júl
19
Júl
20
Júl
21
Júl
22
Júl
23
Júl
24
Júl
25
Júl
26
Júl
27
Júl
28
Júl
29
Júl
30
Júl
31
Júl
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Júl 2020491692,19831.78 MB
02 Júl 2020451552,42728.38 MB
03 Júl 2020431491,53222.03 MB
04 Júl 2020541741,77227.23 MB
05 Júl 2020601982,04627.53 MB
06 Júl 2020572031,01922.60 MB
07 Júl 20204518091616.11 MB
08 Júl 2020542301,58930.00 MB
09 Júl 20205112795413.66 MB
10 Júl 2020561071,15618.46 MB
11 Júl 2020741761,78529.42 MB
12 Júl 2020002100.99 KB
13 Júl 20200000
14 Júl 20200000
15 Júl 20200000
16 Júl 20200000
17 Júl 20200000
18 Júl 20200000
19 Júl 20200000
20 Júl 20200000
21 Júl 20200000
22 Júl 20200000
23 Júl 20200000
24 Júl 20200000
25 Júl 20200000
26 Júl 20200000
27 Júl 20200000
28 Júl 20200000
29 Júl 20200000
30 Júl 20200000
31 Júl 20200000
Priemer491551,44922.27 MB
Celkom5881,86817,396267.28 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 203Hity: 1019Bajtov: 22.60 MB Stránok: 180Hity: 916Bajtov: 16.11 MB Stránok: 199.50Hity: 1893.50Bajtov: 30.89 MB Stránok: 141Hity: 1690.50Bajtov: 21.02 MB Stránok: 128Hity: 1344Bajtov: 20.24 MB Stránok: 175Hity: 1778.50Bajtov: 28.32 MB Stránok: 99Hity: 1024Bajtov: 13.81 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon2031,01922.60 MB
Uto18091616.11 MB
Str1991,89330.89 MB
Štv1411,69021.02 MB
Pia1281,34420.24 MB
Sob1751,77828.32 MB
Ned991,02413.81 MB


 
Hodiny  
Stránok: 52Hity: 525Bajtov: 8.52 MB Stránok: 71Hity: 713Bajtov: 9.01 MB Stránok: 68Hity: 300Bajtov: 4.18 MB Stránok: 61Hity: 251Bajtov: 3.92 MB Stránok: 87Hity: 376Bajtov: 4.73 MB Stránok: 76Hity: 207Bajtov: 2.88 MB Stránok: 60Hity: 140Bajtov: 3.30 MB Stránok: 84Hity: 655Bajtov: 7.61 MB Stránok: 67Hity: 484Bajtov: 11.43 MB Stránok: 47Hity: 416Bajtov: 9.63 MB Stránok: 84Hity: 485Bajtov: 7.79 MB Stránok: 59Hity: 768Bajtov: 9.60 MB Stránok: 73Hity: 887Bajtov: 11.71 MB Stránok: 89Hity: 1017Bajtov: 12.56 MB Stránok: 81Hity: 303Bajtov: 7.30 MB Stránok: 86Hity: 1255Bajtov: 19.12 MB Stránok: 126Hity: 1486Bajtov: 21.28 MB Stránok: 91Hity: 759Bajtov: 12.65 MB Stránok: 73Hity: 1109Bajtov: 15.64 MB Stránok: 88Hity: 935Bajtov: 16.99 MB Stránok: 131Hity: 1507Bajtov: 25.81 MB Stránok: 84Hity: 922Bajtov: 18.02 MB Stránok: 68Hity: 1206Bajtov: 13.87 MB Stránok: 62Hity: 690Bajtov: 9.73 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00525258.52 MB
01717139.01 MB
02683004.18 MB
03612513.92 MB
04873764.73 MB
05762072.88 MB
06601403.30 MB
07846557.61 MB
086748411.43 MB
09474169.63 MB
10844857.79 MB
11597689.60 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
127388711.71 MB
13891,01712.56 MB
14813037.30 MB
15861,25519.12 MB
161261,48621.28 MB
179175912.65 MB
18731,10915.64 MB
198893516.99 MB
201311,50725.81 MB
218492218.02 MB
22681,20613.87 MB
23626909.73 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip9734,78460.76 MB

comCommercialcom2894,24797.02 MB

netNetworknet2292,19026.62 MB

jpJapanjp9078610.08 MB

deGermanyde903836.10 MB

seSwedense49512.03 MB

arArgentinaar263206.87 MB

euEuropean countryeu2121200.60 KB

czCzech Republiccz151463.78 MB

ruRussian Federationru146665.24 MB

 Ostatné72380248.58 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 631 Známe, 176 Neznámy (nepreložená IP)
310 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
52.162.211.179Chicago?7841,56011.04 MB09 Júl 2020 - 14:19
216-18-204-133.hosted.static.webnx.comNeznámy?6428713.35 MB11 Júl 2020 - 19:49
150.sub-174-195-137.myvzw.comCookeville?5954710.08 MB06 Júl 2020 - 06:24
h-37-123-162-130.na.cust.bahnhof.seGöteborg?49491.98 MB10 Júl 2020 - 21:59
185.134.163.200Jicin?484238.91 MB08 Júl 2020 - 20:33
14-132-145-113.dz.commufa.jpHamamatsu?3131602.17 KB09 Júl 2020 - 15:45
46-118-124-235.broadband.kyivstar.netNeznámy?303067.91 KB10 Júl 2020 - 19:41
178-137-16-133.broadband.kyivstar.netNeznámy?272761.12 KB11 Júl 2020 - 17:58
46-119-112-73.broadband.kyivstar.netNeznámy?242454.33 KB10 Júl 2020 - 05:12
216-18-204-147.hosted.static.webnx.comNeznámy?2224354.96 KB05 Júl 2020 - 23:24
Ostatné  73014,394220.80 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
38 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot4,284134.27 MB11 Júl 2020 - 23:58
Yandex bot2,38439.93 MB11 Júl 2020 - 23:45
Unknown robot (identified by 'bot*')2,05632.93 MB12 Júl 2020 - 00:01
Googlebot1,60827.57 MB12 Júl 2020 - 00:01
Unknown robot (identified by 'robot')61914.81 MB11 Júl 2020 - 22:32
SeznamBot4847.30 MB11 Júl 2020 - 21:55
Unknown robot (identified by 'crawl')4635.82 MB11 Júl 2020 - 12:34
Java (Often spam bot)2963.78 MB07 Júl 2020 - 14:14
Bing Preview bot1612.30 MB11 Júl 2020 - 16:22
MJ12bot1391.73 MB11 Júl 2020 - 14:06
Ostatné46215.46 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 588 - Priemer: 322 sPočet návštevPercentá
0s-30s49183.5 %
30s-2mn101.7 %
2mn-5mn71.1 %
5mn-15mn142.3 %
15mn-30mn193.2 %
30mn-1h264.4 %
1h+213.5 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage13,48577.5 %224.30 MB84.1 %
htmHTML or XML static page1,5008.6 %30.14 MB11.3 %
gifImage1,1006.3 %3.79 MB1.4 %
cssCascading Style Sheet file9235.3 %1.16 MB0.4 %
htmlHTML or XML static page3682.1 %917.43 KB0.3 %
pngImage130 %1.70 MB0.6 %
pdfAdobe Acrobat file70 %4.64 MB1.7 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 3Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf1106.27 MB583.57 KB
/n/bueno08_908_2.pdf121003.99 KB334.66 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi104.76 MB4.76 MB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
291 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/3672.23 KB205200


/uvod1.htm8341.33 KB4350


/takahara-a1.htm8019.42 KB4545


/bio/purley.htm51116.69 KB4044


/nextgallery.htm3438.61 KB2828


/bio/williamson.htm3490.14 KB2326


/takahashi-a1.htm2522.31 KB32


/bio/zand.htm1924.34 KB1512


/bio/colum_leicester_mercury1.htm156.29 KB22


/bio/colum_leicester_mercury2.htm144.31 KB22


Ostatné1,14612.63 KB182177 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows1,39374.5 %10,38959.7 %
Macintosh36019.2 %4,07623.4 %
Linux834.4 %2,62715 %
Neznámy311.6 %1180.6 %
Unknown Unix system10 %1881 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
MS Internet ExplorerNie94250.4 %1,75910.1 %
Google ChromeNie40121.4 %9,29853.4 %
SafariNie31917 %3,25418.7 %
FirefoxNie1588.4 %2,32713.3 %
OperaNie201 %200.1 %
MozillaNie170.9 %3121.7 %
Neznámy?50.2 %270.1 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie20.1 %3231.8 %
NetscapeNie20.1 %70 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser)Nie10 %590.3 %
 Ostatné 10 %120 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,40384.7 %2,79578.7 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google73 / 85
- Yandex3 / 5
- Seznam1 / 1
- Yahoo!1 / 1
- Microsoft Bing1 / 367
- Ecosia Search0 / 1
- Baidu0 / 2
794.7 %46213 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://xxxffile.com1212
- https://espanaherb.com99
- http://gfaq.ru66
- https://komputers-best.ru66
- https://modelnayaosnastka.ru66
- https://herb-sa.com66
- https://mangani.ru66
- https://en.wikipedia.org66
- https://pansionat-kyiv.com.ua66
- https://dverimegapolis.ru66
- Ostatné103222
17210.3 %2918.1 %
Neznámý pôvod10 %10 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
1 Kľúčové slováHľadaniePercentá
asag.sk1100 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
1 VýrazyHľadaniePercentá
asag.sk1100 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených1,242 / 310 Návštevy400.6 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)4,22297.6 %890.37 KB
206Partial Content1022.3 %9.60 MB
403Forbidden10 %213 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hostinfo, tooltips, decodeutfkeys, geoip_city_maxmind)