Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 22 Máj 2019 - 00:04
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Máj 2019
Prvá návšteva 01 Máj 2019 - 00:02
Posledná návšteva 22 Máj 2019 - 00:01
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *720
 
1,286
(1.78 návštev/návštevníka)
2,813
(2.18 Stránok/Návšteva)
46,098
(35.84 Hity/Návšteva)
923.88 MB
(735.65 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
13,58546,844959.92 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 898Počet návštev: 1895Stránok: 4550Hity: 68061Bajtov: 1.75 GB Unikátne návštevy: 720Počet návštev: 1286Stránok: 2813Hity: 46098Bajtov: 923.88 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2019
Feb
2019
Mar
2019
Apr
2019
Máj
2019
Jún
2019
Júl
2019
Aug
2019
Sep
2019
Okt
2019
Nov
2019
Dec
2019
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201900000
Feb 201900000
Mar 201900000
Apr 20198981,8954,55068,0611.75 GB
Máj 20197201,2862,81346,098923.88 MB
Jún 201900000
Júl 201900000
Aug 201900000
Sep 201900000
Okt 201900000
Nov 201900000
Dec 201900000
Celkom1,6183,1817,363114,1592.65 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 72Stránok: 156Hity: 1207Bajtov: 29.80 MB Počet návštev: 58Stránok: 165Hity: 2564Bajtov: 68.62 MB Počet návštev: 58Stránok: 114Hity: 1978Bajtov: 53.72 MB Počet návštev: 65Stránok: 136Hity: 2750Bajtov: 55.97 MB Počet návštev: 45Stránok: 118Hity: 2524Bajtov: 44.90 MB Počet návštev: 37Stránok: 80Hity: 659Bajtov: 17.11 MB Počet návštev: 45Stránok: 60Hity: 965Bajtov: 23.46 MB Počet návštev: 57Stránok: 177Hity: 2483Bajtov: 46.02 MB Počet návštev: 53Stránok: 194Hity: 3182Bajtov: 56.24 MB Počet návštev: 62Stránok: 128Hity: 3395Bajtov: 58.61 MB Počet návštev: 50Stránok: 72Hity: 994Bajtov: 21.52 MB Počet návštev: 36Stránok: 71Hity: 1513Bajtov: 47.72 MB Počet návštev: 77Stránok: 96Hity: 1981Bajtov: 32.70 MB Počet návštev: 92Stránok: 134Hity: 3306Bajtov: 59.65 MB Počet návštev: 79Stránok: 136Hity: 2415Bajtov: 41.12 MB Počet návštev: 55Stránok: 72Hity: 1094Bajtov: 23.75 MB Počet návštev: 65Stránok: 163Hity: 1791Bajtov: 33.50 MB Počet návštev: 57Stránok: 107Hity: 869Bajtov: 17.84 MB Počet návštev: 71Stránok: 212Hity: 2608Bajtov: 52.53 MB Počet návštev: 67Stránok: 183Hity: 1941Bajtov: 43.64 MB Počet návštev: 84Stránok: 238Hity: 5873Bajtov: 95.29 MB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 6Bajtov: 158.44 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 58.45Stránok: 127.86Hity: 2095.36Bajtov: 44034297.55
01
Máj
02
Máj
03
Máj
04
Máj
05
Máj
06
Máj
07
Máj
08
Máj
09
Máj
10
Máj
11
Máj
12
Máj
13
Máj
14
Máj
15
Máj
16
Máj
17
Máj
18
Máj
19
Máj
20
Máj
21
Máj
22
Máj
23
Máj
24
Máj
25
Máj
26
Máj
27
Máj
28
Máj
29
Máj
30
Máj
31
Máj
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Máj 2019721561,20729.80 MB
02 Máj 2019581652,56468.62 MB
03 Máj 2019581141,97853.72 MB
04 Máj 2019651362,75055.97 MB
05 Máj 2019451182,52444.90 MB
06 Máj 2019378065917.11 MB
07 Máj 2019456096523.46 MB
08 Máj 2019571772,48346.02 MB
09 Máj 2019531943,18256.24 MB
10 Máj 2019621283,39558.61 MB
11 Máj 2019507299421.52 MB
12 Máj 201936711,51347.72 MB
13 Máj 201977961,98132.70 MB
14 Máj 2019921343,30659.65 MB
15 Máj 2019791362,41541.12 MB
16 Máj 201955721,09423.75 MB
17 Máj 2019651631,79133.50 MB
18 Máj 20195710786917.84 MB
19 Máj 2019712122,60852.53 MB
20 Máj 2019671831,94143.64 MB
21 Máj 2019842385,87395.29 MB
22 Máj 2019116158.44 KB
23 Máj 20190000
24 Máj 20190000
25 Máj 20190000
26 Máj 20190000
27 Máj 20190000
28 Máj 20190000
29 Máj 20190000
30 Máj 20190000
31 Máj 20190000
Priemer581272,09541.99 MB
Celkom1,2862,81346,098923.88 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 119.67Hity: 1527Bajtov: 31.15 MB Stránok: 144Hity: 3381.33Bajtov: 59.47 MB Stránok: 117.50Hity: 1527.75Bajtov: 29.27 MB Stránok: 143.67Hity: 2280Bajtov: 49.54 MB Stránok: 135Hity: 2388Bajtov: 48.61 MB Stránok: 105Hity: 1537.67Bajtov: 31.78 MB Stránok: 133.67Hity: 2215Bajtov: 48.39 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1191,52731.15 MB
Uto1443,38159.47 MB
Str1171,52729.27 MB
Štv1432,28049.54 MB
Pia1352,38848.61 MB
Sob1051,53731.78 MB
Ned1332,21548.39 MB


 
Hodiny  
Stránok: 161Hity: 1879Bajtov: 31.57 MB Stránok: 181Hity: 2735Bajtov: 36.02 MB Stránok: 94Hity: 731Bajtov: 24.53 MB Stránok: 67Hity: 914Bajtov: 21.90 MB Stránok: 98Hity: 1369Bajtov: 31.75 MB Stránok: 107Hity: 1101Bajtov: 20.72 MB Stránok: 87Hity: 808Bajtov: 18.41 MB Stránok: 71Hity: 653Bajtov: 20.92 MB Stránok: 150Hity: 929Bajtov: 20.97 MB Stránok: 111Hity: 1522Bajtov: 30.37 MB Stránok: 105Hity: 2190Bajtov: 36.47 MB Stránok: 91Hity: 1396Bajtov: 34.91 MB Stránok: 88Hity: 1681Bajtov: 45.23 MB Stránok: 146Hity: 3163Bajtov: 51.77 MB Stránok: 126Hity: 2197Bajtov: 45.45 MB Stránok: 107Hity: 3720Bajtov: 52.52 MB Stránok: 108Hity: 1760Bajtov: 40.20 MB Stránok: 118Hity: 2692Bajtov: 57.92 MB Stránok: 247Hity: 4131Bajtov: 74.58 MB Stránok: 101Hity: 1973Bajtov: 50.89 MB Stránok: 162Hity: 2984Bajtov: 52.69 MB Stránok: 111Hity: 2505Bajtov: 46.53 MB Stránok: 94Hity: 1344Bajtov: 37.30 MB Stránok: 82Hity: 1721Bajtov: 40.27 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
001611,87931.57 MB
011812,73536.02 MB
029473124.53 MB
036791421.90 MB
04981,36931.75 MB
051071,10120.72 MB
068780818.41 MB
077165320.92 MB
0815092920.97 MB
091111,52230.37 MB
101052,19036.47 MB
11911,39634.91 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
12881,68145.23 MB
131463,16351.77 MB
141262,19745.45 MB
151073,72052.52 MB
161081,76040.20 MB
171182,69257.92 MB
182474,13174.58 MB
191011,97350.89 MB
201622,98452.69 MB
211112,50546.53 MB
22941,34437.30 MB
23821,72140.27 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip6358,483188.60 MB

netNetworknet6344,971130.81 MB

comCommercialcom4357,816136.67 MB

deGermanyde3943,39652.87 MB

atAustriaat1811,64227.01 MB

czCzech Republiccz8295719.48 MB

ruRussian Federationru451,55225.00 MB

jpJapanjp442,49135.90 MB

itItalyit422,37956.46 MB

euEuropean countryeu33481.24 MB

 Ostatné28812363249.85 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 3,741 Známe, 1,047 Neznámy (nepreložená IP)
720 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
cust-9-253-111-94.dyn.as47377.netBrussels?14014012.32 MB21 Máj 2019 - 09:12
h081217004242.dyn.cm.kabsi.atPolten?1211,14317.53 MB21 Máj 2019 - 22:11
static.30.104.9.5.clients.your-server.deNeznámy?100200009 Máj 2019 - 06:22
46-118-153-33.broadband.kyivstar.netNeznámy?7575169.78 KB20 Máj 2019 - 20:36
178-137-163-23.broadband.kyivstar.netNeznámy?6969156.19 KB20 Máj 2019 - 22:23
178-137-82-32.broadband.kyivstar.netNeznámy?6666149.40 KB21 Máj 2019 - 10:36
178-137-160-9.broadband.kyivstar.netNeznámy?6666149.40 KB21 Máj 2019 - 09:37
cpe90-146-182-4.liwest.atLinz?5464706.45 KB19 Máj 2019 - 11:52
52.162.211.179Chicago?36721.76 MB20 Máj 2019 - 17:48
mail189.cavaliers.unisonplatform.comNeznámy?323272.44 KB01 Máj 2019 - 01:30
Ostatné  2,05444,171890.89 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
40 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot17,173580.21 MB22 Máj 2019 - 00:03
Googlebot5,30941.43 MB21 Máj 2019 - 23:43
Unknown robot (identified by 'bot*')3,09354.53 MB22 Máj 2019 - 00:00
WGet tools2,326122.19 MB21 Máj 2019 - 23:47
Yandex bot2,16873.88 MB21 Máj 2019 - 23:39
Unknown robot (identified by 'crawl')1,33917.05 MB20 Máj 2019 - 23:20
MJ12bot5356.18 MB21 Máj 2019 - 12:35
SeznamBot4122.34 MB21 Máj 2019 - 23:08
Unknown robot (identified by 'robot')3688.37 MB21 Máj 2019 - 13:45
Bing Preview bot3663.37 MB21 Máj 2019 - 19:21
Ostatné1,43143.03 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,286 - Priemer: 266 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,16090.2 %
30s-2mn342.6 %
2mn-5mn131 %
5mn-15mn251.9 %
15mn-30mn221.7 %
30mn-1h221.7 %
1h+644.9 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage39,89586.5 %829.71 MB89.8 %
gifImage2,7746 %7.66 MB0.8 %
htmHTML or XML static page1,7583.8 %71.24 MB7.7 %
htmlHTML or XML static page1,0552.2 %2.20 MB0.2 %
cssCascading Style Sheet file4651 %599.41 KB0 %
swf 700.1 %10.77 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file400 %8.54 MB0.9 %
pngImage260 %3.39 MB0.3 %
docDocument100 %00 %
aviVideo file50 %00 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 5Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/n/bueno08_908_2.pdf3386.29 MB157.01 KB
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf32415.53 MB441.66 KB
/ine/text2_fotos.doc8070.50 KB8.81 KB
/ine/text1.doc5000
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi5000

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
256 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/1,0352.17 KB426425


/bio/williamson.htm35390.14 KB218227


/bio/purley.htm188108.40 KB124121


/takahashi-a1.htm10123.24 KB7583


/bio/zand.htm8124.34 KB5248


/nextgallery.htm6938.61 KB5054


/uvod1.htm5041.33 KB1116


/bio/colum_leicester_mercury1.htm296.29 KB45


/guerra-a1.htm2115.71 KB1416


/stat/20   


Ostatné86612.92 KB312345 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows1,33147.3 %25,59355.5 %
Macintosh78928 %8,63818.7 %
Linux40114.2 %10,85223.5 %
Java2057.2 %3050.6 %
Neznámy782.7 %4090.8 %
Unknown Unix system70.2 %250 %
Sony PlayStation20 %2880.6 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie1,00035.5 %25,30454.8 %
SafariNie55419.6 %7,30415.8 %
FirefoxNie43415.4 %9,20819.9 %
MS Internet ExplorerNie2659.4 %3950.8 %
Neznámy?2518.9 %6331.3 %
MozillaNie2227.8 %2,8196.1 %
OperaNie561.9 %560.1 %
NetscapeNie180.6 %300 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie70.2 %310 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie40.1 %1780.3 %
 Ostatné 20 %1520.3 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,64769.7 %4,73736.6 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google243 / 5,429
- Yandex4 / 45
- Yahoo!3 / 19
- Microsoft Bing2 / 1,356
- Seznam2 / 2
- Baidu1 / 3
- Virgilio0 / 2
25510.8 %6,85653 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://afw.fc2web.com/ziko/ziko1970a.htm1616
- https://javstock.com1212
- https://sisi-go.ru1212
- http://pizza-imperia.com1010
- http://doxysexy.com99
- https://90-days.ru99
- https://x-mix.info99
- http://golden-praga.ru99
- https://fotoxxxru.com99
- https://vserdtse.com99
- Ostatné3491,210
45319.1 %1,31410.1 %
Neznámý pôvod60.2 %60 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
5 Kľúčové slováHľadaniePercentá
kniha historie f1233.3 %
noddedirt116.6 %
www.asag.sk116.6 %
roger williamson116.6 %
asag.sk116.6 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
8 VýrazyHľadaniePercentá
historie218.1 %
f1218.1 %
kniha218.1 %
noddedirt19 %
www.asag.sk19 %
roger19 %
asag.sk19 %
williamson19 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených2,741 / 720 Návštevy380.6 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)9,40398.7 %1.91 MB
206Partial Content1051.1 %4.42 MB
403Forbidden140.1 %2.91 KB
400Bad Request10 %226 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): decodeutfkeys, hostinfo, geoip_city_maxmind, tooltips)