Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 18 Júl 2019 - 00:06
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Júl 2019
Prvá návšteva 01 Júl 2019 - 00:18
Posledná návšteva 17 Júl 2019 - 23:59
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *503
 
1,050
(2.08 návštev/návštevníka)
3,463
(3.29 Stránok/Návšteva)
34,313
(32.67 Hity/Návšteva)
676.87 MB
(660.11 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
9,35831,443677.92 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 503Počet návštev: 1050Stránok: 3463Hity: 34313Bajtov: 676.87 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2019
Feb
2019
Mar
2019
Apr
2019
Máj
2019
Jún
2019
Júl
2019
Aug
2019
Sep
2019
Okt
2019
Nov
2019
Dec
2019
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201900000
Feb 201900000
Mar 201900000
Apr 201900000
Máj 201900000
Jún 201900000
Júl 20195031,0503,46334,313676.87 MB
Aug 201900000
Sep 201900000
Okt 201900000
Nov 201900000
Dec 201900000
Celkom5031,0503,46334,313676.87 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 68Stránok: 314Hity: 2552Bajtov: 54.43 MB Počet návštev: 69Stránok: 123Hity: 2039Bajtov: 35.64 MB Počet návštev: 83Stránok: 255Hity: 2866Bajtov: 38.60 MB Počet návštev: 75Stránok: 656Hity: 3034Bajtov: 63.41 MB Počet návštev: 79Stránok: 226Hity: 2566Bajtov: 78.47 MB Počet návštev: 53Stránok: 232Hity: 1550Bajtov: 35.06 MB Počet návštev: 61Stránok: 220Hity: 1248Bajtov: 27.20 MB Počet návštev: 48Stránok: 218Hity: 2740Bajtov: 54.21 MB Počet návštev: 60Stránok: 117Hity: 1256Bajtov: 24.75 MB Počet návštev: 67Stránok: 102Hity: 1472Bajtov: 27.18 MB Počet návštev: 50Stránok: 107Hity: 1271Bajtov: 25.00 MB Počet návštev: 53Stránok: 70Hity: 1004Bajtov: 20.84 MB Počet návštev: 57Stránok: 184Hity: 2238Bajtov: 43.65 MB Počet návštev: 64Stránok: 157Hity: 3137Bajtov: 51.38 MB Počet návštev: 52Stránok: 323Hity: 3613Bajtov: 62.08 MB Počet návštev: 48Stránok: 78Hity: 705Bajtov: 16.48 MB Počet návštev: 63Stránok: 81Hity: 1021Bajtov: 18.44 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 1Bajtov: 50.03 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 58.33Stránok: 192.39Hity: 1906.28Bajtov: 39430712.06
01
Júl
02
Júl
03
Júl
04
Júl
05
Júl
06
Júl
07
Júl
08
Júl
09
Júl
10
Júl
11
Júl
12
Júl
13
Júl
14
Júl
15
Júl
16
Júl
17
Júl
18
Júl
19
Júl
20
Júl
21
Júl
22
Júl
23
Júl
24
Júl
25
Júl
26
Júl
27
Júl
28
Júl
29
Júl
30
Júl
31
Júl
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Júl 2019683142,55254.43 MB
02 Júl 2019691232,03935.64 MB
03 Júl 2019832552,86638.60 MB
04 Júl 2019756563,03463.41 MB
05 Júl 2019792262,56678.47 MB
06 Júl 2019532321,55035.06 MB
07 Júl 2019612201,24827.20 MB
08 Júl 2019482182,74054.21 MB
09 Júl 2019601171,25624.75 MB
10 Júl 2019671021,47227.18 MB
11 Júl 2019501071,27125.00 MB
12 Júl 201953701,00420.84 MB
13 Júl 2019571842,23843.65 MB
14 Júl 2019641573,13751.38 MB
15 Júl 2019523233,61362.08 MB
16 Júl 2019487870516.48 MB
17 Júl 201963811,02118.44 MB
18 Júl 201900150.03 KB
19 Júl 20190000
20 Júl 20190000
21 Júl 20190000
22 Júl 20190000
23 Júl 20190000
24 Júl 20190000
25 Júl 20190000
26 Júl 20190000
27 Júl 20190000
28 Júl 20190000
29 Júl 20190000
30 Júl 20190000
31 Júl 20190000
Priemer581921,90637.60 MB
Celkom1,0503,46334,313676.87 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 285Hity: 2968.33Bajtov: 56.91 MB Stránok: 106Hity: 1333.33Bajtov: 25.62 MB Stránok: 146Hity: 1786.33Bajtov: 28.08 MB Stránok: 254.33Hity: 1435.33Bajtov: 29.49 MB Stránok: 148Hity: 1785Bajtov: 49.65 MB Stránok: 208Hity: 1894Bajtov: 39.36 MB Stránok: 188.50Hity: 2192.50Bajtov: 39.29 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon2852,96856.91 MB
Uto1061,33325.62 MB
Str1461,78628.08 MB
Štv2541,43529.49 MB
Pia1481,78549.65 MB
Sob2081,89439.36 MB
Ned1882,19239.29 MB


 
Hodiny  
Stránok: 103Hity: 988Bajtov: 24.91 MB Stránok: 70Hity: 581Bajtov: 11.95 MB Stránok: 75Hity: 487Bajtov: 12.81 MB Stránok: 124Hity: 616Bajtov: 21.60 MB Stránok: 92Hity: 345Bajtov: 11.20 MB Stránok: 72Hity: 876Bajtov: 15.74 MB Stránok: 109Hity: 863Bajtov: 19.96 MB Stránok: 120Hity: 790Bajtov: 12.98 MB Stránok: 142Hity: 1369Bajtov: 33.91 MB Stránok: 78Hity: 707Bajtov: 16.32 MB Stránok: 280Hity: 2399Bajtov: 39.70 MB Stránok: 377Hity: 3583Bajtov: 74.23 MB Stránok: 218Hity: 2291Bajtov: 34.82 MB Stránok: 190Hity: 1327Bajtov: 23.71 MB Stránok: 118Hity: 779Bajtov: 19.84 MB Stránok: 160Hity: 1910Bajtov: 36.58 MB Stránok: 89Hity: 1050Bajtov: 31.24 MB Stránok: 95Hity: 808Bajtov: 24.37 MB Stránok: 175Hity: 1202Bajtov: 29.03 MB Stránok: 232Hity: 2407Bajtov: 38.42 MB Stránok: 160Hity: 1691Bajtov: 26.42 MB Stránok: 221Hity: 3090Bajtov: 49.01 MB Stránok: 77Hity: 1868Bajtov: 32.21 MB Stránok: 86Hity: 2286Bajtov: 35.91 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
0010398824.91 MB
017058111.95 MB
027548712.81 MB
0312461621.60 MB
049234511.20 MB
057287615.74 MB
0610986319.96 MB
0712079012.98 MB
081421,36933.91 MB
097870716.32 MB
102802,39939.70 MB
113773,58374.23 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
122182,29134.82 MB
131901,32723.71 MB
1411877919.84 MB
151601,91036.58 MB
16891,05031.24 MB
179580824.37 MB
181751,20229.03 MB
192322,40738.42 MB
201601,69126.42 MB
212213,09049.01 MB
22771,86832.21 MB
23862,28635.91 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip1,3275,930130.90 MB

netNetworknet7244,488130.55 MB

lvLatvialv3073,58359.53 MB

comCommercialcom2964,91679.59 MB

deGermanyde2381,28530.35 MB

orgNon-Profit Organizationsorg865899.10 MB

atAustriaat7860811.25 MB

euEuropean countryeu7152111.13 MB

NeznámyNeznámyha4545101.87 KB

skSlovak Republicsk4146310.88 MB

 Ostatné25011885203.51 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 2,002 Známe, 491 Neznámy (nepreložená IP)
503 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
91.242.162.67Neznámy?3223223.32 MB04 Júl 2019 - 13:01
m90-139-37-215.cust.tele2.lvOgre?2202,58243.55 MB15 Júl 2019 - 11:35
91.242.162.2Neznámy?1141141.80 MB01 Júl 2019 - 15:43
91.242.162.18Neznámy?1121121.11 MB04 Júl 2019 - 21:17
cust-212-156-110-94.dyn.as47377.netNeznámy?94948.27 MB17 Júl 2019 - 22:59
64.62.202.71Neznámy?89891.09 MB07 Júl 2019 - 13:11
91.242.162.55Neznámy?88881.22 MB03 Júl 2019 - 20:51
m94-186-107-121.cust.tele2.lvBauska?871,00115.98 MB14 Júl 2019 - 21:50
46-119-114-203.broadband.kyivstar.netNeznámy?8787196.94 KB17 Júl 2019 - 23:59
207-250-21-155.imcpl.orgNeznámy?825758.44 MB08 Júl 2019 - 19:13
Ostatné  2,16829,249591.89 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
35 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot11,439345.59 MB18 Júl 2019 - 00:05
Googlebot2,23420.41 MB17 Júl 2019 - 23:10
Unknown robot (identified by 'bot*')2,19169.28 MB17 Júl 2019 - 23:59
MJ12bot2,13881.02 MB18 Júl 2019 - 00:01
WGet tools1,33272.64 MB17 Júl 2019 - 23:46
Yandex bot1,32131.25 MB17 Júl 2019 - 22:44
Unknown robot (identified by 'crawl')7309.28 MB17 Júl 2019 - 08:10
SeznamBot3112.43 MB17 Júl 2019 - 20:38
Unknown robot (identified by 'robot')3046.84 MB15 Júl 2019 - 05:36
Bing Preview bot2182.41 MB16 Júl 2019 - 20:42
Ostatné75432.70 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,050 - Priemer: 280 sPočet návštevPercentá
0s-30s92788.2 %
30s-2mn151.4 %
2mn-5mn171.6 %
5mn-15mn333.1 %
15mn-30mn262.4 %
30mn-1h262.4 %
1h+454.2 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage28,51383 %594.44 MB87.8 %
htmHTML or XML static page2,5257.3 %62.69 MB9.2 %
gifImage1,9585.7 %5.78 MB0.8 %
htmlHTML or XML static page9382.7 %2.09 MB0.3 %
cssCascading Style Sheet file2830.8 %364.80 KB0 %
swf 580.1 %124.25 KB0 %
pngImage220 %2.76 MB0.4 %
pdfAdobe Acrobat file160 %8.63 MB1.2 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 3Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf32018.24 MB583.57 KB
/n/bueno08_908_2.pdf501.63 MB334.66 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi209.53 MB4.76 MB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
415 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/9332.18 KB360367


/bio/williamson.htm22490.14 KB152158


/bio/purley.htm10893.81 KB7571


/nextgallery.htm8238.61 KB6064


/takahashi-a1.htm7023.24 KB5661


/uvod1.htm4341.33 KB912


/bio/zand.htm4024.34 KB2323


/wrongaddresses.htm3261.79 KB1918


/acko.htm2517.09 KB6 


/jabouille-a1.htm219.36 KB1111


Ostatné1,88512.65 KB279304 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows1,64047.3 %20,09558.5 %
Neznámy1,01029.1 %1,2953.7 %
Macintosh57516.6 %7,69722.4 %
Java1353.8 %1350.3 %
Linux1032.9 %5,07914.8 %
Unknown Unix system00 %120 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
MozillaNie1,13432.7 %3,0238.8 %
Google ChromeNie81723.5 %20,73060.4 %
MS Internet ExplorerNie44312.7 %8182.3 %
SafariNie39211.3 %4,14012 %
FirefoxNie36310.4 %4,19112.2 %
Neznámy?2406.9 %3150.9 %
NetscapeNie290.8 %300 %
OperaNie280.8 %300 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie90.2 %9702.8 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie40.1 %590.1 %
 Ostatné 40.1 %70 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)2,18177.8 %5,20954.5 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google115 / 2,401
- Yandex7 / 33
- AOL1 / 10
- Baidu1 / 1
- Yahoo!1 / 202
- Seznam1 / 1
- Microsoft Bing0 / 713
- Ecosia Search0 / 12
1264.5 %3,37335.3 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://www.video-camer.com1515
- https://prostitutki-moskvi.msk.ru1515
- https://kinky-fetishes.com1515
- https://banking.vc1212
- https://lang-spb.ru1212
- https://xn----7sbbahaq9bb5afgiqfliv4m.xn--p1ai1212
- http://www.klad-anapa.ru1212
- https://jav-fetish.site1212
- https://prahago.com1212
- https://paintingplanet.ru1212
- Ostatné360838
48917.4 %96710.1 %
Neznámý pôvod40.1 %40 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
2 Kľúčové slováHľadaniePercentá
www.asag.sk150 %
signuqr150 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
2 VýrazyHľadaniePercentá
www.asag.sk150 %
signuqr150 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených2,653 / 503 Návštevy527.4 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)5,78199.3 %1.19 MB
206Partial Content310.5 %2.32 MB
403Forbidden50 %1.04 KB
301Moved permanently (redirect)10 %231 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): geoip_city_maxmind, hostinfo, tooltips, decodeutfkeys)