Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 12 Nov 2019 - 00:01
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Nov 2019
Prvá návšteva NA
Posledná návšteva 11 Nov 2019 - 23:34
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *314
 
677
(2.15 návštev/návštevníka)
1,968
(2.9 Stránok/Návšteva)
11,327
(16.73 Hity/Návšteva)
223.30 MB
(337.74 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
5,62521,954611.48 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 797Počet návštev: 1954Stránok: 5246Hity: 31537Bajtov: 663.00 MB Unikátne návštevy: 834Počet návštev: 2142Stránok: 7238Hity: 42167Bajtov: 812.00 MB Unikátne návštevy: 314Počet návštev: 677Stránok: 1968Hity: 11327Bajtov: 223.30 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2019
Feb
2019
Mar
2019
Apr
2019
Máj
2019
Jún
2019
Júl
2019
Aug
2019
Sep
2019
Okt
2019
Nov
2019
Dec
2019
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201900000
Feb 201900000
Mar 201900000
Apr 201900000
Máj 201900000
Jún 201900000
Júl 201900000
Aug 201900000
Sep 20197971,9545,24631,537663.00 MB
Okt 20198342,1427,23842,167812.00 MB
Nov 20193146771,96811,327223.30 MB
Dec 201900000
Celkom1,9454,77314,45285,0311.66 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 57Stránok: 101Hity: 959Bajtov: 22.20 MB Počet návštev: 60Stránok: 102Hity: 940Bajtov: 20.39 MB Počet návštev: 52Stránok: 87Hity: 1076Bajtov: 19.27 MB Počet návštev: 70Stránok: 886Hity: 1568Bajtov: 25.92 MB Počet návštev: 60Stránok: 98Hity: 1007Bajtov: 18.33 MB Počet návštev: 73Stránok: 113Hity: 1015Bajtov: 20.15 MB Počet návštev: 72Stránok: 113Hity: 1193Bajtov: 19.63 MB Počet návštev: 63Stránok: 158Hity: 1106Bajtov: 21.58 MB Počet návštev: 54Stránok: 122Hity: 1443Bajtov: 22.92 MB Počet návštev: 66Stránok: 99Hity: 624Bajtov: 18.55 MB Počet návštev: 50Stránok: 89Hity: 396Bajtov: 14.35 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 56.42Stránok: 164.00Hity: 943.92Bajtov: 19512038.25
01
Nov
02
Nov
03
Nov
04
Nov
05
Nov
06
Nov
07
Nov
08
Nov
09
Nov
10
Nov
11
Nov
12
Nov
13
Nov
14
Nov
15
Nov
16
Nov
17
Nov
18
Nov
19
Nov
20
Nov
21
Nov
22
Nov
23
Nov
24
Nov
25
Nov
26
Nov
27
Nov
28
Nov
29
Nov
30
Nov
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Nov 20195710195922.20 MB
02 Nov 20196010294020.39 MB
03 Nov 201952871,07619.27 MB
04 Nov 2019708861,56825.92 MB
05 Nov 201960981,00718.33 MB
06 Nov 2019731131,01520.15 MB
07 Nov 2019721131,19319.63 MB
08 Nov 2019631581,10621.58 MB
09 Nov 2019541221,44322.92 MB
10 Nov 2019669962418.55 MB
11 Nov 2019508939614.35 MB
12 Nov 20190000
13 Nov 20190000
14 Nov 20190000
15 Nov 20190000
16 Nov 20190000
17 Nov 20190000
18 Nov 20190000
19 Nov 20190000
20 Nov 20190000
21 Nov 20190000
22 Nov 20190000
23 Nov 20190000
24 Nov 20190000
25 Nov 20190000
26 Nov 20190000
27 Nov 20190000
28 Nov 20190000
29 Nov 20190000
30 Nov 20190000
Priemer5616494318.61 MB
Celkom6771,96811,327223.30 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 487.50Hity: 982Bajtov: 20.14 MB Stránok: 49Hity: 503.50Bajtov: 9.16 MB Stránok: 113Hity: 1015Bajtov: 20.15 MB Stránok: 113Hity: 1193Bajtov: 19.63 MB Stránok: 129.50Hity: 1032.50Bajtov: 21.89 MB Stránok: 112Hity: 1191.50Bajtov: 21.66 MB Stránok: 93Hity: 850Bajtov: 18.91 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon48798220.14 MB
Uto495039.16 MB
Str1131,01520.15 MB
Štv1131,19319.63 MB
Pia1291,03221.89 MB
Sob1121,19121.66 MB
Ned9385018.91 MB


 
Hodiny  
Stránok: 55Hity: 264Bajtov: 8.75 MB Stránok: 526Hity: 794Bajtov: 10.98 MB Stránok: 355Hity: 798Bajtov: 9.49 MB Stránok: 34Hity: 357Bajtov: 5.57 MB Stránok: 51Hity: 278Bajtov: 6.94 MB Stránok: 30Hity: 65Bajtov: 1.98 MB Stránok: 37Hity: 269Bajtov: 6.28 MB Stránok: 25Hity: 254Bajtov: 3.33 MB Stránok: 37Hity: 303Bajtov: 7.63 MB Stránok: 39Hity: 596Bajtov: 10.50 MB Stránok: 48Hity: 749Bajtov: 13.43 MB Stránok: 50Hity: 502Bajtov: 8.78 MB Stránok: 77Hity: 299Bajtov: 8.17 MB Stránok: 50Hity: 779Bajtov: 10.78 MB Stránok: 43Hity: 614Bajtov: 11.18 MB Stránok: 48Hity: 231Bajtov: 7.64 MB Stránok: 41Hity: 441Bajtov: 9.43 MB Stránok: 40Hity: 320Bajtov: 10.61 MB Stránok: 58Hity: 697Bajtov: 15.83 MB Stránok: 42Hity: 510Bajtov: 12.65 MB Stránok: 68Hity: 380Bajtov: 8.53 MB Stránok: 38Hity: 583Bajtov: 12.24 MB Stránok: 110Hity: 934Bajtov: 14.27 MB Stránok: 66Hity: 310Bajtov: 8.31 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00552648.75 MB
0152679410.98 MB
023557989.49 MB
03343575.57 MB
04512786.94 MB
0530651.98 MB
06372696.28 MB
07252543.33 MB
08373037.63 MB
093959610.50 MB
104874913.43 MB
11505028.78 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
12772998.17 MB
135077910.78 MB
144361411.18 MB
15482317.64 MB
16414419.43 MB
174032010.61 MB
185869715.83 MB
194251012.65 MB
20683808.53 MB
213858312.24 MB
2211093414.27 MB
23663108.31 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip1,1852,57250.28 MB

netNetworknet2991,42927.59 MB

deGermanyde13644512.21 MB

comCommercialcom1241,43933.03 MB

jpJapanjp5188710.78 MB

itItalyit3579419.89 MB

czCzech Republiccz231844.24 MB

seSwedense14261.13 MB

frFrancefr143028.86 MB

brBrazilbr121544.83 MB

 Ostatné75309550.46 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 1,150 Známe, 314 Neznámy (nepreložená IP)
314 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
185.6.8.3Neznámy?7727729.50 MB04 Nov 2019 - 02:28
52.162.211.179Chicago?971941.60 MB11 Nov 2019 - 23:12
148.66.147.43Neznámy?5252117.71 KB08 Nov 2019 - 22:52
46-119-114-102.broadband.kyivstar.netNeznámy?4545101.87 KB08 Nov 2019 - 12:01
23.100.232.233Chicago?41722.49 MB11 Nov 2019 - 18:43
37-115-191-28.broadband.kyivstar.netNeznámy?393988.28 KB08 Nov 2019 - 04:16
46-119-124-143.broadband.kyivstar.netNeznámy?393988.28 KB08 Nov 2019 - 08:12
178-137-85-37.broadband.kyivstar.netNeznámy?333374.70 KB07 Nov 2019 - 15:37
softbank060096093038.bbtec.netOsaka?2424466.20 KB10 Nov 2019 - 15:17
182.254.129.82Beijing?202045.27 KB10 Nov 2019 - 01:08
Ostatné  80610,037208.75 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
37 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Unknown robot (identified by 'robot')5,514275.66 MB11 Nov 2019 - 23:55
bingbot4,752166.58 MB12 Nov 2019 - 00:00
Unknown robot (identified by 'bot*')2,83666.14 MB11 Nov 2019 - 23:58
Googlebot76515.30 MB11 Nov 2019 - 23:36
Unknown robot (identified by 'crawl')732195.47 KB10 Nov 2019 - 14:19
WGet tools71838.33 MB11 Nov 2019 - 13:10
Yandex bot54017.04 MB11 Nov 2019 - 23:45
Turn It In43798.87 KB05 Nov 2019 - 02:23
MSNBot2593.29 MB11 Nov 2019 - 00:47
Bing Preview bot2452.30 MB11 Nov 2019 - 23:30
Ostatné74920.14 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 677 - Priemer: 288 sPočet návštevPercentá
0s-30s58285.9 %
30s-2mn101.4 %
2mn-5mn20.2 %
5mn-15mn162.3 %
15mn-30mn172.5 %
30mn-1h304.4 %
1h+202.9 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage8,36173.8 %181.88 MB82.5 %
htmHTML or XML static page1,50713.3 %32.90 MB14.9 %
gifImage7336.4 %2.06 MB0.9 %
htmlHTML or XML static page4614 %1.06 MB0.4 %
cssCascading Style Sheet file2512.2 %323.55 KB0.1 %
pngImage80 %957.76 KB0.4 %
swf 40 %8.78 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file20 %1.21 MB0.5 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 4Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf703.99 MB583.57 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi209.53 MB4.76 MB
/n/bueno08_908_2.pdf161.95 MB285.27 KB
/ine/text1.doc1025.50 KB25.50 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
409 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/4602.16 KB187182


/bio/williamson.htm8690.14 KB6362


/takahara-a1.htm7019.42 KB4848


/bio/purley.htm5095.49 KB4340


/takahashi-a1.htm4823.24 KB3940


/uvod1.htm4841.33 KB3029


/nextgallery.htm4237.69 KB3335


/henton-a1.htm1722.22 KB54


/driver-a1.htm1513.55 KB97


/soler-roig-a1.htm1514.32 KB66


Ostatné1,11712.91 KB214224 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Macintosh1,09455.5 %3,32629.3 %
Windows67434.2 %6,07953.6 %
Neznámy904.5 %3192.8 %
Linux703.5 %1,56213.7 %
Java402 %400.3 %
Java Mobile00 %20 %
Unknown Unix system00 %50 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
SafariNie1,03152.3 %2,68123.6 %
MS Internet ExplorerNie33717.1 %5164.5 %
Google ChromeNie26213.3 %5,54748.9 %
FirefoxNie1688.5 %1,94817.1 %
MozillaNie894.5 %3803.3 %
Neznámy?653.3 %2282 %
OperaNie100.5 %120.1 %
NetscapeNie60.3 %60 %
LG (PDA/Phone browser)Nie00 %10 %
CloudFlareÁno00 %60 %
 Ostatné 00 %80 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,58384.4 %2,29758.3 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google48 / 879
- Yahoo!2 / 3
- Seznam1 / 1
- Yandex1 / 15
- Microsoft Bing0 / 321
- Ecosia Search0 / 2
- Unknown search engines0 / 2
522.7 %1,22331 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://barnett.su1515
- https://zvuqa.net/genre/russian-rap/1515
- https://jjbabskoe.ru1212
- http://free-porn.cc1212
- https://shkolnikam.com99
- https://books-top.com66
- https://ukrtvory.ru66
- https://www.linkedin.com/pulse/best-online-payday-loans-companie...66
- https://pornvideotube.online66
- https://europacenter.org.ua66
- Ostatné147325
24012.8 %41810.6 %
Neznámý pôvod    

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
1 Kľúčové slováHľadaniePercentá
www.asag.sk1100 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
1 VýrazyHľadaniePercentá
www.asag.sk1100 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených876 / 314 Návštevy278.9 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)3,33298.1 %698.20 KB
206Partial Content621.8 %3.29 MB
403Forbidden10 %225 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hostinfo, decodeutfkeys, geoip_city_maxmind, tooltips)