Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 22 Júl 2018 - 00:03
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Júl 2018
Prvá návšteva 01 Júl 2018 - 00:46
Posledná návšteva 21 Júl 2018 - 23:52
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *707
 
1,436
(2.03 návštev/návštevníka)
2,440
(1.69 Stránok/Návšteva)
27,556
(19.18 Hity/Návšteva)
665.39 MB
(474.48 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
7,66932,939878.11 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 707Počet návštev: 1436Stránok: 2440Hity: 27556Bajtov: 665.39 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201800000
Feb 201800000
Mar 201800000
Apr 201800000
Máj 201800000
Jún 201800000
Júl 20187071,4362,44027,556665.39 MB
Aug 201800000
Sep 201800000
Okt 201800000
Nov 201800000
Dec 201800000
Celkom7071,4362,44027,556665.39 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 57Stránok: 84Hity: 1036Bajtov: 20.96 MB Počet návštev: 82Stránok: 117Hity: 1575Bajtov: 28.57 MB Počet návštev: 68Stránok: 96Hity: 1719Bajtov: 31.00 MB Počet návštev: 61Stránok: 102Hity: 1288Bajtov: 26.35 MB Počet návštev: 64Stránok: 122Hity: 2038Bajtov: 35.44 MB Počet návštev: 65Stránok: 110Hity: 1054Bajtov: 28.22 MB Počet návštev: 65Stránok: 107Hity: 845Bajtov: 21.81 MB Počet návštev: 86Stránok: 154Hity: 1441Bajtov: 31.52 MB Počet návštev: 99Stránok: 129Hity: 1621Bajtov: 34.61 MB Počet návštev: 68Stránok: 135Hity: 2100Bajtov: 53.83 MB Počet návštev: 71Stránok: 173Hity: 2821Bajtov: 80.78 MB Počet návštev: 87Stránok: 122Hity: 931Bajtov: 31.10 MB Počet návštev: 99Stránok: 142Hity: 833Bajtov: 23.68 MB Počet návštev: 57Stránok: 82Hity: 817Bajtov: 25.50 MB Počet návštev: 59Stránok: 86Hity: 953Bajtov: 26.76 MB Počet návštev: 58Stránok: 120Hity: 1097Bajtov: 25.03 MB Počet návštev: 50Stránok: 86Hity: 929Bajtov: 20.23 MB Počet návštev: 70Stránok: 135Hity: 1429Bajtov: 34.16 MB Počet návštev: 48Stránok: 74Hity: 1226Bajtov: 33.48 MB Počet návštev: 55Stránok: 158Hity: 952Bajtov: 28.46 MB Počet návštev: 67Stránok: 106Hity: 851Bajtov: 23.90 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 65.27Stránok: 110.91Hity: 1252.55Bajtov: 31714336.09
01
Júl
02
Júl
03
Júl
04
Júl
05
Júl
06
Júl
07
Júl
08
Júl
09
Júl
10
Júl
11
Júl
12
Júl
13
Júl
14
Júl
15
Júl
16
Júl
17
Júl
18
Júl
19
Júl
20
Júl
21
Júl
22
Júl
23
Júl
24
Júl
25
Júl
26
Júl
27
Júl
28
Júl
29
Júl
30
Júl
31
Júl
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Júl 201857841,03620.96 MB
02 Júl 2018821171,57528.57 MB
03 Júl 201868961,71931.00 MB
04 Júl 2018611021,28826.35 MB
05 Júl 2018641222,03835.44 MB
06 Júl 2018651101,05428.22 MB
07 Júl 20186510784521.81 MB
08 Júl 2018861541,44131.52 MB
09 Júl 2018991291,62134.61 MB
10 Júl 2018681352,10053.83 MB
11 Júl 2018711732,82180.78 MB
12 Júl 20188712293131.10 MB
13 Júl 20189914283323.68 MB
14 Júl 2018578281725.50 MB
15 Júl 2018598695326.76 MB
16 Júl 2018581201,09725.03 MB
17 Júl 2018508692920.23 MB
18 Júl 2018701351,42934.16 MB
19 Júl 201848741,22633.48 MB
20 Júl 20185515895228.46 MB
21 Júl 20186710685123.90 MB
22 Júl 20180000
23 Júl 20180000
24 Júl 20180000
25 Júl 20180000
26 Júl 20180000
27 Júl 20180000
28 Júl 20180000
29 Júl 20180000
30 Júl 20180000
31 Júl 20180000
Priemer651101,25230.25 MB
Celkom1,4362,44027,556665.39 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 122Hity: 1431Bajtov: 29.40 MB Stránok: 105.67Hity: 1582.67Bajtov: 35.02 MB Stránok: 136.67Hity: 1846Bajtov: 47.09 MB Stránok: 106Hity: 1398.33Bajtov: 33.34 MB Stránok: 136.67Hity: 946.33Bajtov: 26.79 MB Stránok: 98.33Hity: 837.67Bajtov: 23.74 MB Stránok: 81Hity: 857.50Bajtov: 19.81 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1221,43129.40 MB
Uto1051,58235.02 MB
Str1361,84647.09 MB
Štv1061,39833.34 MB
Pia13694626.79 MB
Sob9883723.74 MB
Ned8185719.81 MB


 
Hodiny  
Stránok: 77Hity: 1413Bajtov: 28.78 MB Stránok: 59Hity: 1088Bajtov: 21.63 MB Stránok: 162Hity: 1127Bajtov: 29.37 MB Stránok: 113Hity: 928Bajtov: 22.01 MB Stránok: 90Hity: 727Bajtov: 16.79 MB Stránok: 85Hity: 534Bajtov: 14.53 MB Stránok: 115Hity: 634Bajtov: 11.69 MB Stránok: 79Hity: 600Bajtov: 16.85 MB Stránok: 66Hity: 1016Bajtov: 16.02 MB Stránok: 107Hity: 1266Bajtov: 22.34 MB Stránok: 103Hity: 1249Bajtov: 34.60 MB Stránok: 85Hity: 707Bajtov: 23.59 MB Stránok: 147Hity: 1795Bajtov: 38.22 MB Stránok: 110Hity: 1127Bajtov: 35.11 MB Stránok: 148Hity: 1573Bajtov: 33.87 MB Stránok: 109Hity: 1649Bajtov: 38.30 MB Stránok: 73Hity: 1288Bajtov: 30.69 MB Stránok: 115Hity: 1002Bajtov: 27.57 MB Stránok: 122Hity: 1536Bajtov: 35.60 MB Stránok: 132Hity: 1295Bajtov: 29.44 MB Stránok: 89Hity: 1358Bajtov: 40.48 MB Stránok: 81Hity: 1677Bajtov: 38.85 MB Stránok: 81Hity: 957Bajtov: 32.78 MB Stránok: 92Hity: 1010Bajtov: 26.27 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00771,41328.78 MB
01591,08821.63 MB
021621,12729.37 MB
0311392822.01 MB
049072716.79 MB
058553414.53 MB
0611563411.69 MB
077960016.85 MB
08661,01616.02 MB
091071,26622.34 MB
101031,24934.60 MB
118570723.59 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
121471,79538.22 MB
131101,12735.11 MB
141481,57333.87 MB
151091,64938.30 MB
16731,28830.69 MB
171151,00227.57 MB
181221,53635.60 MB
191321,29529.44 MB
20891,35840.48 MB
21811,67738.85 MB
228195732.78 MB
23921,01026.27 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip7134,425116.50 MB

comCommercialcom5414,15190.49 MB

netNetworknet5124,04984.92 MB

deGermanyde3194,104118.16 MB

arArgentinaar3474817.56 MB

ruRussian Federationru301,30720.70 MB

atAustriaat283548.43 MB

auAustraliaau272688.51 MB

skSlovak Republicsk2757810.53 MB

jpJapanjp201,23917.86 MB

 Ostatné1896333171.74 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 3,562 Známe, 1,200 Neznámy (nepreložená IP)
707 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
dslb-178-012-203-037.178.012.pools.vodafone-ip.deNeznámy?1002,67684.25 MB13 Júl 2018 - 02:44
203.133.174.214Neznámy?9090989.10 KB21 Júl 2018 - 23:52
ec2-18-191-198-224.us-east-2.compute.amazonaws.comColumbus?7070158.46 KB17 Júl 2018 - 08:54
23.101.169.3Chicago?52651.58 MB21 Júl 2018 - 15:14
google-proxy-66-249-81-182.google.comNeznámy?485177.78 MB21 Júl 2018 - 12:40
114.72.29.207Melbourne?471572.40 MB20 Júl 2018 - 02:10
google-proxy-66-249-81-184.google.comSaint Petersburg?455217.72 MB21 Júl 2018 - 12:41
37-229-254-233.broadband.kyivstar.netNeznámy?393988.28 KB18 Júl 2018 - 10:57
46-119-125-180.broadband.kyivstar.netNeznámy?383886.02 KB18 Júl 2018 - 10:36
static.206.162.76.144.clients.your-server.deNeznámy?3535811.74 KB15 Júl 2018 - 12:21
Ostatné  1,87623,348559.56 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
38 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot11,442430.65 MB22 Júl 2018 - 00:02
Unknown robot (identified by 'robot')5,559273.08 MB22 Júl 2018 - 00:02
Googlebot2,23424.60 MB21 Júl 2018 - 23:42
Unknown robot (identified by 'crawl')1,71319.13 MB21 Júl 2018 - 20:33
Yandex bot1,65549.41 MB22 Júl 2018 - 00:03
Unknown robot (identified by 'bot*')69511.55 MB21 Júl 2018 - 23:26
MJ12bot4648.92 MB21 Júl 2018 - 13:09
Bing Preview bot4379.19 MB21 Júl 2018 - 23:08
SeznamBot4141.07 MB21 Júl 2018 - 10:57
Heritrix2922.19 MB17 Júl 2018 - 19:58
Ostatné-137,296+13866943.14 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,436 - Priemer: 154 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,29690.2 %
30s-2mn322.2 %
2mn-5mn161.1 %
5mn-15mn211.4 %
15mn-30mn161.1 %
30mn-1h402.7 %
1h+151 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage23,11783.8 %609.17 MB91.5 %
gifImage1,6295.9 %5.07 MB0.7 %
htmHTML or XML static page1,4335.2 %41.37 MB6.2 %
htmlHTML or XML static page1,0073.6 %3.59 MB0.5 %
cssCascading Style Sheet file3311.2 %426.68 KB0 %
pngImage230 %2.89 MB0.4 %
swf 110 %23.58 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file50 %2.85 MB0.4 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 2Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf19010.83 MB583.57 KB
/n/bueno08_908_2.pdf401.31 MB334.66 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
327 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/9932.22 KB557541


/uvod1.htm13240.39 KB8393


/bio/purley.htm109110.04 KB9487


/bio/williamson.htm9689.20 KB8578


/nextgallery.htm5438.61 KB4748


/jabouille-a1.htm539.36 KB5050


/takahashi-a1.htm4822.75 KB4847


/bio/zand.htm2524.34 KB2423


/acko.htm2016.23 KB112


/bio/csc.htm1818.12 KB1718


Ostatné89214.59 KB420449 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows1,28152.5 %15,17855 %
Macintosh59424.3 %6,67124.2 %
Linux30312.4 %4,96618 %
Neznámy1787.2 %6262.2 %
Java753 %750.2 %
Unknown Unix system70.2 %250 %
Sony PlayStation20 %140 %
Java Mobile00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie64426.3 %14,32351.9 %
SafariNie50520.6 %5,83021.1 %
MS Internet ExplorerNie47319.3 %6562.3 %
FirefoxNie35514.5 %3,41312.3 %
MozillaNie24610 %2,4298.8 %
Neznámy?1094.4 %2710.9 %
OperaNie652.6 %800.2 %
NetscapeNie210.8 %210 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie80.3 %2650.9 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie50.2 %2400.8 %
 Ostatné 90.3 %280.1 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,32968.5 %3,64040.1 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google121 / 3,466
- Yandex14 / 32
- Baidu4 / 10
- Microsoft Bing3 / 851
- Yahoo!2 / 2
- Google (Images)2 / 9
- Unknown search engines0 / 1
1467.5 %4,37148.1 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://xn----8sblgmbj1a1bk8l.xn----161-4vemb6cjl7anbaea3afninj.x...2020
- http://lerporn.info1818
- http://xn----ctbigni3aj4h.xn--p1ai1717
- http://xn--d1abj0abs9d.in.ua1616
- https://ww2awards.info1313
- http://pornoelita.info1313
- http://pornoplen.com1212
- https://xn----8sbarihbihxpxqgaf0g1e.xn--80adxhks1111
- http://metallosajding.ru1111
- http://sladkoevideo.com1111
- Ostatné318914
46023.7 %1,05611.6 %
Neznámý pôvod40.2 %40 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
15 Kľúčové slováHľadaniePercentá
de que fallecio riccardo paletti16.6 %
mort de paletti ricardo16.6 %
drives1p16.6 %
[keyword]16.6 %
https //yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3bsearch%3bweb%3b%3b&text=&etext=1836.tki6_h-bq1dg39eacfdrkuxcrcwpsrjrjbuayq3-mgoerhcfbupah2i2iy7ittm1.179dcac95d7a196b3e65b882022dee79578db91b&uuid=&state=_blhiln4sxnivvl0w45ksic66ucig23qh8irg98qeixmeppkguc0ygftrg9cp1erjbfvtucxdxk&data=ulnrnmk5wktyejr0ewjfyk1ldmtxalrqeu8xeujodnrbeeo1vc1gwxlhngtqr09yx2pma3d5ueljagmtemrfnkxyotfqr2vmr2n0t3dfczu4curunmpfbflocxf5cghtqk9uennvyzu1bzq&b64e=2&sign=caf038179b45bb56ec053d12b7877152&keyno=0&cst=aiuy0dbwfj7ixge4wdyjqsaytyyri96febpp0-of54lr9w56-xw_jbevkazzy0ghckh9use8un6mxoikbp8ajgsrbxirtwhj-a9n9z3kylhopbgppc2p_iorjd7ulpdoe9wdtzmcynwgar7zmdvpinvmhnt05x6m&ref=orjy4mgprjk5bodnw0uvlrrd71vzw9kp5uqozpmtkcw8s5kfnnknj_772mylbvmzqt886aoaquzdjvhxilv1p9fyhbwbxbbr3mgvf6b_94ntsgb7sgka7a&l10n=ru&cts=1530504430299&mc=5.338313060516.6 %
explainweg16.6 %
su7c16.6 %
roger williamson16.6 %
https //yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3bsearch%3bweb%3b%3b&text=&etext=1838.tg80wfnydge6xlykek7kgbc58dzts5yzj6oxyl3yqgcay6fv4qmo-f6yrj2ss5ok.a6ed6cda3d0c0bf102c56a3ccd66ba8ebd7be066&uuid=&state=_blhiln4sxnivvl0w45ksic66ucig23qh8irg98qeixmeppkguc0yd4hgzqayr5iuwbilzqy-ry&data=ulnrnmk5wktyejr0ewjfyk1ldmtxalrqeu8xeujodnrsslndmednsndnynhpul9jvjzkbdfodm9vm3n4wnl4vudnndjwuthlekxqthq5uehvbvk4ene4rxf3eg9iogt1zi1qnzvts3hrbu1rnwrhsfo1aeuyzw&b64e=2&sign=d91f4e2f4859534e7c8d756951f2906e&keyno=0&cst=aiuy0dbwfj7ixge4wdyjqe3irxbpwiv4etqrm9dpez_mt3qdhpb_udrinxmkyxwacqxyolpq3n871_r0kjpnjivialsc2w0tkokzhvra_bx6eq47fyaedlwkhvicihiuqqgt5fhny4kmfkcplcwo4xvqkfrw2lgv&ref=orjy4mgprjk5bodnw0uvlrrd71vzw9kp5uqozpmtkcx9u1h5sqoio89vjqaqim2ycgdpgklrrbfii8s_b-nvyfl_qhfuen74lscqm6pzjfw3ps576w0fkw&l10n=ru&cts=1530666963908&mc=5.5461522102716.6 %
miguel angel guerra autograph16.6 %
Iné frázy533.3 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
27 VýrazyHľadaniePercentá
https38.8 %
paletti38.8 %
ricardo25.8 %
de25.8 %
autograph25.8 %
riccardo12.9 %
nanni12.9 %
guerra12.9 %
address12.9 %
roger12.9 %
Iné slová1750 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených1,627 / 707 Návštevy230.1 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)4,71397.1 %977.27 KB
403Forbidden1042.1 %22.95 KB
206Partial Content300.6 %1000.34 KB
301Moved permanently (redirect)30 %696 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): tooltips, hostinfo, geoip_city_maxmind, decodeutfkeys)