Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 15 Nov 2018 - 00:04
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Nov 2018
Prvá návšteva NA
Posledná návšteva 14 Nov 2018 - 22:44
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *604
 
1,029
(1.7 návštev/návštevníka)
1,714
(1.66 Stránok/Návšteva)
19,107
(18.56 Hity/Návšteva)
420.39 MB
(418.34 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
5,63225,736578.75 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 823Počet návštev: 1665Stránok: 3542Hity: 42332Bajtov: 910.07 MB Unikátne návštevy: 1198Počet návštev: 2470Stránok: 5218Hity: 49252Bajtov: 1.07 GB Unikátne návštevy: 604Počet návštev: 1029Stránok: 1714Hity: 19107Bajtov: 420.39 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201800000
Feb 201800000
Mar 201800000
Apr 201800000
Máj 201800000
Jún 201800000
Júl 201800000
Aug 201800000
Sep 20188231,6653,54242,332910.07 MB
Okt 20181,1982,4705,21849,2521.07 GB
Nov 20186041,0291,71419,107420.39 MB
Dec 201800000
Celkom2,6255,16410,474110,6912.37 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 62Stránok: 77Hity: 1880Bajtov: 32.66 MB Počet návštev: 103Stránok: 161Hity: 1684Bajtov: 41.16 MB Počet návštev: 52Stránok: 74Hity: 1044Bajtov: 27.23 MB Počet návštev: 72Stránok: 107Hity: 1552Bajtov: 37.10 MB Počet návštev: 96Stránok: 164Hity: 1173Bajtov: 24.56 MB Počet návštev: 69Stránok: 100Hity: 1365Bajtov: 29.73 MB Počet návštev: 64Stránok: 109Hity: 768Bajtov: 18.89 MB Počet návštev: 86Stránok: 222Hity: 1815Bajtov: 36.67 MB Počet návštev: 57Stránok: 72Hity: 1213Bajtov: 26.65 MB Počet návštev: 73Stránok: 92Hity: 1221Bajtov: 28.27 MB Počet návštev: 77Stránok: 101Hity: 923Bajtov: 20.85 MB Počet návštev: 87Stránok: 214Hity: 1494Bajtov: 29.49 MB Počet návštev: 71Stránok: 105Hity: 1716Bajtov: 37.30 MB Počet návštev: 60Stránok: 116Hity: 1257Bajtov: 29.73 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 2Bajtov: 101.36 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 68.60Stránok: 114.27Hity: 1273.80Bajtov: 29387355.07
01
Nov
02
Nov
03
Nov
04
Nov
05
Nov
06
Nov
07
Nov
08
Nov
09
Nov
10
Nov
11
Nov
12
Nov
13
Nov
14
Nov
15
Nov
16
Nov
17
Nov
18
Nov
19
Nov
20
Nov
21
Nov
22
Nov
23
Nov
24
Nov
25
Nov
26
Nov
27
Nov
28
Nov
29
Nov
30
Nov
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Nov 201862771,88032.66 MB
02 Nov 20181031611,68441.16 MB
03 Nov 201852741,04427.23 MB
04 Nov 2018721071,55237.10 MB
05 Nov 2018961641,17324.56 MB
06 Nov 2018691001,36529.73 MB
07 Nov 20186410976818.89 MB
08 Nov 2018862221,81536.67 MB
09 Nov 201857721,21326.65 MB
10 Nov 201873921,22128.27 MB
11 Nov 20187710192320.85 MB
12 Nov 2018872141,49429.49 MB
13 Nov 2018711051,71637.30 MB
14 Nov 2018601161,25729.73 MB
15 Nov 2018002101.36 KB
16 Nov 20180000
17 Nov 20180000
18 Nov 20180000
19 Nov 20180000
20 Nov 20180000
21 Nov 20180000
22 Nov 20180000
23 Nov 20180000
24 Nov 20180000
25 Nov 20180000
26 Nov 20180000
27 Nov 20180000
28 Nov 20180000
29 Nov 20180000
30 Nov 20180000
Priemer681141,27328.03 MB
Celkom1,0291,71419,107420.39 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 189Hity: 1333.50Bajtov: 27.03 MB Stránok: 102.50Hity: 1540.50Bajtov: 33.52 MB Stránok: 112.50Hity: 1012.50Bajtov: 24.31 MB Stránok: 99.67Hity: 1232.33Bajtov: 23.14 MB Stránok: 116.50Hity: 1448.50Bajtov: 33.90 MB Stránok: 83Hity: 1132.50Bajtov: 27.75 MB Stránok: 104Hity: 1237.50Bajtov: 28.97 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1891,33327.03 MB
Uto1021,54033.52 MB
Str1121,01224.31 MB
Štv991,23223.14 MB
Pia1161,44833.90 MB
Sob831,13227.75 MB
Ned1041,23728.97 MB


 
Hodiny  
Stránok: 45Hity: 634Bajtov: 15.34 MB Stránok: 59Hity: 505Bajtov: 13.09 MB Stránok: 208Hity: 938Bajtov: 18.48 MB Stránok: 34Hity: 154Bajtov: 5.76 MB Stránok: 47Hity: 505Bajtov: 8.84 MB Stránok: 39Hity: 218Bajtov: 9.08 MB Stránok: 41Hity: 447Bajtov: 9.74 MB Stránok: 41Hity: 666Bajtov: 10.63 MB Stránok: 44Hity: 319Bajtov: 9.08 MB Stránok: 53Hity: 650Bajtov: 13.68 MB Stránok: 150Hity: 676Bajtov: 24.77 MB Stránok: 95Hity: 1113Bajtov: 20.21 MB Stránok: 75Hity: 1167Bajtov: 21.47 MB Stránok: 97Hity: 714Bajtov: 19.72 MB Stránok: 54Hity: 695Bajtov: 17.50 MB Stránok: 52Hity: 845Bajtov: 18.52 MB Stránok: 53Hity: 911Bajtov: 21.90 MB Stránok: 67Hity: 961Bajtov: 24.29 MB Stránok: 83Hity: 1266Bajtov: 25.65 MB Stránok: 56Hity: 1109Bajtov: 21.38 MB Stránok: 150Hity: 1197Bajtov: 22.88 MB Stránok: 62Hity: 1317Bajtov: 29.08 MB Stránok: 52Hity: 1262Bajtov: 22.39 MB Stránok: 57Hity: 838Bajtov: 16.92 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
004563415.34 MB
015950513.09 MB
0220893818.48 MB
03341545.76 MB
04475058.84 MB
05392189.08 MB
06414479.74 MB
074166610.63 MB
08443199.08 MB
095365013.68 MB
1015067624.77 MB
11951,11320.21 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
12751,16721.47 MB
139771419.72 MB
145469517.50 MB
155284518.52 MB
165391121.90 MB
176796124.29 MB
18831,26625.65 MB
19561,10921.38 MB
201501,19722.88 MB
21621,31729.08 MB
22521,26222.39 MB
235783816.92 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip8583,851106.99 MB

netNetworknet2452,61656.26 MB

comCommercialcom1712,60346.99 MB

deGermanyde1681,02223.81 MB

ruRussian Federationru411,04714.55 MB

jpJapanjp251,81521.93 MB

auAustraliaau25693.83 MB

skSlovak Republicsk202426.29 MB

esSpaines162475.08 MB

itItalyit1463625.24 MB

 Ostatné1314959109.42 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 2,352 Známe, 832 Neznámy (nepreložená IP)
604 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
91.242.162.35Neznámy?82841.96 MB12 Nov 2018 - 14:09
101.231.140.162Shanghai?665639.33 MB08 Nov 2018 - 02:44
23.101.169.3Chicago?50784.31 MB12 Nov 2018 - 14:57
178-137-165-225.broadband.kyivstar.netNeznámy?4747106.39 KB13 Nov 2018 - 20:09
134-249-54-255.broadband.kyivstar.netNeznámy?444499.60 KB14 Nov 2018 - 09:28
176-8-88-12.broadband.kyivstar.netNeznámy?444499.60 KB14 Nov 2018 - 13:38
szplex172-132.comNeznámy?3030464.56 KB07 Nov 2018 - 13:35
ppp-176-214-163-136.in-tel.ruNeznámy?272384.79 MB14 Nov 2018 - 18:57
91.242.162.81Neznámy?2525248.25 KB14 Nov 2018 - 15:12
ip-178-200-196-178.hsi07.unitymediagroup.deDorsten?192233.68 MB13 Nov 2018 - 11:25
Ostatné  1,28017,731395.32 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
37 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot10,169405.75 MB15 Nov 2018 - 00:05
Unknown robot (identified by 'crawl')1,99532.64 MB14 Nov 2018 - 12:23
MJ12bot1,77568.25 MB14 Nov 2018 - 17:26
Googlebot1,0526.00 MB14 Nov 2018 - 23:27
Yandex bot1,02022.74 MB14 Nov 2018 - 23:37
Unknown robot (identified by 'bot*')6858.23 MB14 Nov 2018 - 23:50
Mail.ru bot2481.83 MB14 Nov 2018 - 23:48
SeznamBot2332.43 MB14 Nov 2018 - 21:22
BaiDuSpider2217.86 MB15 Nov 2018 - 00:01
Bing Preview bot1891.92 MB14 Nov 2018 - 07:20
Ostatné-1,077,248+107779416.99 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,029 - Priemer: 126 sPočet návštevPercentá
0s-30s95993.1 %
30s-2mn90.8 %
2mn-5mn141.3 %
5mn-15mn50.4 %
15mn-30mn111 %
30mn-1h191.8 %
1h+121.1 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage15,75082.4 %365.31 MB86.8 %
gifImage1,3537 %3.67 MB0.8 %
htmHTML or XML static page1,2296.4 %31.81 MB7.5 %
htmlHTML or XML static page4842.5 %1.31 MB0.3 %
cssCascading Style Sheet file2431.2 %311.95 KB0 %
pngImage160 %1.98 MB0.4 %
swf 160 %34.28 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file130 %6.44 MB1.5 %
aviVideo file20 %9.53 MB2.2 %
phpDynamic PHP Script file10 %946 Bytov0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 4Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf26014.82 MB583.57 KB
/n/bueno08_908_2.pdf1304.25 MB334.66 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi209.53 MB4.76 MB
/ine/text1.doc1025.50 KB25.50 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
334 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/4812.16 KB348343


/uvod1.htm11641.33 KB6972


/bio/purley.htm78107.49 KB7066


/bio/williamson.htm5190.14 KB5045


/takahashi-a1.htm4623.24 KB4645


/nextgallery.htm4238.61 KB3939


/bio/zand.htm3723.02 KB3231


/acko.htm1717.09 KB33


/guerra-a1.htm1015.71 KB99


/binder-a1.htm918.91 KB88


Ostatné82713.23 KB355368 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows65738.3 %10,85456.8 %
Macintosh53531.2 %4,34222.7 %
Linux34320 %3,34117.4 %
Neznámy1458.4 %3972 %
Java331.9 %330.1 %
Unknown Unix system10 %1390.7 %
Java Mobile00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie66939 %10,49554.9 %
SafariNie35420.6 %3,35717.5 %
MozillaNie25714.9 %1,6248.4 %
FirefoxNie18911 %2,97915.5 %
MS Internet ExplorerNie1528.8 %2691.4 %
Neznámy?533 %1510.7 %
OperaNie341.9 %390.2 %
NetscapeNie50.2 %60 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie10 %530.2 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser)Nie00 %10 %
 Ostatné 00 %1330.6 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,14677.1 %2,51242.6 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google126 / 2,439
- Yandex4 / 12
- Baidu3 / 13
- Microsoft Bing2 / 468
- AOL1 / 1
- Yahoo!1 / 2
- Google (Images)0 / 3
1379.2 %2,93849.8 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://komputers-best.ru1212
- http://afw.fc2web.com/ziko/ziko1970a.htm1010
- http://5elementov.ru99
- http://pornobest.su88
- https://pills24h.com66
- https://buyclomidonlaine.com66
- http://pospektr.ru66
- http://pornoslave.net66
- http://infra-e.ru66
- http://buypillsonline24h.com55
- Ostatné121365
19513.1 %4397.4 %
Neznámý pôvod70.4 %70.1 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
3 Kľúčové slováHľadaniePercentá
o3xh133.3 %
2lpf133.3 %
mistake8ai133.3 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
3 VýrazyHľadaniePercentá
mistake8ai133.3 %
2lpf133.3 %
o3xh133.3 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených1,518 / 604 Návštevy251.3 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)5,84498.2 %1.20 MB
403Forbidden771.2 %17.34 KB
206Partial Content170.2 %482.92 KB
400Bad Request60.1 %1.32 KB
301Moved permanently (redirect)30 %696 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): decodeutfkeys, geoip_city_maxmind, tooltips, hostinfo)