Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 21 Sep 2017 - 00:02
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Sep 2017
Prvá návšteva 01 Sep 2017 - 00:17
Posledná návšteva 21 Sep 2017 - 00:02
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *815
 
1,292
(1.58 návštev/návštevníka)
2,273
(1.75 Stránok/Návšteva)
38,803
(30.03 Hity/Návšteva)
904.27 MB
(716.69 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
7,34332,154737.48 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 815Počet návštev: 1292Stránok: 2273Hity: 38803Bajtov: 904.27 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2017
Feb
2017
Mar
2017
Apr
2017
Máj
2017
Jún
2017
Júl
2017
Aug
2017
Sep
2017
Okt
2017
Nov
2017
Dec
2017
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201700000
Feb 201700000
Mar 201700000
Apr 201700000
Máj 201700000
Jún 201700000
Júl 201700000
Aug 201700000
Sep 20178151,2922,27338,803904.27 MB
Okt 201700000
Nov 201700000
Dec 201700000
Celkom8151,2922,27338,803904.27 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 73Stránok: 146Hity: 2239Bajtov: 59.63 MB Počet návštev: 49Stránok: 78Hity: 1556Bajtov: 50.56 MB Počet návštev: 59Stránok: 91Hity: 2659Bajtov: 56.73 MB Počet návštev: 61Stránok: 188Hity: 2637Bajtov: 54.40 MB Počet návštev: 47Stránok: 96Hity: 1680Bajtov: 52.59 MB Počet návštev: 76Stránok: 170Hity: 1769Bajtov: 45.07 MB Počet návštev: 86Stránok: 162Hity: 2587Bajtov: 55.61 MB Počet návštev: 70Stránok: 95Hity: 2369Bajtov: 55.12 MB Počet návštev: 67Stránok: 144Hity: 2529Bajtov: 53.27 MB Počet návštev: 58Stránok: 89Hity: 2274Bajtov: 45.58 MB Počet návštev: 99Stránok: 148Hity: 1830Bajtov: 42.34 MB Počet návštev: 107Stránok: 147Hity: 1411Bajtov: 36.26 MB Počet návštev: 52Stránok: 89Hity: 1314Bajtov: 37.34 MB Počet návštev: 55Stránok: 77Hity: 1855Bajtov: 44.89 MB Počet návštev: 52Stránok: 68Hity: 1425Bajtov: 33.67 MB Počet návštev: 46Stránok: 76Hity: 1074Bajtov: 28.94 MB Počet návštev: 39Stránok: 78Hity: 1242Bajtov: 33.00 MB Počet návštev: 71Stránok: 104Hity: 2039Bajtov: 38.19 MB Počet návštev: 55Stránok: 81Hity: 1958Bajtov: 39.14 MB Počet návštev: 69Stránok: 145Hity: 2324Bajtov: 41.29 MB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 32Bajtov: 660.93 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 61.52Stránok: 108.24Hity: 1847.76Bajtov: 45152153.90
01
Sep
02
Sep
03
Sep
04
Sep
05
Sep
06
Sep
07
Sep
08
Sep
09
Sep
10
Sep
11
Sep
12
Sep
13
Sep
14
Sep
15
Sep
16
Sep
17
Sep
18
Sep
19
Sep
20
Sep
21
Sep
22
Sep
23
Sep
24
Sep
25
Sep
26
Sep
27
Sep
28
Sep
29
Sep
30
Sep
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Sep 2017731462,23959.63 MB
02 Sep 201749781,55650.56 MB
03 Sep 201759912,65956.73 MB
04 Sep 2017611882,63754.40 MB
05 Sep 201747961,68052.59 MB
06 Sep 2017761701,76945.07 MB
07 Sep 2017861622,58755.61 MB
08 Sep 201770952,36955.12 MB
09 Sep 2017671442,52953.27 MB
10 Sep 201758892,27445.58 MB
11 Sep 2017991481,83042.34 MB
12 Sep 20171071471,41136.26 MB
13 Sep 201752891,31437.34 MB
14 Sep 201755771,85544.89 MB
15 Sep 201752681,42533.67 MB
16 Sep 201746761,07428.94 MB
17 Sep 201739781,24233.00 MB
18 Sep 2017711042,03938.19 MB
19 Sep 201755811,95839.14 MB
20 Sep 2017691452,32441.29 MB
21 Sep 20171132660.93 KB
22 Sep 20170000
23 Sep 20170000
24 Sep 20170000
25 Sep 20170000
26 Sep 20170000
27 Sep 20170000
28 Sep 20170000
29 Sep 20170000
30 Sep 20170000
Priemer611081,84743.06 MB
Celkom1,2922,27338,803904.27 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 146.67Hity: 2168.67Bajtov: 44.98 MB Stránok: 108Hity: 1683Bajtov: 42.66 MB Stránok: 134.67Hity: 1802.33Bajtov: 41.24 MB Stránok: 80Hity: 1491.33Bajtov: 33.71 MB Stránok: 103Hity: 2011Bajtov: 49.47 MB Stránok: 99.33Hity: 1719.67Bajtov: 44.26 MB Stránok: 86Hity: 2058.33Bajtov: 45.10 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1462,16844.98 MB
Uto1081,68342.66 MB
Str1341,80241.24 MB
Štv801,49133.71 MB
Pia1032,01149.47 MB
Sob991,71944.26 MB
Ned862,05845.10 MB


 
Hodiny  
Stránok: 109Hity: 1533Bajtov: 41.27 MB Stránok: 60Hity: 1393Bajtov: 32.05 MB Stránok: 79Hity: 712Bajtov: 25.76 MB Stránok: 117Hity: 711Bajtov: 22.73 MB Stránok: 97Hity: 529Bajtov: 17.48 MB Stránok: 54Hity: 358Bajtov: 13.41 MB Stránok: 52Hity: 750Bajtov: 16.71 MB Stránok: 68Hity: 991Bajtov: 18.47 MB Stránok: 69Hity: 827Bajtov: 22.31 MB Stránok: 65Hity: 1427Bajtov: 32.79 MB Stránok: 76Hity: 1372Bajtov: 36.03 MB Stránok: 113Hity: 1751Bajtov: 39.11 MB Stránok: 119Hity: 1373Bajtov: 35.42 MB Stránok: 93Hity: 1921Bajtov: 41.11 MB Stránok: 110Hity: 1888Bajtov: 43.11 MB Stránok: 106Hity: 2081Bajtov: 49.92 MB Stránok: 88Hity: 2119Bajtov: 45.34 MB Stránok: 170Hity: 3171Bajtov: 56.34 MB Stránok: 122Hity: 2088Bajtov: 49.17 MB Stránok: 137Hity: 2109Bajtov: 43.72 MB Stránok: 87Hity: 1863Bajtov: 48.90 MB Stránok: 111Hity: 2708Bajtov: 59.74 MB Stránok: 68Hity: 2730Bajtov: 59.08 MB Stránok: 103Hity: 2398Bajtov: 54.30 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
001091,53341.27 MB
01601,39332.05 MB
027971225.76 MB
0311771122.73 MB
049752917.48 MB
055435813.41 MB
065275016.71 MB
076899118.47 MB
086982722.31 MB
09651,42732.79 MB
10761,37236.03 MB
111131,75139.11 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
121191,37335.42 MB
13931,92141.11 MB
141101,88843.11 MB
151062,08149.92 MB
16882,11945.34 MB
171703,17156.34 MB
181222,08849.17 MB
191372,10943.72 MB
20871,86348.90 MB
211112,70859.74 MB
22682,73059.08 MB
231032,39854.30 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip6248,879191.83 MB

netNetworknet5536,050133.97 MB

comCommercialcom3607,217138.97 MB

deGermanyde1471,71844.11 MB

orgNon-Profit Organizationsorg961056.70 MB

huHungaryhu8972912.22 MB

czCzech Republiccz6886018.51 MB

plPolandpl351,39920.91 MB

skSlovak Republicsk3260711.94 MB

frFrancefr311,12429.34 MB

 Ostatné23810115295.77 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 5,639 Známe, 1,757 Neznámy (nepreložená IP)
815 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
51b66eca.dsl.pool.telekom.huTiszaug?865656.29 MB04 Sep 2017 - 17:23
46-118-158-19.broadband.kyivstar.netNeznámy?8686194.68 KB20 Sep 2017 - 15:40
46-118-154-197.broadband.kyivstar.netNeznámy?8585192.41 KB20 Sep 2017 - 15:24
188-163-72-15.broadband.kyivstar.netNeznámy?8282185.62 KB20 Sep 2017 - 13:07
46-118-159-26.broadband.kyivstar.netNeznámy?8181183.36 KB20 Sep 2017 - 14:14
151.65.8.101Voghera?565989.06 MB07 Sep 2017 - 23:49
w18.goneo.deNeznámy?52525.91 MB09 Sep 2017 - 03:12
37.17.172.122Neznámy?4747740.15 KB20 Sep 2017 - 18:44
bcdf21bd.skybroadband.comSelby?4242392.97 KB20 Sep 2017 - 23:15
134-249-80-194.broadband.kyivstar.netNeznámy?424295.07 KB20 Sep 2017 - 23:58
Ostatné  1,61437,123881.07 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
39 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot10,075382.14 MB20 Sep 2017 - 23:58
Googlebot5,05039.96 MB21 Sep 2017 - 00:03
Unknown robot (identified by 'robot')3,774190.77 MB20 Sep 2017 - 23:59
Yandex bot2,3788.83 MB20 Sep 2017 - 23:24
Bing Preview bot1,68730.43 MB20 Sep 2017 - 17:05
Unknown robot (identified by 'bot*')1,31116.38 MB20 Sep 2017 - 23:53
BaiDuSpider46510.47 MB21 Sep 2017 - 00:03
Unknown robot (identified by 'crawl')3495.84 MB20 Sep 2017 - 15:18
Java (Often spam bot)3244.10 MB04 Sep 2017 - 02:11
SeznamBot216746.66 KB20 Sep 2017 - 12:38
Ostatné-5,805,049+580595931.69 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,292 - Priemer: 126 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,16089.7 %
30s-2mn231.7 %
2mn-5mn141 %
5mn-15mn413.1 %
15mn-30mn221.7 %
30mn-1h282.1 %
1h+30.2 %
Neznámy10 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage33,64386.7 %835.62 MB92.5 %
gifImage2,3566 %7.06 MB0.7 %
htmHTML or XML static page1,3843.5 %46.82 MB5.1 %
htmlHTML or XML static page8892.2 %2.14 MB0.2 %
cssCascading Style Sheet file4261 %547.85 KB0 %
swf 620.1 %132.52 KB0 %
pngImage310 %4.04 MB0.4 %
pdfAdobe Acrobat file110 %6.86 MB0.7 %
aviVideo file10 %00 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 4Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf22413.30 MB523.70 KB
/n/bueno08_908_2.pdf822.93 MB299.95 KB
/ine/text2_fotos.doc2047.00 KB23.50 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi1000

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
301 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/8872.24 KB556528


/bio/purley.htm170115.08 KB10196


/bio/williamson.htm10487.54 KB7575


/jabouille-a1.htm599.36 KB5959


/uvod1.htm5641.33 KB1223


/nextgallery.htm5238.61 KB4545


/takahashi-a1.htm4023.24 KB3637


/bio/zand.htm2924.34 KB2425


/acko.htm2716.45 KB31


/danny.htm2527.17 KB910


Ostatné82414.38 KB372392 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows1,71475.4 %23,75661.2 %
Macintosh29813.1 %8,21921.1 %
Linux1928.4 %5,40513.9 %
Neznámy572.5 %1,1332.9 %
Unknown Unix system60.2 %2020.5 %
Sony PlayStation20 %580.1 %
Java20 %20 %
BSD10 %10 %
Java Mobile10 %330 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie76433.6 %21,72055.9 %
FirefoxNie52723.1 %5,33513.7 %
MS Internet ExplorerNie50722.3 %8492.1 %
SafariNie24410.7 %6,84117.6 %
MozillaNie1064.6 %2,5636.6 %
NetscapeNie431.8 %440.1 %
OperaNie351.5 %930.2 %
Neznámy?351.5 %4091 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie40.1 %6591.6 %
Acrobat WebcaptureÁno30.1 %30 %
 Ostatné 50.2 %2930.7 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)1,09060.6 %4,77034.5 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google174 / 6,684
- Yandex9 / 13
- Microsoft Bing5 / 734
- Yahoo!4 / 9
- Baidu2 / 8
- AT&T search (powered by Google)1 / 1
- Ecosia Search1 / 6
- Seznam1 / 1
- WebCrawler0 / 2
- Google (Images)0 / 13
19710.9 %7,47154.1 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://ru.wikipedia.org1414
- https://kichenaid.ru1313
- https://mmostrike.ru1212
- https://vsdshnik.com1212
- https://www.mb140.ru1111
- http://shymkent.xkaz.org1010
- https://en.wikipedia.org1010
- https://venerologiya.com99
- https://ikritikimou.gr99
- https://sevendays.com.ua99
- Ostatné3801,414
48927.1 %1,52311 %
Neznámý pôvod221.2 %230.1 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
8 Kľúčové slováHľadaniePercentá
zandvoort roger williamson112.5 %
helmut koinigg112.5 %
yamaha ox10b112.5 %
www.asag.sk112.5 %
lmc112.5 %
www.impual112.5 %
cgq112.5 %
wwwasag112.5 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
12 VýrazyHľadaniePercentá
yamaha18.3 %
williamson18.3 %
cgq18.3 %
helmut18.3 %
www.impual18.3 %
wwwasag18.3 %
roger18.3 %
www.asag.sk18.3 %
lmc18.3 %
zandvoort18.3 %
Iné slová216.6 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených1,733 / 815 Návštevy212.6 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)2,82892.1 %593.79 KB
403Forbidden1444.6 %27.67 KB
206Partial Content973.1 %1.96 MB
301Moved permanently (redirect)10 %0
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): decodeutfkeys, tooltips, hostinfo, geoip_city_maxmind)