Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 21 Mar 2018 - 00:05
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Mar 2018
Prvá návšteva NA
Posledná návšteva 21 Mar 2018 - 00:04
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *924
 
1,721
(1.86 návštev/návštevníka)
10,372
(6.02 Stránok/Návšteva)
37,936
(22.04 Hity/Návšteva)
897.05 MB
(533.74 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
11,85547,7521.17 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 1552Počet návštev: 2650Stránok: 5747Hity: 65713Bajtov: 2.38 GB Unikátne návštevy: 1263Počet návštev: 2143Stránok: 4551Hity: 48025Bajtov: 1.20 GB Unikátne návštevy: 924Počet návštev: 1721Stránok: 10372Hity: 37936Bajtov: 897.05 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20181,5522,6505,74765,7132.38 GB
Feb 20181,2632,1434,55148,0251.20 GB
Mar 20189241,72110,37237,936897.05 MB
Apr 201800000
Máj 201800000
Jún 201800000
Júl 201800000
Aug 201800000
Sep 201800000
Okt 201800000
Nov 201800000
Dec 201800000
Celkom3,7396,51420,670151,6744.46 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 72Stránok: 103Hity: 1254Bajtov: 34.61 MB Počet návštev: 75Stránok: 134Hity: 1347Bajtov: 38.02 MB Počet návštev: 62Stránok: 921Hity: 2266Bajtov: 50.07 MB Počet návštev: 70Stránok: 115Hity: 2184Bajtov: 46.02 MB Počet návštev: 60Stránok: 71Hity: 1553Bajtov: 40.89 MB Počet návštev: 69Stránok: 1186Hity: 3901Bajtov: 87.64 MB Počet návštev: 79Stránok: 1184Hity: 3005Bajtov: 67.13 MB Počet návštev: 92Stránok: 684Hity: 1829Bajtov: 42.27 MB Počet návštev: 122Stránok: 1378Hity: 2995Bajtov: 64.54 MB Počet návštev: 76Stránok: 588Hity: 1700Bajtov: 41.55 MB Počet návštev: 88Stránok: 122Hity: 1514Bajtov: 39.42 MB Počet návštev: 73Stránok: 129Hity: 2420Bajtov: 49.73 MB Počet návštev: 71Stránok: 560Hity: 1874Bajtov: 42.17 MB Počet návštev: 94Stránok: 486Hity: 1166Bajtov: 34.53 MB Počet návštev: 79Stránok: 956Hity: 2166Bajtov: 48.44 MB Počet návštev: 125Stránok: 796Hity: 1736Bajtov: 36.68 MB Počet návštev: 125Stránok: 347Hity: 1387Bajtov: 34.24 MB Počet návštev: 85Stránok: 181Hity: 1068Bajtov: 34.05 MB Počet návštev: 88Stránok: 160Hity: 1295Bajtov: 30.87 MB Počet návštev: 115Stránok: 270Hity: 1273Bajtov: 34.14 MB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 3Bajtov: 46.23 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 81.95Stránok: 493.90Hity: 1806.48Bajtov: 44791854.57
01
Mar
02
Mar
03
Mar
04
Mar
05
Mar
06
Mar
07
Mar
08
Mar
09
Mar
10
Mar
11
Mar
12
Mar
13
Mar
14
Mar
15
Mar
16
Mar
17
Mar
18
Mar
19
Mar
20
Mar
21
Mar
22
Mar
23
Mar
24
Mar
25
Mar
26
Mar
27
Mar
28
Mar
29
Mar
30
Mar
31
Mar
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Mar 2018721031,25434.61 MB
02 Mar 2018751341,34738.02 MB
03 Mar 2018629212,26650.07 MB
04 Mar 2018701152,18446.02 MB
05 Mar 201860711,55340.89 MB
06 Mar 2018691,1863,90187.64 MB
07 Mar 2018791,1843,00567.13 MB
08 Mar 2018926841,82942.27 MB
09 Mar 20181221,3782,99564.54 MB
10 Mar 2018765881,70041.55 MB
11 Mar 2018881221,51439.42 MB
12 Mar 2018731292,42049.73 MB
13 Mar 2018715601,87442.17 MB
14 Mar 2018944861,16634.53 MB
15 Mar 2018799562,16648.44 MB
16 Mar 20181257961,73636.68 MB
17 Mar 20181253471,38734.24 MB
18 Mar 2018851811,06834.05 MB
19 Mar 2018881601,29530.87 MB
20 Mar 20181152701,27334.14 MB
21 Mar 201811346.23 KB
22 Mar 20180000
23 Mar 20180000
24 Mar 20180000
25 Mar 20180000
26 Mar 20180000
27 Mar 20180000
28 Mar 20180000
29 Mar 20180000
30 Mar 20180000
31 Mar 20180000
Priemer814931,80642.72 MB
Celkom1,72110,37237,936897.05 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 120Hity: 1756Bajtov: 40.49 MB Stránok: 672Hity: 2349.33Bajtov: 54.65 MB Stránok: 557Hity: 1391.33Bajtov: 33.90 MB Stránok: 581Hity: 1749.67Bajtov: 41.77 MB Stránok: 769.33Hity: 2026Bajtov: 46.41 MB Stránok: 618.67Hity: 1784.33Bajtov: 41.95 MB Stránok: 139.33Hity: 1588.67Bajtov: 39.83 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1201,75640.49 MB
Uto6722,34954.65 MB
Str5571,39133.90 MB
Štv5811,74941.77 MB
Pia7692,02646.41 MB
Sob6181,78441.95 MB
Ned1391,58839.83 MB


 
Hodiny  
Stránok: 933Hity: 1906Bajtov: 37.56 MB Stránok: 553Hity: 1362Bajtov: 30.38 MB Stránok: 390Hity: 684Bajtov: 18.30 MB Stránok: 993Hity: 1848Bajtov: 42.20 MB Stránok: 678Hity: 1412Bajtov: 26.08 MB Stránok: 412Hity: 648Bajtov: 17.09 MB Stránok: 407Hity: 1379Bajtov: 23.10 MB Stránok: 377Hity: 973Bajtov: 21.30 MB Stránok: 273Hity: 915Bajtov: 26.06 MB Stránok: 203Hity: 1217Bajtov: 30.48 MB Stránok: 249Hity: 2294Bajtov: 51.00 MB Stránok: 268Hity: 1488Bajtov: 40.74 MB Stránok: 698Hity: 1668Bajtov: 37.74 MB Stránok: 199Hity: 1780Bajtov: 41.67 MB Stránok: 174Hity: 1195Bajtov: 36.91 MB Stránok: 173Hity: 2181Bajtov: 47.69 MB Stránok: 159Hity: 1526Bajtov: 41.74 MB Stránok: 175Hity: 1596Bajtov: 40.46 MB Stránok: 188Hity: 1345Bajtov: 39.43 MB Stránok: 273Hity: 1783Bajtov: 43.50 MB Stránok: 376Hity: 1545Bajtov: 47.65 MB Stránok: 357Hity: 1863Bajtov: 46.24 MB Stránok: 440Hity: 2706Bajtov: 55.75 MB Stránok: 1424Hity: 2622Bajtov: 53.98 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
009331,90637.56 MB
015531,36230.38 MB
0239068418.30 MB
039931,84842.20 MB
046781,41226.08 MB
0541264817.09 MB
064071,37923.10 MB
0737797321.30 MB
0827391526.06 MB
092031,21730.48 MB
102492,29451.00 MB
112681,48840.74 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
126981,66837.74 MB
131991,78041.67 MB
141741,19536.91 MB
151732,18147.69 MB
161591,52641.74 MB
171751,59640.46 MB
181881,34539.43 MB
192731,78343.50 MB
203761,54547.65 MB
213571,86346.24 MB
224402,70655.75 MB
231,4242,62253.98 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
comCommercialcom7,88511,148189.06 MB

NeznámyNeznámyip1,2706,035181.24 MB

netNetworknet5035,932152.39 MB

deGermanyde1841,43638.69 MB

itItalyit601,89359.38 MB

orgNon-Profit Organizationsorg562472.44 MB

ioBritish Indian Ocean Territoryio551817.47 MB

brBrazilbr4374422.30 MB

frFrancefr3266518.92 MB

ruRussian Federationru291,19016.46 MB

 Ostatné2558465208.70 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 5,648 Známe, 1,880 Neznámy (nepreložená IP)
924 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
ec2-54-173-88-69.compute-1.amazonaws.comAshburn?90890813.77 MB07 Mar 2018 - 18:07
ec2-52-91-131-94.compute-1.amazonaws.comAshburn?5915918.00 MB10 Mar 2018 - 02:25
ec2-54-162-50-69.compute-1.amazonaws.comAshburn?4954956.54 MB09 Mar 2018 - 21:31
185.222.211.54Neznámy?4654651.95 MB08 Mar 2018 - 12:37
ec2-54-82-178-154.compute-1.amazonaws.comAshburn?4414415.63 MB03 Mar 2018 - 07:39
ec2-52-91-146-72.compute-1.amazonaws.comAshburn?4364366.99 MB20 Mar 2018 - 23:43
ec2-52-91-135-103.compute-1.amazonaws.comAshburn?4094095.04 MB10 Mar 2018 - 00:20
ec2-54-162-101-255.compute-1.amazonaws.comAshburn?4094095.04 MB16 Mar 2018 - 00:23
ec2-54-162-100-99.compute-1.amazonaws.comAshburn?4094095.04 MB15 Mar 2018 - 16:00
ec2-34-224-63-71.compute-1.amazonaws.comAshburn?4084085.04 MB06 Mar 2018 - 07:23
Ostatné  5,40132,965834.01 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
43 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot14,655586.40 MB21 Mar 2018 - 00:06
Googlebot5,82244.47 MB20 Mar 2018 - 23:50
Unknown robot (identified by 'bot*')4,966198.06 MB20 Mar 2018 - 23:39
Unknown robot (identified by 'robot')4,408194.86 MB20 Mar 2018 - 23:57
Yandex bot4,10467.88 MB20 Mar 2018 - 23:58
Unknown robot (identified by 'crawl')1,14516.77 MB20 Mar 2018 - 18:18
Bing Preview bot62310.19 MB20 Mar 2018 - 21:47
SeznamBot5694.82 MB20 Mar 2018 - 23:12
MJ12bot3386.05 MB20 Mar 2018 - 10:40
Unknown robot (identified by 'scanner')3147.23 MB20 Mar 2018 - 21:02
Ostatné-6,790,013+679141545.93 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,721 - Priemer: 199 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,54889.9 %
30s-2mn181 %
2mn-5mn170.9 %
5mn-15mn281.6 %
15mn-30mn261.5 %
30mn-1h402.3 %
1h+432.4 %
Neznámy10 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage25,06966 %723.78 MB80.6 %
htmHTML or XML static page9,45924.9 %150.28 MB16.7 %
gifImage1,9185 %5.52 MB0.6 %
htmlHTML or XML static page9132.4 %5.22 MB0.5 %
cssCascading Style Sheet file4971.3 %639.38 KB0 %
swf 360 %77.18 KB0 %
pngImage270 %3.41 MB0.3 %
pdfAdobe Acrobat file160 %8.15 MB0.9 %
aviVideo file10 %00 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 5Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf23013.11 MB583.57 KB
/n/bueno08_908_2.pdf1003.27 MB334.66 KB
/ine/text2_fotos.doc2047.00 KB23.50 KB
/ine/text1.doc1025.50 KB25.50 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi1000

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
409 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/8802.23 KB655599


/bio/colum_leicester_mercury2.htm4964.30 KB45


/uvod1.htm17941.10 KB7693


/bio/purley.htm173116.45 KB121112


/bio/williamson.htm15690.14 KB101104


/nextgallery.htm8838.61 KB4344


/takahashi-a1.htm7623.24 KB5655


/jabouille-a1.htm709.36 KB5253


/acko.htm6217.09 KB22


/bio/zand.htm5624.34 KB3127


Ostatné8,13612.95 KB580626 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Neznámy7,54872.7 %8,36422 %
Windows2,16020.8 %18,96950 %
Macintosh4924.7 %6,13116.1 %
Linux1701.6 %4,40711.6 %
Java10 %10 %
BSD10 %40 %
Sony PlayStation00 %40 %
Unknown Unix system00 %480.1 %
Java Mobile00 %80 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Neznámy?7,40571.3 %7,62620.1 %
Google ChromeNie1,09910.5 %16,79644.2 %
FirefoxNie6606.3 %5,14613.5 %
MS Internet ExplorerNie5695.4 %1,0872.8 %
SafariNie3733.5 %4,60012.1 %
MozillaNie1851.7 %1,8034.7 %
SeaMonkeyNie440.4 %440.1 %
OperaNie280.2 %2450.6 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie50 %2650.6 %
NetscapeNie30 %220 %
 Ostatné 10 %3020.7 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)9,46295.3 %12,43459.1 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google149 / 5,592
- Yandex9 / 22
- Microsoft Bing5 / 780
- Yahoo!3 / 11
- AOL1 / 1
- Ecosia Search0 / 2
- Google (Images)0 / 2
1671.6 %6,41030.4 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://metallo-konstruktsii.ru1515
- http://afw.fc2web.com/ziko/ziko1970a.htm1212
- http://pornohd1080.online1212
- https://4inn.ru1111
- https://laminat.com.ua77
- https://natprof.ru77
- https://ru.wikipedia.org77
- http://all-news.kz66
- http://03e.info66
- http://suzuki-metropolis.kiev.ua66
- Ostatné2012,089
2902.9 %2,17810.3 %
Neznámý pôvod30 %50 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
2 Kľúčové slováHľadaniePercentá
jane purley e x wife of david purley150 %
matthew williamson150 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
9 VýrazyHľadaniePercentá
purley220 %
matthew110 %
wife110 %
jane110 %
e110 %
williamson110 %
of110 %
x110 %
david110 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených1,585 / 924 Návštevy171.5 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)6,21889.5 %1.28 MB
403Forbidden6879.8 %150.70 KB
206Partial Content400.5 %1.14 MB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): tooltips, decodeutfkeys, geoip_city_maxmind, hostinfo)