Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 24 Sep 2018 - 00:08
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Sep 2018
Prvá návšteva 01 Sep 2018 - 00:30
Posledná návšteva 23 Sep 2018 - 23:33
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *644
 
1,227
(1.9 návštev/návštevníka)
2,874
(2.34 Stránok/Návšteva)
32,876
(26.79 Hity/Návšteva)
686.43 MB
(572.86 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
8,73841,8241.15 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 644Počet návštev: 1227Stránok: 2874Hity: 32876Bajtov: 686.43 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201800000
Feb 201800000
Mar 201800000
Apr 201800000
Máj 201800000
Jún 201800000
Júl 201800000
Aug 201800000
Sep 20186441,2272,87432,876686.43 MB
Okt 201800000
Nov 201800000
Dec 201800000
Celkom6441,2272,87432,876686.43 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 41Stránok: 48Hity: 770Bajtov: 20.49 MB Počet návštev: 42Stránok: 77Hity: 1067Bajtov: 29.29 MB Počet návštev: 43Stránok: 60Hity: 1018Bajtov: 25.57 MB Počet návštev: 46Stránok: 89Hity: 1401Bajtov: 30.56 MB Počet návštev: 53Stránok: 89Hity: 1011Bajtov: 27.06 MB Počet návštev: 48Stránok: 1022Hity: 1756Bajtov: 32.83 MB Počet návštev: 48Stránok: 69Hity: 918Bajtov: 25.44 MB Počet návštev: 55Stránok: 73Hity: 1151Bajtov: 29.42 MB Počet návštev: 55Stránok: 78Hity: 1470Bajtov: 34.35 MB Počet návštev: 56Stránok: 83Hity: 1758Bajtov: 35.14 MB Počet návštev: 52Stránok: 83Hity: 1564Bajtov: 30.45 MB Počet návštev: 49Stránok: 75Hity: 832Bajtov: 24.15 MB Počet návštev: 64Stránok: 92Hity: 1251Bajtov: 30.45 MB Počet návštev: 54Stránok: 75Hity: 970Bajtov: 27.33 MB Počet návštev: 48Stránok: 72Hity: 699Bajtov: 24.33 MB Počet návštev: 57Stránok: 96Hity: 1515Bajtov: 31.34 MB Počet návštev: 52Stránok: 69Hity: 2372Bajtov: 34.81 MB Počet návštev: 73Stránok: 100Hity: 1871Bajtov: 30.17 MB Počet návštev: 62Stránok: 78Hity: 941Bajtov: 23.27 MB Počet návštev: 58Stránok: 149Hity: 1186Bajtov: 27.65 MB Počet návštev: 60Stránok: 126Hity: 5566Bajtov: 57.49 MB Počet návštev: 50Stránok: 66Hity: 625Bajtov: 22.20 MB Počet návštev: 61Stránok: 105Hity: 1161Bajtov: 32.49 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 3Bajtov: 147.52 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 51.12Stránok: 119.75Hity: 1369.83Bajtov: 29990497.38
01
Sep
02
Sep
03
Sep
04
Sep
05
Sep
06
Sep
07
Sep
08
Sep
09
Sep
10
Sep
11
Sep
12
Sep
13
Sep
14
Sep
15
Sep
16
Sep
17
Sep
18
Sep
19
Sep
20
Sep
21
Sep
22
Sep
23
Sep
24
Sep
25
Sep
26
Sep
27
Sep
28
Sep
29
Sep
30
Sep
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Sep 2018414877020.49 MB
02 Sep 201842771,06729.29 MB
03 Sep 201843601,01825.57 MB
04 Sep 201846891,40130.56 MB
05 Sep 201853891,01127.06 MB
06 Sep 2018481,0221,75632.83 MB
07 Sep 2018486991825.44 MB
08 Sep 201855731,15129.42 MB
09 Sep 201855781,47034.35 MB
10 Sep 201856831,75835.14 MB
11 Sep 201852831,56430.45 MB
12 Sep 2018497583224.15 MB
13 Sep 201864921,25130.45 MB
14 Sep 2018547597027.33 MB
15 Sep 2018487269924.33 MB
16 Sep 201857961,51531.34 MB
17 Sep 201852692,37234.81 MB
18 Sep 2018731001,87130.17 MB
19 Sep 2018627894123.27 MB
20 Sep 2018581491,18627.65 MB
21 Sep 2018601265,56657.49 MB
22 Sep 2018506662522.20 MB
23 Sep 2018611051,16132.49 MB
24 Sep 2018003147.52 KB
25 Sep 20180000
26 Sep 20180000
27 Sep 20180000
28 Sep 20180000
29 Sep 20180000
30 Sep 20180000
Priemer511191,36928.60 MB
Celkom1,2272,87432,876686.43 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 53Hity: 1287.75Bajtov: 23.92 MB Stránok: 90.67Hity: 1612Bajtov: 30.39 MB Stránok: 80.67Hity: 928Bajtov: 24.83 MB Stránok: 421Hity: 1397.67Bajtov: 30.31 MB Stránok: 90Hity: 2484.67Bajtov: 36.75 MB Stránok: 64.75Hity: 811.25Bajtov: 24.11 MB Stránok: 89Hity: 1303.25Bajtov: 31.87 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon531,28723.92 MB
Uto901,61230.39 MB
Str8092824.83 MB
Štv4211,39730.31 MB
Pia902,48436.75 MB
Sob6481124.11 MB
Ned891,30331.87 MB


 
Hodiny  
Stránok: 62Hity: 916Bajtov: 26.29 MB Stránok: 49Hity: 592Bajtov: 18.80 MB Stránok: 51Hity: 400Bajtov: 13.51 MB Stránok: 112Hity: 446Bajtov: 15.33 MB Stránok: 48Hity: 515Bajtov: 13.04 MB Stránok: 1010Hity: 1217Bajtov: 14.49 MB Stránok: 50Hity: 324Bajtov: 9.30 MB Stránok: 64Hity: 709Bajtov: 15.14 MB Stránok: 75Hity: 922Bajtov: 20.74 MB Stránok: 45Hity: 868Bajtov: 24.64 MB Stránok: 112Hity: 1063Bajtov: 26.12 MB Stránok: 87Hity: 1305Bajtov: 30.21 MB Stránok: 108Hity: 1408Bajtov: 30.88 MB Stránok: 102Hity: 1626Bajtov: 38.88 MB Stránok: 90Hity: 1710Bajtov: 33.99 MB Stránok: 75Hity: 1382Bajtov: 30.88 MB Stránok: 85Hity: 1873Bajtov: 37.49 MB Stránok: 62Hity: 1334Bajtov: 31.68 MB Stránok: 58Hity: 1097Bajtov: 28.60 MB Stránok: 138Hity: 1573Bajtov: 35.49 MB Stránok: 125Hity: 6822Bajtov: 72.44 MB Stránok: 90Hity: 2164Bajtov: 48.57 MB Stránok: 86Hity: 1243Bajtov: 38.69 MB Stránok: 90Hity: 1367Bajtov: 31.23 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
006291626.29 MB
014959218.80 MB
025140013.51 MB
0311244615.33 MB
044851513.04 MB
051,0101,21714.49 MB
06503249.30 MB
076470915.14 MB
087592220.74 MB
094586824.64 MB
101121,06326.12 MB
11871,30530.21 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
121081,40830.88 MB
131021,62638.88 MB
14901,71033.99 MB
15751,38230.88 MB
16851,87337.49 MB
17621,33431.68 MB
18581,09728.60 MB
191381,57335.49 MB
201256,82272.44 MB
21902,16448.57 MB
22861,24338.69 MB
23901,36731.23 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
ieIrelandie9369385.84 MB

NeznámyNeznámyip6755,280135.15 MB

netNetworknet3783,52388.73 MB

comCommercialcom3248,648125.88 MB

deGermanyde1871,29536.95 MB

jpJapanjp532,03032.66 MB

plPolandpl351,92126.58 MB

skSlovak Republicsk3537110.45 MB

auAustraliaau34824.80 MB

ruRussian Federationru241,97421.54 MB

 Ostatné1936814197.85 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 3,930 Známe, 1,209 Neznámy (nepreložená IP)
644 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
hostby.channelnet.ieNeznámy?9369365.74 MB06 Sep 2018 - 05:56
p54bce8c7.dip0.t-ipconnect.deVillingen-schwenningen?73738.30 MB21 Sep 2018 - 16:56
46-119-115-162.broadband.kyivstar.netNeznámy?5858131.29 KB20 Sep 2018 - 15:37
23.101.169.3Chicago?55732.15 MB23 Sep 2018 - 15:05
176-8-91-217.broadband.kyivstar.netNeznámy?5151115.45 KB19 Sep 2018 - 21:12
176-8-89-62.broadband.kyivstar.netNeznámy?4848108.66 KB20 Sep 2018 - 08:34
5e0da2fe.bb.sky.comNeznámy?42424.78 MB23 Sep 2018 - 11:08
91.242.162.80Neznámy?4242407.18 KB21 Sep 2018 - 01:08
5e08bcc0.bb.sky.comNeznámy?364,43231.47 MB22 Sep 2018 - 13:53
91.242.162.78Neznámy?3131280.58 KB20 Sep 2018 - 16:37
Ostatné  1,50227,090632.96 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
35 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot17,256703.57 MB24 Sep 2018 - 00:09
Unknown robot (identified by 'robot')3,998195.27 MB22 Sep 2018 - 08:37
Googlebot3,91345.03 MB24 Sep 2018 - 00:07
Unknown robot (identified by 'bot*')2,267101.45 MB23 Sep 2018 - 21:11
Yandex bot2,24148.27 MB23 Sep 2018 - 21:03
MJ12bot96812.56 MB23 Sep 2018 - 13:18
Unknown robot (identified by 'crawl')96313.31 MB23 Sep 2018 - 11:06
SeznamBot4623.42 MB23 Sep 2018 - 21:00
BaiDuSpider3479.01 MB24 Sep 2018 - 00:05
Bing Preview bot30710.57 MB23 Sep 2018 - 21:02
Ostatné99424.35 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,227 - Priemer: 197 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,08188.1 %
30s-2mn221.7 %
2mn-5mn110.8 %
5mn-15mn252 %
15mn-30mn312.5 %
30mn-1h453.6 %
1h+120.9 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage27,57983.8 %613.21 MB89.3 %
htmHTML or XML static page2,1676.5 %58.81 MB8.5 %
gifImage2,0816.3 %6.51 MB0.9 %
htmlHTML or XML static page7072.1 %1.87 MB0.2 %
cssCascading Style Sheet file2850.8 %366.09 KB0 %
pngImage370.1 %4.50 MB0.6 %
swf 170 %36.70 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file20 %1.14 MB0.1 %
aviVideo file10 %00 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 5Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf25014.25 MB583.57 KB
/n/bueno08_908_2.pdf501.63 MB334.66 KB
/ine/text2_fotos.doc1023.50 KB23.50 KB
/ine/text1.doc1025.50 KB25.50 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi1000

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
248 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/bio/colum_leicester_mercury1.htm9376.28 KB22


/7032.17 KB479456


/bio/purley.htm226111.30 KB195193


/uvod1.htm21641.33 KB118118


/bio/williamson.htm9190.14 KB4338


/takahashi-a1.htm6923.24 KB6265


/nextgallery.htm5137.09 KB4346


/bio/zand.htm4123.74 KB2522


/acko.htm1617.09 KB12


/wrongaddresses.htm1461.79 KB1010


Ostatné51013.38 KB249275 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows1,87065 %17,91754.4 %
Macintosh55719.3 %4,97915.1 %
Neznámy1886.5 %7892.3 %
Linux1485.1 %3,39010.3 %
Java612.1 %610.1 %
Sony PlayStation471.6 %5,71917.3 %
Unknown Unix system20 %200 %
BSD10 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie1,49752 %16,42049.9 %
SafariNie49717.2 %3,90211.8 %
MS Internet ExplorerNie29710.3 %4181.2 %
MozillaNie2578.9 %7,39022.4 %
FirefoxNie1746 %3,64811 %
Neznámy?1033.5 %2470.7 %
OperaNie230.8 %260 %
NetscapeNie130.4 %130 %
Acrobat WebcaptureÁno50.1 %50 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie40.1 %5221.5 %
 Ostatné 40.1 %2850.8 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)2,15381.7 %4,65744.8 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google137 / 4,146
- Yandex8 / 19
- Microsoft Bing3 / 671
- Yahoo!3 / 3
- Zoznam2 / 2
- Seznam2 / 2
- Baidu0 / 2
- Unknown search engines0 / 1
- Google (Images)0 / 1
1555.8 %4,84746.6 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://yes-com.com2020
- https://ru.wikipedia.org1616
- https://aerodizain.com1515
- http://avtointeres.ru1313
- http://grafaman.ru1313
- https://pp-budpostach.com.ua/g835191-stoimost-gazobloka-gazobeto...1010
- https://sky-mine.ru99
- https://www.artdeko.info99
- https://detskiezabolevaniya.com99
- https://www.sribno.net88
- Ostatné195759
31712 %8818.4 %
Neznámý pôvod90.3 %90 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
7 Kľúčové slováHľadaniePercentá
nicola larini autographs114.2 %
tom wheatcroft114.2 %
tiff needell autograph114.2 %
roger williamson114.2 %
olivier grouillard autograph114.2 %
www.asag.sk114.2 %
david purley114.2 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
15 VýrazyHľadaniePercentá
autograph212.5 %
david16.2 %
roger16.2 %
wheatcroft16.2 %
olivier16.2 %
purley16.2 %
www.asag.sk16.2 %
nicola16.2 %
williamson16.2 %
needell16.2 %
Iné slová531.2 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených1,714 / 644 Návštevy266.1 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)5,73097.4 %1.18 MB
403Forbidden1101.8 %24.62 KB
206Partial Content370.6 %1.05 MB
301Moved permanently (redirect)50 %1.13 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hostinfo, geoip_city_maxmind, decodeutfkeys, tooltips)