Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 21 Jan 2020 - 00:01
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Jan 2020
Prvá návšteva 01 Jan 2020 - 00:07
Posledná návšteva 20 Jan 2020 - 23:39
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *902
 
1,712
(1.89 návštev/návštevníka)
5,418
(3.16 Stránok/Návšteva)
35,809
(20.91 Hity/Návšteva)
659.88 MB
(394.69 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
8,67437,007902.35 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 902Počet návštev: 1712Stránok: 5418Hity: 35809Bajtov: 659.88 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2020
Feb
2020
Mar
2020
Apr
2020
Máj
2020
Jún
2020
Júl
2020
Aug
2020
Sep
2020
Okt
2020
Nov
2020
Dec
2020
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20209021,7125,41835,809659.88 MB
Feb 202000000
Mar 202000000
Apr 202000000
Máj 202000000
Jún 202000000
Júl 202000000
Aug 202000000
Sep 202000000
Okt 202000000
Nov 202000000
Dec 202000000
Celkom9021,7125,41835,809659.88 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 65Stránok: 225Hity: 1448Bajtov: 22.14 MB Počet návštev: 69Stránok: 259Hity: 2555Bajtov: 37.42 MB Počet návštev: 73Stránok: 285Hity: 1829Bajtov: 35.67 MB Počet návštev: 66Stránok: 278Hity: 1872Bajtov: 29.92 MB Počet návštev: 68Stránok: 406Hity: 2757Bajtov: 41.51 MB Počet návštev: 69Stránok: 226Hity: 1082Bajtov: 24.56 MB Počet návštev: 72Stránok: 263Hity: 1380Bajtov: 25.97 MB Počet návštev: 67Stránok: 233Hity: 1012Bajtov: 16.08 MB Počet návštev: 83Stránok: 236Hity: 2278Bajtov: 32.87 MB Počet návštev: 152Stránok: 272Hity: 1935Bajtov: 34.67 MB Počet návštev: 103Stránok: 265Hity: 1271Bajtov: 28.86 MB Počet návštev: 55Stránok: 218Hity: 1128Bajtov: 22.58 MB Počet návštev: 67Stránok: 249Hity: 1622Bajtov: 42.88 MB Počet návštev: 105Stránok: 272Hity: 2495Bajtov: 45.31 MB Počet návštev: 156Stránok: 304Hity: 1222Bajtov: 33.30 MB Počet návštev: 84Stránok: 238Hity: 1519Bajtov: 32.54 MB Počet návštev: 93Stránok: 276Hity: 2246Bajtov: 31.19 MB Počet návštev: 78Stránok: 387Hity: 2235Bajtov: 45.11 MB Počet návštev: 88Stránok: 257Hity: 2456Bajtov: 43.35 MB Počet návštev: 99Stránok: 269Hity: 1465Bajtov: 33.84 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 2Bajtov: 99.22 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 81.52Stránok: 258.00Hity: 1705.19Bajtov: 32949283.19
01
Jan
02
Jan
03
Jan
04
Jan
05
Jan
06
Jan
07
Jan
08
Jan
09
Jan
10
Jan
11
Jan
12
Jan
13
Jan
14
Jan
15
Jan
16
Jan
17
Jan
18
Jan
19
Jan
20
Jan
21
Jan
22
Jan
23
Jan
24
Jan
25
Jan
26
Jan
27
Jan
28
Jan
29
Jan
30
Jan
31
Jan
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Jan 2020652251,44822.14 MB
02 Jan 2020692592,55537.42 MB
03 Jan 2020732851,82935.67 MB
04 Jan 2020662781,87229.92 MB
05 Jan 2020684062,75741.51 MB
06 Jan 2020692261,08224.56 MB
07 Jan 2020722631,38025.97 MB
08 Jan 2020672331,01216.08 MB
09 Jan 2020832362,27832.87 MB
10 Jan 20201522721,93534.67 MB
11 Jan 20201032651,27128.86 MB
12 Jan 2020552181,12822.58 MB
13 Jan 2020672491,62242.88 MB
14 Jan 20201052722,49545.31 MB
15 Jan 20201563041,22233.30 MB
16 Jan 2020842381,51932.54 MB
17 Jan 2020932762,24631.19 MB
18 Jan 2020783872,23545.11 MB
19 Jan 2020882572,45643.35 MB
20 Jan 2020992691,46533.84 MB
21 Jan 202000299.22 KB
22 Jan 20200000
23 Jan 20200000
24 Jan 20200000
25 Jan 20200000
26 Jan 20200000
27 Jan 20200000
28 Jan 20200000
29 Jan 20200000
30 Jan 20200000
31 Jan 20200000
Priemer812581,70531.42 MB
Celkom1,7125,41835,809659.88 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 248Hity: 1389.67Bajtov: 33.76 MB Stránok: 178.33Hity: 1292.33Bajtov: 23.79 MB Stránok: 254Hity: 1227.33Bajtov: 23.84 MB Stránok: 244.33Hity: 2117.33Bajtov: 34.28 MB Stránok: 277.67Hity: 2003.33Bajtov: 33.85 MB Stránok: 310Hity: 1792.67Bajtov: 34.63 MB Stránok: 293.67Hity: 2113.67Bajtov: 35.81 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon2481,38933.76 MB
Uto1781,29223.79 MB
Str2541,22723.84 MB
Štv2442,11734.28 MB
Pia2772,00333.85 MB
Sob3101,79234.63 MB
Ned2932,11335.81 MB


 
Hodiny  
Stránok: 194Hity: 840Bajtov: 21.47 MB Stránok: 246Hity: 1375Bajtov: 20.44 MB Stránok: 197Hity: 660Bajtov: 17.45 MB Stránok: 176Hity: 773Bajtov: 13.27 MB Stránok: 225Hity: 1096Bajtov: 24.49 MB Stránok: 207Hity: 705Bajtov: 16.64 MB Stránok: 164Hity: 673Bajtov: 9.92 MB Stránok: 197Hity: 858Bajtov: 12.98 MB Stránok: 218Hity: 1135Bajtov: 16.08 MB Stránok: 194Hity: 677Bajtov: 15.41 MB Stránok: 215Hity: 1733Bajtov: 30.45 MB Stránok: 220Hity: 1722Bajtov: 35.46 MB Stránok: 233Hity: 1044Bajtov: 22.03 MB Stránok: 197Hity: 1584Bajtov: 25.52 MB Stránok: 255Hity: 2812Bajtov: 40.49 MB Stránok: 212Hity: 1657Bajtov: 34.01 MB Stránok: 245Hity: 1593Bajtov: 31.97 MB Stránok: 372Hity: 3153Bajtov: 55.75 MB Stránok: 235Hity: 2327Bajtov: 41.35 MB Stránok: 261Hity: 1996Bajtov: 36.51 MB Stránok: 353Hity: 2133Bajtov: 38.84 MB Stránok: 203Hity: 1550Bajtov: 28.02 MB Stránok: 202Hity: 1845Bajtov: 37.77 MB Stránok: 197Hity: 1868Bajtov: 33.54 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
0019484021.47 MB
012461,37520.44 MB
0219766017.45 MB
0317677313.27 MB
042251,09624.49 MB
0520770516.64 MB
061646739.92 MB
0719785812.98 MB
082181,13516.08 MB
0919467715.41 MB
102151,73330.45 MB
112201,72235.46 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
122331,04422.03 MB
131971,58425.52 MB
142552,81240.49 MB
152121,65734.01 MB
162451,59331.97 MB
173723,15355.75 MB
182352,32741.35 MB
192611,99636.51 MB
203532,13338.84 MB
212031,55028.02 MB
222021,84537.77 MB
231971,86833.54 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip3,27211,515191.24 MB

netNetworknet6983,47662.61 MB

comCommercialcom4864,954103.25 MB

itItalyit3122,99470.21 MB

deGermanyde1971,15623.40 MB

jpJapanjp1233,37032.30 MB

seSwedense552124.07 MB

czCzech Republiccz4457312.28 MB

frFrancefr3181919.16 MB

ruRussian Federationru241,00210.42 MB

 Ostatné1765738130.94 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 2,993 Známe, 987 Neznámy (nepreložená IP)
902 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
52.162.211.179Chicago?2,3705,07040.76 MB20 Jan 2020 - 23:39
52.162.213.79Chicago?3297907.06 MB20 Jan 2020 - 21:34
93-40-189-238.ip40.fastwebnet.itMilan?3012,13933.70 MB18 Jan 2020 - 18:06
185.134.163.194Jicin?9271311.84 MB13 Jan 2020 - 19:27
178-137-17-210.broadband.kyivstar.netNeznámy?6969156.19 KB13 Jan 2020 - 11:29
46-119-175-129.broadband.kyivstar.netNeznámy?6666149.40 KB12 Jan 2020 - 20:20
178-137-19-29.broadband.kyivstar.netNeznámy?6666149.40 KB12 Jan 2020 - 22:20
46-119-183-100.broadband.kyivstar.netNeznámy?6363142.61 KB12 Jan 2020 - 15:33
h-37-123-162-130.na.cust.bahnhof.seGöteborg?52522.10 MB20 Jan 2020 - 18:46
46-185-69-181.broadband.kyivstar.netNeznámy?4545161.86 KB20 Jan 2020 - 16:46
Ostatné  1,96526,736563.68 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
38 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot9,355329.26 MB20 Jan 2020 - 21:10
Unknown robot (identified by 'robot')6,779328.00 MB20 Jan 2020 - 23:40
Unknown robot (identified by 'bot*')3,649116.45 MB20 Jan 2020 - 23:51
Googlebot2,89141.65 MB20 Jan 2020 - 23:50
MSNBot1,30915.45 MB20 Jan 2020 - 06:06
Yandex bot1,06028.50 MB21 Jan 2020 - 00:01
SeznamBot3413.43 MB20 Jan 2020 - 21:45
MJ12bot3255.39 MB20 Jan 2020 - 19:12
Unknown robot (identified by 'crawl')2874.24 MB20 Jan 2020 - 14:54
Mail.ru bot1806.56 MB20 Jan 2020 - 04:55
Ostatné63014.03 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,712 - Priemer: 262 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,50587.9 %
30s-2mn80.4 %
2mn-5mn120.7 %
5mn-15mn341.9 %
15mn-30mn432.5 %
30mn-1h573.3 %
1h+533 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage25,17970.3 %558.58 MB84.7 %
htmHTML or XML static page4,47812.5 %80.22 MB12.1 %
cssCascading Style Sheet file2,9368.1 %3.69 MB0.5 %
gifImage2,2226.2 %6.49 MB0.9 %
htmlHTML or XML static page9402.6 %2.03 MB0.3 %
pngImage250 %2.94 MB0.4 %
swf 200 %42.77 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file80 %5.21 MB0.7 %
docDocument10 %25.50 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 5Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf1307.41 MB583.57 KB
/n/bueno08_908_2.pdf622.61 MB334.66 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi209.53 MB4.76 MB
/ine/text2_fotos.doc1023.50 KB23.50 KB
/ine/text1.doc1025.50 KB25.50 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
367 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/9372.21 KB406389


/uvod1.htm14740.49 KB7987


/takahara-a1.htm13619.42 KB9494


/bio/williamson.htm12290.14 KB105101


/takahashi-a1.htm10523.24 KB7980


/bio/purley.htm95116.69 KB6257


/nextgallery.htm7338.61 KB6564


/bio/zand.htm3924.34 KB2123


/ashley-a1.htm3318.23 KB67


/jean-a1.htm3013.92 KB1312


Ostatné3,70111.96 KB782798 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows4,23878.2 %23,07864.4 %
Macintosh63211.6 %5,73916 %
Linux4097.5 %6,54318.2 %
Java801.4 %800.2 %
Neznámy561 %3100.8 %
Unknown Unix system30 %590.1 %
Java Mobile00 %20 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
MS Internet ExplorerNie3,22759.5 %6,45718 %
Google ChromeNie1,24823 %19,15253.4 %
SafariNie5249.6 %4,84913.5 %
FirefoxNie2013.7 %3,1788.8 %
Neznámy?1122 %2130.5 %
MozillaNie631.1 %1,3573.7 %
NetscapeNie350.6 %350 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie40 %2800.7 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie30 %2870.8 %
OperaNie10 %30 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)4,00082.8 %6,62659.7 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google175 / 2,364
- Yandex3 / 22
- Baidu2 / 2
- Microsoft Windows Live2 / 2
- Microsoft MSN Search1 / 1
- Yahoo!1 / 2
- Zoznam1 / 1
- Virgilio0 / 3
- Microsoft Bing0 / 859
1853.8 %3,25629.3 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://pornhive.org2424
- https://eldoradorent.az/ru2121
- https://bpro1.top/congratulations-happy-birthday1818
- https://stop-nark.ru/narko1818
- https://furniturehomewares.com1515
- https://sauni-moskva.ru1515
- https://shop4fit.ru1515
- https://fit-discount.ru1515
- https://meblieco.com/ofisnye-divany1515
- https://frankofficial.ru1515
- Ostatné4741,030
64513.3 %1,20110.8 %
Neznámý pôvod    

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
5 Kľúčové slováHľadaniePercentá
aguri suzuki autographs120 %
woolgpi120 %
localj6w120 %
olivier grouillard autographs120 %
ukyo katayama autographs120 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
9 VýrazyHľadaniePercentá
autographs327.2 %
suzuki19 %
grouillard19 %
localj6w19 %
ukyo19 %
aguri19 %
woolgpi19 %
katayama19 %
olivier19 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených3,309 / 902 Návštevy366.8 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)6,71297.3 %1.38 MB
206Partial Content1562.2 %7.32 MB
421Unknown error190.2 %5.97 KB
400Bad Request40 %904 Bytov
405Method not allowed10 %244 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): tooltips, decodeutfkeys, hostinfo, geoip_city_maxmind)