Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 08 Apr 2020 - 00:01
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Apr 2020
Prvá návšteva 01 Apr 2020 - 00:14
Posledná návšteva 08 Apr 2020 - 00:01
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *278
 
718
(2.58 návštev/návštevníka)
1,169
(1.62 Stránok/Návšteva)
9,702
(13.51 Hity/Návšteva)
176.48 MB
(251.69 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
3,0219,691202.66 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 278Počet návštev: 718Stránok: 1169Hity: 9702Bajtov: 176.48 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2020
Feb
2020
Mar
2020
Apr
2020
Máj
2020
Jún
2020
Júl
2020
Aug
2020
Sep
2020
Okt
2020
Nov
2020
Dec
2020
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 202000000
Feb 202000000
Mar 202000000
Apr 20202787181,1699,702176.48 MB
Máj 202000000
Jún 202000000
Júl 202000000
Aug 202000000
Sep 202000000
Okt 202000000
Nov 202000000
Dec 202000000
Celkom2787181,1699,702176.48 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 108Stránok: 180Hity: 771Bajtov: 16.35 MB Počet návštev: 96Stránok: 159Hity: 1303Bajtov: 24.34 MB Počet návštev: 128Stránok: 201Hity: 1567Bajtov: 28.85 MB Počet návštev: 112Stránok: 200Hity: 1769Bajtov: 29.19 MB Počet návštev: 74Stránok: 126Hity: 1276Bajtov: 22.37 MB Počet návštev: 104Stránok: 154Hity: 1636Bajtov: 29.40 MB Počet návštev: 95Stránok: 148Hity: 1379Bajtov: 25.96 MB Počet návštev: 1Stránok: 1Hity: 1Bajtov: 20.96 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 89.75Stránok: 146.12Hity: 1212.75Bajtov: 23131947.75
01
Apr
02
Apr
03
Apr
04
Apr
05
Apr
06
Apr
07
Apr
08
Apr
09
Apr
10
Apr
11
Apr
12
Apr
13
Apr
14
Apr
15
Apr
16
Apr
17
Apr
18
Apr
19
Apr
20
Apr
21
Apr
22
Apr
23
Apr
24
Apr
25
Apr
26
Apr
27
Apr
28
Apr
29
Apr
30
Apr
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Apr 202010818077116.35 MB
02 Apr 2020961591,30324.34 MB
03 Apr 20201282011,56728.85 MB
04 Apr 20201122001,76929.19 MB
05 Apr 2020741261,27622.37 MB
06 Apr 20201041541,63629.40 MB
07 Apr 2020951481,37925.96 MB
08 Apr 202011120.96 KB
09 Apr 20200000
10 Apr 20200000
11 Apr 20200000
12 Apr 20200000
13 Apr 20200000
14 Apr 20200000
15 Apr 20200000
16 Apr 20200000
17 Apr 20200000
18 Apr 20200000
19 Apr 20200000
20 Apr 20200000
21 Apr 20200000
22 Apr 20200000
23 Apr 20200000
24 Apr 20200000
25 Apr 20200000
26 Apr 20200000
27 Apr 20200000
28 Apr 20200000
29 Apr 20200000
30 Apr 20200000
Priemer891461,21222.06 MB
Celkom7181,1699,702176.48 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 154Hity: 1636Bajtov: 29.40 MB Stránok: 148Hity: 1379Bajtov: 25.96 MB Stránok: 90.50Hity: 386Bajtov: 8.18 MB Stránok: 159Hity: 1303Bajtov: 24.34 MB Stránok: 201Hity: 1567Bajtov: 28.85 MB Stránok: 200Hity: 1769Bajtov: 29.19 MB Stránok: 126Hity: 1276Bajtov: 22.37 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1541,63629.40 MB
Uto1481,37925.96 MB
Str903868.18 MB
Štv1591,30324.34 MB
Pia2011,56728.85 MB
Sob2001,76929.19 MB
Ned1261,27622.37 MB


 
Hodiny  
Stránok: 44Hity: 410Bajtov: 6.60 MB Stránok: 39Hity: 191Bajtov: 6.30 MB Stránok: 40Hity: 133Bajtov: 2.52 MB Stránok: 35Hity: 114Bajtov: 2.18 MB Stránok: 43Hity: 137Bajtov: 3.26 MB Stránok: 35Hity: 332Bajtov: 3.75 MB Stránok: 32Hity: 55Bajtov: 892.87 KB Stránok: 30Hity: 100Bajtov: 3.84 MB Stránok: 53Hity: 283Bajtov: 4.62 MB Stránok: 47Hity: 266Bajtov: 3.86 MB Stránok: 56Hity: 349Bajtov: 6.83 MB Stránok: 36Hity: 341Bajtov: 5.12 MB Stránok: 97Hity: 626Bajtov: 8.32 MB Stránok: 78Hity: 1289Bajtov: 18.18 MB Stránok: 76Hity: 586Bajtov: 11.87 MB Stránok: 52Hity: 452Bajtov: 12.16 MB Stránok: 44Hity: 245Bajtov: 6.83 MB Stránok: 48Hity: 674Bajtov: 11.56 MB Stránok: 54Hity: 569Bajtov: 10.16 MB Stránok: 30Hity: 289Bajtov: 6.16 MB Stránok: 47Hity: 358Bajtov: 7.95 MB Stránok: 58Hity: 935Bajtov: 13.05 MB Stránok: 56Hity: 579Bajtov: 11.90 MB Stránok: 39Hity: 389Bajtov: 8.58 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
00444106.60 MB
01391916.30 MB
02401332.52 MB
03351142.18 MB
04431373.26 MB
05353323.75 MB
063255892.87 KB
07301003.84 MB
08532834.62 MB
09472663.86 MB
10563496.83 MB
11363415.12 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
12976268.32 MB
13781,28918.18 MB
147658611.87 MB
155245212.16 MB
16442456.83 MB
174867411.56 MB
185456910.16 MB
19302896.16 MB
20473587.95 MB
215893513.05 MB
225657911.90 MB
23393898.58 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
comCommercialcom4422,73958.87 MB

netNetworknet2611,44123.40 MB

NeznámyNeznámyip13798223.24 MB

deGermanyde9689216.06 MB

jpJapanjp801693.24 MB

euEuropean countryeu3030265.06 KB

itItalyit262834.43 MB

czCzech Republiccz182995.08 MB

seSwedense111451.47 MB

plPolandpl89408.03 MB

 Ostatné60178232.41 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 500 Známe, 134 Neznámy (nepreložená IP)
278 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
ecs-114-119-165-249.compute.hwclouds-dns.comNeznámy?4249778.58 KB07 Apr 2020 - 17:36
ecs-114-119-161-86.compute.hwclouds-dns.comNeznámy?4046575.71 KB07 Apr 2020 - 19:48
ecs-114-119-162-175.compute.hwclouds-dns.comNeznámy?3947867.99 KB07 Apr 2020 - 23:51
ecs-114-119-165-16.compute.hwclouds-dns.comNeznámy?39601.32 MB07 Apr 2020 - 20:15
ecs-114-119-163-10.compute.hwclouds-dns.comNeznámy?3847904.39 KB07 Apr 2020 - 15:30
ecs-114-119-163-25.compute.hwclouds-dns.comNeznámy?37411.04 MB07 Apr 2020 - 12:30
ecs-114-119-165-14.compute.hwclouds-dns.comNeznámy?3544589.58 KB07 Apr 2020 - 23:56
ecs-114-119-164-129.compute.hwclouds-dns.comNeznámy?3543645.24 KB07 Apr 2020 - 13:35
ecs-114-119-163-84.compute.hwclouds-dns.comNeznámy?3541512.01 KB07 Apr 2020 - 20:03
123-48-2-7.aichiwest1.commufa.jpNagoya?3030582.74 KB07 Apr 2020 - 14:40
Ostatné  7999,254168.80 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
31 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot1,41230.85 MB07 Apr 2020 - 23:55
Googlebot1,32621.38 MB07 Apr 2020 - 23:45
Unknown robot (identified by 'robot')1,27359.47 MB07 Apr 2020 - 23:31
MJ12bot1,01739.88 MB07 Apr 2020 - 16:32
Unknown robot (identified by 'bot*')69419.20 MB07 Apr 2020 - 23:58
Unknown robot (identified by 'scanner')3188.15 MB03 Apr 2020 - 09:47
Yandex bot2355.86 MB07 Apr 2020 - 23:53
SeznamBot1782.84 MB07 Apr 2020 - 16:55
MSNBot1572.01 MB07 Apr 2020 - 18:28
Unknown robot (identified by 'crawl')1571.38 MB07 Apr 2020 - 07:08
Ostatné2058.17 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 718 - Priemer: 297 sPočet návštevPercentá
0s-30s60283.8 %
30s-2mn101.3 %
2mn-5mn50.6 %
5mn-15mn233.2 %
15mn-30mn223 %
30mn-1h435.9 %
1h+121.6 %
Neznámy10.1 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage7,59978.3 %151.02 MB85.5 %
htmHTML or XML static page8248.4 %16.14 MB9.1 %
gifImage7848 %2.06 MB1.1 %
htmlHTML or XML static page3453.5 %848.76 KB0.4 %
cssCascading Style Sheet file1251.2 %161.13 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file100.1 %5.21 MB2.9 %
pngImage80 %1.04 MB0.5 %
swf 70 %14.97 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 4Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf1005.70 MB583.57 KB
/n/bueno08_908_2.pdf20669.32 KB334.66 KB
/ine/text2_fotos.doc1023.50 KB23.50 KB
/ine/text1.doc1025.50 KB25.50 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
352 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/3442.18 KB158157


/takahara-a1.htm8019.42 KB5151


/uvod1.htm3836.98 KB1321


/nextgallery.htm2638.61 KB2022


/links.htm2115.43 KB109


/bio/williamson.htm2090.14 KB1818


/bio/purley.htm19116.69 KB1717


/bio/zand.htm1324.34 KB1212


/acko.htm1017.09 KB22


/boesel-a1.htm108.31 KB22


Ostatné58813.19 KB415406 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows51744.2 %5,89360.7 %
Linux42836.6 %1,49715.4 %
Macintosh21118 %2,20322.7 %
Neznámy110.9 %620.6 %
Sony PlayStation20.1 %460.4 %
Unknown Unix system00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Android browser (PDA/Phone browser)Nie36531.2 %4664.8 %
Google ChromeNie30926.4 %5,09052.4 %
MS Internet ExplorerNie18715.9 %2432.5 %
SafariNie14412.3 %1,66817.1 %
FirefoxNie705.9 %1,64316.9 %
MozillaNie685.8 %4784.9 %
NetscapeNie131.1 %130.1 %
OperaNie90.7 %90 %
Neznámy?30.2 %480.4 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie10 %430.4 %
 Ostatné 00 %10 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)76673.8 %1,76374.5 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google62 / 75
- Yahoo!1 / 1
- Zoznam1 / 1
- Ecosia Search0 / 2
- Yandex0 / 3
- Microsoft Bing0 / 231
646.1 %31313.2 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://publichnaya-kadastrovaja-karta.ru1515
- https://ukr-lit.com1515
- https://ecar.az1414
- https://eldoradorent.az1414
- http://xxxsiterips.xyz1111
- https://vulkan-on-line.ru1111
- https://schoolessay.ru1010
- https://playbox.life99
- https://cabinet-gosuslugi.ru99
- https://jobgirl24.ru88
- Ostatné90173
20619.8 %28912.2 %
Neznámý pôvod10 %10 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
0 Kľúčové slováHľadaniePercentá

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
0 VýrazyHľadaniePercentá

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených710 / 278 Návštevy255.3 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)1,96897.9 %413.86 KB
206Partial Content412 %2.91 MB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): tooltips, decodeutfkeys, geoip_city_maxmind, hostinfo)