Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 20 Nov 2017 - 00:04
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Nov 2017
Prvá návšteva NA
Posledná návšteva 19 Nov 2017 - 23:50
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *710
 
1,098
(1.54 návštev/návštevníka)
2,269
(2.06 Stránok/Návšteva)
39,762
(36.21 Hity/Návšteva)
1.04 GB
(995.33 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
6,59336,243949.48 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 1122Počet návštev: 2057Stránok: 3442Hity: 54751Bajtov: 1.25 GB Unikátne návštevy: 1095Počet návštev: 2555Stránok: 5192Hity: 71696Bajtov: 1.57 GB Unikátne návštevy: 710Počet návštev: 1098Stránok: 2269Hity: 39762Bajtov: 1.04 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2017
Feb
2017
Mar
2017
Apr
2017
Máj
2017
Jún
2017
Júl
2017
Aug
2017
Sep
2017
Okt
2017
Nov
2017
Dec
2017
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201700000
Feb 201700000
Mar 201700000
Apr 201700000
Máj 201700000
Jún 201700000
Júl 201700000
Aug 201700000
Sep 20171,1222,0573,44254,7511.25 GB
Okt 20171,0952,5555,19271,6961.57 GB
Nov 20177101,0982,26939,7621.04 GB
Dec 201700000
Celkom2,9275,71010,903166,2093.86 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 46Stránok: 60Hity: 1877Bajtov: 38.92 MB Počet návštev: 55Stránok: 77Hity: 1930Bajtov: 45.56 MB Počet návštev: 43Stránok: 272Hity: 2861Bajtov: 133.33 MB Počet návštev: 63Stránok: 91Hity: 2243Bajtov: 52.40 MB Počet návštev: 35Stránok: 58Hity: 1477Bajtov: 40.15 MB Počet návštev: 40Stránok: 78Hity: 1803Bajtov: 44.21 MB Počet návštev: 65Stránok: 113Hity: 2622Bajtov: 56.42 MB Počet návštev: 99Stránok: 217Hity: 3060Bajtov: 70.84 MB Počet návštev: 94Stránok: 127Hity: 1627Bajtov: 39.73 MB Počet návštev: 53Stránok: 101Hity: 1736Bajtov: 61.84 MB Počet návštev: 61Stránok: 97Hity: 1260Bajtov: 43.30 MB Počet návštev: 46Stránok: 76Hity: 2006Bajtov: 51.10 MB Počet návštev: 64Stránok: 136Hity: 1730Bajtov: 48.40 MB Počet návštev: 44Stránok: 167Hity: 2756Bajtov: 72.16 MB Počet návštev: 72Stránok: 120Hity: 2614Bajtov: 57.54 MB Počet návštev: 51Stránok: 90Hity: 1744Bajtov: 46.50 MB Počet návštev: 51Stránok: 76Hity: 1323Bajtov: 43.28 MB Počet návštev: 53Stránok: 135Hity: 2576Bajtov: 59.07 MB Počet návštev: 63Stránok: 178Hity: 2514Bajtov: 62.36 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 3Bajtov: 151.30 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 54.90Stránok: 113.45Hity: 1988.10Bajtov: 55955586.55
01
Nov
02
Nov
03
Nov
04
Nov
05
Nov
06
Nov
07
Nov
08
Nov
09
Nov
10
Nov
11
Nov
12
Nov
13
Nov
14
Nov
15
Nov
16
Nov
17
Nov
18
Nov
19
Nov
20
Nov
21
Nov
22
Nov
23
Nov
24
Nov
25
Nov
26
Nov
27
Nov
28
Nov
29
Nov
30
Nov
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Nov 201746601,87738.92 MB
02 Nov 201755771,93045.56 MB
03 Nov 2017432722,861133.33 MB
04 Nov 201763912,24352.40 MB
05 Nov 201735581,47740.15 MB
06 Nov 201740781,80344.21 MB
07 Nov 2017651132,62256.42 MB
08 Nov 2017992173,06070.84 MB
09 Nov 2017941271,62739.73 MB
10 Nov 2017531011,73661.84 MB
11 Nov 201761971,26043.30 MB
12 Nov 201746762,00651.10 MB
13 Nov 2017641361,73048.40 MB
14 Nov 2017441672,75672.16 MB
15 Nov 2017721202,61457.54 MB
16 Nov 201751901,74446.50 MB
17 Nov 201751761,32343.28 MB
18 Nov 2017531352,57659.07 MB
19 Nov 2017631782,51462.36 MB
20 Nov 2017003151.30 KB
21 Nov 20170000
22 Nov 20170000
23 Nov 20170000
24 Nov 20170000
25 Nov 20170000
26 Nov 20170000
27 Nov 20170000
28 Nov 20170000
29 Nov 20170000
30 Nov 20170000
Priemer541131,98853.36 MB
Celkom1,0982,26939,7621.04 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 71.33Hity: 1178.67Bajtov: 30.92 MB Stránok: 140Hity: 2689Bajtov: 64.29 MB Stránok: 132.33Hity: 2517Bajtov: 55.77 MB Stránok: 98Hity: 1767Bajtov: 43.93 MB Stránok: 149.67Hity: 1973.33Bajtov: 79.48 MB Stránok: 107.67Hity: 2026.33Bajtov: 51.59 MB Stránok: 104Hity: 1999Bajtov: 51.20 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon711,17830.92 MB
Uto1402,68964.29 MB
Str1322,51755.77 MB
Štv981,76743.93 MB
Pia1491,97379.48 MB
Sob1072,02651.59 MB
Ned1041,99951.20 MB


 
Hodiny  
Stránok: 101Hity: 1507Bajtov: 42.53 MB Stránok: 48Hity: 1332Bajtov: 31.06 MB Stránok: 48Hity: 413Bajtov: 16.96 MB Stránok: 57Hity: 873Bajtov: 22.92 MB Stránok: 43Hity: 847Bajtov: 16.39 MB Stránok: 53Hity: 309Bajtov: 12.30 MB Stránok: 64Hity: 595Bajtov: 12.58 MB Stránok: 82Hity: 769Bajtov: 22.99 MB Stránok: 99Hity: 1188Bajtov: 31.76 MB Stránok: 114Hity: 2185Bajtov: 48.53 MB Stránok: 115Hity: 1811Bajtov: 45.47 MB Stránok: 76Hity: 1799Bajtov: 41.62 MB Stránok: 62Hity: 1528Bajtov: 37.00 MB Stránok: 77Hity: 1597Bajtov: 43.28 MB Stránok: 130Hity: 2610Bajtov: 66.33 MB Stránok: 343Hity: 2833Bajtov: 60.90 MB Stránok: 106Hity: 2221Bajtov: 52.82 MB Stránok: 100Hity: 2060Bajtov: 53.61 MB Stránok: 78Hity: 2349Bajtov: 51.46 MB Stránok: 101Hity: 2170Bajtov: 56.87 MB Stránok: 91Hity: 1970Bajtov: 55.17 MB Stránok: 104Hity: 2796Bajtov: 68.49 MB Stránok: 119Hity: 2232Bajtov: 55.68 MB Stránok: 58Hity: 1768Bajtov: 120.55 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
001011,50742.53 MB
01481,33231.06 MB
024841316.96 MB
035787322.92 MB
044384716.39 MB
055330912.30 MB
066459512.58 MB
078276922.99 MB
08991,18831.76 MB
091142,18548.53 MB
101151,81145.47 MB
11761,79941.62 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
12621,52837.00 MB
13771,59743.28 MB
141302,61066.33 MB
153432,83360.90 MB
161062,22152.82 MB
171002,06053.61 MB
18782,34951.46 MB
191012,17056.87 MB
20911,97055.17 MB
211042,79668.49 MB
221192,23255.68 MB
23581,768120.55 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
netNetworknet5066,289143.59 MB

NeznámyNeznámyip4847,774213.24 MB

comCommercialcom4567,238136.97 MB

deGermanyde2072,38450.04 MB

czCzech Republiccz1341,61182.09 MB

orgNon-Profit Organizationsorg70751.39 MB

arArgentinaar5791926.11 MB

skSlovak Republicsk441,16819.01 MB

nlNetherlandsnl4393027.76 MB

frFrancefr421,18932.75 MB

 Ostatné22610185334.32 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 5,562 Známe, 1,604 Neznámy (nepreložená IP)
710 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
ec2-34-253-142-238.eu-west-1.compute.amazonaws.comDublin?1841844.67 MB03 Nov 2017 - 15:15
pd9544eb5.dip0.t-ipconnect.deSinzheim?5967514.03 MB08 Nov 2017 - 22:04
big5.11.sdl.core.ttnet.czLhota Pod Libcany?5466515.07 MB14 Nov 2017 - 14:49
94.165.60.226Cancellara?4268618.25 MB19 Nov 2017 - 09:24
37-115-191-49.broadband.kyivstar.netNeznámy?414192.81 KB11 Nov 2017 - 06:01
46-118-153-154.broadband.kyivstar.netNeznámy?414192.81 KB10 Nov 2017 - 17:06
201-179-204-90.speedy.com.arNeznámy?402755.39 MB14 Nov 2017 - 15:15
cervarix.imper.czPrague?4040580.30 KB19 Nov 2017 - 06:58
46-118-118-35.broadband.kyivstar.netNeznámy?404090.55 KB11 Nov 2017 - 10:08
46-118-119-80.broadband.kyivstar.netNeznámy?373783.76 KB19 Nov 2017 - 12:44
Ostatné  1,69137,0781008.95 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
43 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot15,387640.59 MB20 Nov 2017 - 00:04
Googlebot4,50324.37 MB20 Nov 2017 - 00:02
Unknown robot (identified by 'robot')2,430118.30 MB19 Nov 2017 - 23:44
Yandex bot2,05037.61 MB20 Nov 2017 - 00:01
Bing Preview bot1,61429.63 MB19 Nov 2017 - 22:58
Unknown robot (identified by 'bot*')1,19817.56 MB19 Nov 2017 - 21:20
MJ12bot88913.09 MB19 Nov 2017 - 19:13
SeznamBot4872.99 MB19 Nov 2017 - 22:23
Unknown robot (identified by 'scanner')3316.48 MB19 Nov 2017 - 03:26
BaiDuSpider2434.69 MB19 Nov 2017 - 20:23
Ostatné-795,360+79660041.45 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,098 - Priemer: 106 sPočet návštevPercentá
0s-30s98189.3 %
30s-2mn302.7 %
2mn-5mn171.5 %
5mn-15mn322.9 %
15mn-30mn211.9 %
30mn-1h141.2 %
1h+30.2 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage34,52086.8 %923.45 MB93.1 %
gifImage2,4796.2 %9.31 MB0.9 %
htmHTML or XML static page1,6064 %43.63 MB4.4 %
htmlHTML or XML static page6631.6 %2.97 MB0.2 %
cssCascading Style Sheet file4111 %529.80 KB0 %
pngImage360 %4.37 MB0.4 %
swf 350 %75.07 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file120 %6.70 MB0.6 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 4Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf23113.68 MB583.57 KB
/n/bueno08_908_2.pdf722.55 MB290.37 KB
/ine/text2_fotos.doc1023.50 KB23.50 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi0837.71 MB4.71 MB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
335 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/6472.23 KB379357


/bio/purley.htm128113.72 KB117113


/bio/williamson.htm6986.22 KB5958


/uvod1.htm6340.68 KB1825


/bio/zand.htm4923.34 KB3638


/nextgallery.htm4438.61 KB3033


/takahashi-a1.htm4223.24 KB3737


/acko.htm3117.09 KB44


/bio/inter3.htm3036.28 KB79


/becko.htm2023.25 KB46


Ostatné1,14615.10 KB407418 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows1,61771.2 %25,41663.9 %
Linux32214.1 %6,29315.8 %
Macintosh25611.2 %6,47016.2 %
Neznámy672.9 %1,4073.5 %
Unknown Unix system60.2 %1730.4 %
Java10 %20 %
Sony PlayStation00 %80 %
Symbian OS00 %10 %
Java Mobile00 %30 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie82936.5 %23,15258.2 %
MS Internet ExplorerNie41018 %6631.6 %
FirefoxNie30113.2 %4,86912.2 %
SafariNie2109.2 %5,03912.6 %
SeaMonkeyNie1848.1 %1840.4 %
MozillaNie1797.8 %4,60011.5 %
OperaNie652.8 %2170.5 %
Neznámy?361.5 %2340.5 %
NetscapeNie281.2 %320 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie120.5 %6201.5 %
 Ostatné 150.6 %1630.4 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)98960.3 %4,11129.7 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google176 / 6,672
- Yandex15 / 42
- Microsoft Bing7 / 789
- Google (Images)2 / 5
- Yahoo!2 / 13
- Seznam1 / 1
- Baidu1 / 2
- Unknown search engines1 / 1
- Virgilio0 / 1
- WebCrawler0 / 1
- Ostatné0 / 2
20512.5 %7,52954.4 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://m.facebook.com2123
- http://etur.ru/articles/19221515
- https://biographiya.com1515
- https://colobit.biz1313
- https://www.everytalk.tv99
- https://urengoy.pro/articles/1970-vygodno-li-ispolzovanie-kredit...99
- http://samara.rosfirm.ru/companies_news/usloviya-kreditovaniya-p...99
- https://vykup-avto-krasnodar.ru99
- http://afw.fc2web.com/ziko/ziko1970a.htm88
- https://resant.ru/bezopasnoe-ispolzovanie-kart-tinkoff-bank.html88
- Ostatné3182,053
43426.4 %2,17115.7 %
Neznámý pôvod120.7 %120 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
8 Kľúčové slováHľadaniePercentá
www.asag.sk112.5 %
783aa85a112.5 %
www.glenphotos.com112.5 %
ck9112.5 %
autos f1 en 1972112.5 %
david purley112.5 %
mike hailwood autograph112.5 %
stommelen rolf112.5 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
15 VýrazyHľadaniePercentá
www.glenphotos.com16.6 %
ck916.6 %
783aa85a16.6 %
www.asag.sk16.6 %
197216.6 %
hailwood16.6 %
en16.6 %
autograph16.6 %
mike16.6 %
purley16.6 %
Iné slová533.3 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených2,129 / 710 Návštevy299.8 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)2,79793.9 %585.98 KB
403Forbidden1083.6 %24.43 KB
206Partial Content652.1 %2.00 MB
405Method not allowed50.1 %1.15 KB
400Bad Request10 %226 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): tooltips, decodeutfkeys, geoip_city_maxmind, hostinfo)