Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 23 Sep 2019 - 00:01
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Sep 2019
Prvá návšteva 01 Sep 2019 - 00:04
Posledná návšteva 22 Sep 2019 - 23:51
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *619
 
1,446
(2.33 návštev/návštevníka)
3,506
(2.42 Stránok/Návšteva)
21,307
(14.73 Hity/Návšteva)
440.78 MB
(312.14 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
9,15035,634749.78 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 619Počet návštev: 1446Stránok: 3506Hity: 21307Bajtov: 440.78 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2019
Feb
2019
Mar
2019
Apr
2019
Máj
2019
Jún
2019
Júl
2019
Aug
2019
Sep
2019
Okt
2019
Nov
2019
Dec
2019
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201900000
Feb 201900000
Mar 201900000
Apr 201900000
Máj 201900000
Jún 201900000
Júl 201900000
Aug 201900000
Sep 20196191,4463,50621,307440.78 MB
Okt 201900000
Nov 201900000
Dec 201900000
Celkom6191,4463,50621,307440.78 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 67Stránok: 114Hity: 1616Bajtov: 31.89 MB Počet návštev: 85Stránok: 167Hity: 1867Bajtov: 28.48 MB Počet návštev: 52Stránok: 88Hity: 997Bajtov: 18.70 MB Počet návštev: 59Stránok: 142Hity: 810Bajtov: 16.12 MB Počet návštev: 65Stránok: 94Hity: 936Bajtov: 19.49 MB Počet návštev: 76Stránok: 344Hity: 821Bajtov: 15.96 MB Počet návštev: 52Stránok: 73Hity: 508Bajtov: 13.75 MB Počet návštev: 61Stránok: 104Hity: 1114Bajtov: 20.77 MB Počet návštev: 73Stránok: 110Hity: 647Bajtov: 17.20 MB Počet návštev: 63Stránok: 83Hity: 634Bajtov: 12.54 MB Počet návštev: 56Stránok: 78Hity: 521Bajtov: 15.33 MB Počet návštev: 83Stránok: 155Hity: 1575Bajtov: 30.76 MB Počet návštev: 56Stránok: 91Hity: 468Bajtov: 14.59 MB Počet návštev: 50Stránok: 127Hity: 711Bajtov: 16.33 MB Počet návštev: 60Stránok: 174Hity: 951Bajtov: 21.58 MB Počet návštev: 62Stránok: 95Hity: 1184Bajtov: 20.77 MB Počet návštev: 60Stránok: 91Hity: 847Bajtov: 21.41 MB Počet návštev: 88Stránok: 126Hity: 818Bajtov: 18.53 MB Počet návštev: 68Stránok: 125Hity: 781Bajtov: 18.55 MB Počet návštev: 53Stránok: 74Hity: 1027Bajtov: 20.35 MB Počet návštev: 80Stránok: 933Hity: 1746Bajtov: 29.09 MB Počet návštev: 77Stránok: 118Hity: 728Bajtov: 18.60 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 62.87Stránok: 152.43Hity: 926.39Bajtov: 20095291.17
01
Sep
02
Sep
03
Sep
04
Sep
05
Sep
06
Sep
07
Sep
08
Sep
09
Sep
10
Sep
11
Sep
12
Sep
13
Sep
14
Sep
15
Sep
16
Sep
17
Sep
18
Sep
19
Sep
20
Sep
21
Sep
22
Sep
23
Sep
24
Sep
25
Sep
26
Sep
27
Sep
28
Sep
29
Sep
30
Sep
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Sep 2019671141,61631.89 MB
02 Sep 2019851671,86728.48 MB
03 Sep 2019528899718.70 MB
04 Sep 20195914281016.12 MB
05 Sep 2019659493619.49 MB
06 Sep 20197634482115.96 MB
07 Sep 2019527350813.75 MB
08 Sep 2019611041,11420.77 MB
09 Sep 20197311064717.20 MB
10 Sep 2019638363412.54 MB
11 Sep 2019567852115.33 MB
12 Sep 2019831551,57530.76 MB
13 Sep 2019569146814.59 MB
14 Sep 20195012771116.33 MB
15 Sep 20196017495121.58 MB
16 Sep 201962951,18420.77 MB
17 Sep 2019609184721.41 MB
18 Sep 20198812681818.53 MB
19 Sep 20196812578118.55 MB
20 Sep 201953741,02720.35 MB
21 Sep 2019809331,74629.09 MB
22 Sep 20197711872818.60 MB
23 Sep 20190000
24 Sep 20190000
25 Sep 20190000
26 Sep 20190000
27 Sep 20190000
28 Sep 20190000
29 Sep 20190000
30 Sep 20190000
Priemer6215292619.16 MB
Celkom1,4463,50621,307440.78 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 93Hity: 924.50Bajtov: 16.61 MB Stránok: 87.33Hity: 826Bajtov: 17.55 MB Stránok: 115.33Hity: 716.33Bajtov: 16.66 MB Stránok: 124.67Hity: 1097.33Bajtov: 22.93 MB Stránok: 169.67Hity: 772Bajtov: 16.97 MB Stránok: 377.67Hity: 988.33Bajtov: 19.72 MB Stránok: 127.50Hity: 1102.25Bajtov: 23.21 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon9392416.61 MB
Uto8782617.55 MB
Str11571616.66 MB
Štv1241,09722.93 MB
Pia16977216.97 MB
Sob37798819.72 MB
Ned1271,10223.21 MB


 
Hodiny  
Stránok: 73Hity: 253Bajtov: 10.92 MB Stránok: 114Hity: 900Bajtov: 17.63 MB Stránok: 84Hity: 187Bajtov: 6.40 MB Stránok: 115Hity: 449Bajtov: 10.24 MB Stránok: 75Hity: 589Bajtov: 9.08 MB Stránok: 135Hity: 549Bajtov: 10.38 MB Stránok: 114Hity: 322Bajtov: 6.50 MB Stránok: 91Hity: 490Bajtov: 11.78 MB Stránok: 89Hity: 995Bajtov: 15.61 MB Stránok: 81Hity: 603Bajtov: 14.40 MB Stránok: 113Hity: 1069Bajtov: 24.10 MB Stránok: 92Hity: 1438Bajtov: 24.69 MB Stránok: 705Hity: 1392Bajtov: 27.01 MB Stránok: 366Hity: 1408Bajtov: 25.31 MB Stránok: 193Hity: 987Bajtov: 20.62 MB Stránok: 115Hity: 1503Bajtov: 24.29 MB Stránok: 79Hity: 933Bajtov: 21.52 MB Stránok: 122Hity: 1414Bajtov: 24.51 MB Stránok: 196Hity: 1093Bajtov: 24.25 MB Stránok: 146Hity: 715Bajtov: 23.46 MB Stránok: 92Hity: 642Bajtov: 19.49 MB Stránok: 103Hity: 940Bajtov: 18.97 MB Stránok: 152Hity: 1730Bajtov: 27.92 MB Stránok: 61Hity: 706Bajtov: 21.71 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
007325310.92 MB
0111490017.63 MB
02841876.40 MB
0311544910.24 MB
04755899.08 MB
0513554910.38 MB
061143226.50 MB
079149011.78 MB
088999515.61 MB
098160314.40 MB
101131,06924.10 MB
11921,43824.69 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
127051,39227.01 MB
133661,40825.31 MB
1419398720.62 MB
151151,50324.29 MB
167993321.52 MB
171221,41424.51 MB
181961,09324.25 MB
1914671523.46 MB
209264219.49 MB
2110394018.97 MB
221521,73027.92 MB
236170621.71 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip1,6554,99597.50 MB

netNetworknet6843,73779.61 MB

comCommercialcom3732,63660.82 MB

deGermanyde29274219.55 MB

atAustriaat722214.61 MB

seSwedense722765.62 MB

euEuropean countryeu6669502.30 KB

czCzech Republiccz4055914.72 MB

jpJapanjp321,99926.39 MB

itItalyit2865219.51 MB

 Ostatné1925421111.96 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 2,056 Známe, 646 Neznámy (nepreložená IP)
619 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
185.6.9.203Neznámy?8148159.97 MB21 Sep 2019 - 13:23
cust-212-156-110-94.dyn.as47377.netNeznámy?10924610.56 MB22 Sep 2019 - 04:38
52.162.211.179Chicago?771542.79 MB22 Sep 2019 - 21:13
h-37-123-162-130.na.cust.bahnhof.seGöteborg?70702.83 MB22 Sep 2019 - 21:57
cpe90-146-182-4.liwest.atLinz?6868166.43 KB22 Sep 2019 - 17:53
46-118-158-201.broadband.kyivstar.netNeznámy?6363142.61 KB13 Sep 2019 - 08:19
mx.semrush.comNeznámy?6161022 Sep 2019 - 03:38
91.242.162.11Neznámy?5757684.98 KB19 Sep 2019 - 02:16
46-118-155-145.broadband.kyivstar.netNeznámy?5454122.24 KB12 Sep 2019 - 17:04
46-118-157-251.broadband.kyivstar.netNeznámy?5454122.24 KB12 Sep 2019 - 12:42
Ostatné  2,07919,665413.44 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
41 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot10,893312.76 MB22 Sep 2019 - 23:56
MJ12bot3,476175.68 MB22 Sep 2019 - 07:50
Googlebot2,87149.07 MB22 Sep 2019 - 22:28
WGet tools2,240114.36 MB22 Sep 2019 - 21:52
Yandex bot2,05636.75 MB22 Sep 2019 - 23:52
Unknown robot (identified by 'bot*')2,03829.91 MB22 Sep 2019 - 23:56
SeznamBot4512.60 MB22 Sep 2019 - 23:47
Bing Preview bot3253.04 MB22 Sep 2019 - 21:15
Java (Often spam bot)1401.58 MB21 Sep 2019 - 05:54
Unknown robot (identified by 'spider')824.93 MB22 Sep 2019 - 21:52
Ostatné53614.17 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,446 - Priemer: 185 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,28588.8 %
30s-2mn241.6 %
2mn-5mn221.5 %
5mn-15mn221.5 %
15mn-30mn241.6 %
30mn-1h422.9 %
1h+231.5 %
Neznámy40.2 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage16,03375.2 %355.99 MB80.8 %
htmHTML or XML static page2,39211.2 %69.97 MB15.8 %
gifImage1,4206.6 %4.73 MB1 %
htmlHTML or XML static page1,1145.2 %2.65 MB0.6 %
cssCascading Style Sheet file3031.4 %389.30 KB0 %
pngImage210 %2.52 MB0.5 %
swf 170 %36.42 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file60 %3.83 MB0.8 %
docDocument10 %23.50 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 5Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf1307.41 MB583.57 KB
/n/bueno08_908_2.pdf722.94 MB334.66 KB
/ine/text2_fotos.doc3070.50 KB23.50 KB
/ine/text1.doc2051.00 KB25.50 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi104.76 MB4.76 MB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
411 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/1,1102.17 KB453431


/bio/williamson.htm27389.81 KB188188


/bio/purley.htm15693.31 KB115117


/uvod1.htm12740.03 KB7583


/takahashi-a1.htm10023.24 KB8484


/nextgallery.htm8938.61 KB7172


/bio/zand.htm1924.34 KB1715


/guerra-a1.htm1815.71 KB1514


/heyer-a1.htm178.13 KB1414


/wrongaddresses.htm1761.79 KB1110


Ostatné1,58012.72 KB403414 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows2,23163.6 %13,76164.5 %
Macintosh76121.7 %3,52116.5 %
Neznámy2838 %5302.4 %
Linux1223.4 %3,37015.8 %
Java1093.1 %1090.5 %
Unknown Unix system00 %160 %
Java Mobile00 %20 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie1,41540.3 %12,53558.8 %
SafariNie60717.3 %2,96113.8 %
MS Internet ExplorerNie43212.3 %7163.3 %
MozillaNie37310.6 %1,6897.9 %
FirefoxNie36510.4 %2,75612.9 %
Neznámy?1875.3 %3571.6 %
OperaNie1163.3 %1190.5 %
NetscapeNie100.2 %140 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie10 %1460.6 %
CloudFlareÁno00 %30 %
 Ostatné 00 %130 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)2,76684.3 %4,02155.8 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google104 / 1,661
- Yandex8 / 29
- Microsoft MSN Search3 / 3
- Zoznam2 / 2
- Baidu1 / 1
- Microsoft Bing1 / 698
- Ecosia Search0 / 4
- Unknown search engines0 / 1
1193.6 %2,39933.3 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://xn--d1abj0abs9d.in.ua1212
- https://www.mosrif.ru1212
- https://draniki.org1212
- http://kinozapas.com1212
- https://zagadki.in.ua1212
- https://mainhunter.com99
- https://potolki-pv.ru99
- https://itsmost.com99
- https://mojrecept.ru99
- https://agr.kz99
- Ostatné289676
39412 %78110.8 %
Neznámý pôvod20 %20 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
0 Kľúčové slováHľadaniePercentá

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
0 VýrazyHľadaniePercentá

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených2,283 / 619 Návštevy368.8 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)8,18699.3 %1.68 MB
206Partial Content530.6 %2.78 MB
403Forbidden30 %651 Bytov
400Bad Request10 %226 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): geoip_city_maxmind, hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)