Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 26 Sep 2020 - 00:01
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Sep 2020
Prvá návšteva 01 Sep 2020 - 00:15
Posledná návšteva 25 Sep 2020 - 23:58
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *781
 
1,753
(2.24 návštev/návštevníka)
5,822
(3.32 Stránok/Návšteva)
41,921
(23.91 Hity/Návšteva)
743.33 MB
(434.2 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
19,35447,022878.23 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 781Počet návštev: 1753Stránok: 5822Hity: 41921Bajtov: 743.33 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2020
Feb
2020
Mar
2020
Apr
2020
Máj
2020
Jún
2020
Júl
2020
Aug
2020
Sep
2020
Okt
2020
Nov
2020
Dec
2020
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 202000000
Feb 202000000
Mar 202000000
Apr 202000000
Máj 202000000
Jún 202000000
Júl 202000000
Aug 202000000
Sep 20207811,7535,82241,921743.33 MB
Okt 202000000
Nov 202000000
Dec 202000000
Celkom7811,7535,82241,921743.33 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 64Stránok: 146Hity: 1393Bajtov: 22.17 MB Počet návštev: 63Stránok: 201Hity: 1726Bajtov: 24.82 MB Počet návštev: 80Stránok: 331Hity: 3190Bajtov: 49.80 MB Počet návštev: 64Stránok: 206Hity: 1115Bajtov: 25.94 MB Počet návštev: 74Stránok: 266Hity: 1726Bajtov: 30.26 MB Počet návštev: 61Stránok: 216Hity: 1483Bajtov: 31.54 MB Počet návštev: 59Stránok: 148Hity: 1446Bajtov: 23.93 MB Počet návštev: 67Stránok: 188Hity: 1072Bajtov: 19.15 MB Počet návštev: 60Stránok: 158Hity: 684Bajtov: 17.83 MB Počet návštev: 58Stránok: 159Hity: 1414Bajtov: 27.12 MB Počet návštev: 63Stránok: 218Hity: 3559Bajtov: 71.72 MB Počet návštev: 71Stránok: 181Hity: 1772Bajtov: 37.21 MB Počet návštev: 92Stránok: 209Hity: 3330Bajtov: 49.18 MB Počet návštev: 70Stránok: 211Hity: 1917Bajtov: 25.57 MB Počet návštev: 69Stránok: 249Hity: 1591Bajtov: 27.90 MB Počet návštev: 86Stránok: 265Hity: 1332Bajtov: 24.60 MB Počet návštev: 95Stránok: 274Hity: 1981Bajtov: 29.46 MB Počet návštev: 83Stránok: 405Hity: 1762Bajtov: 27.24 MB Počet návštev: 82Stránok: 236Hity: 1356Bajtov: 20.60 MB Počet návštev: 66Stránok: 584Hity: 1502Bajtov: 24.48 MB Počet návštev: 66Stránok: 176Hity: 1246Bajtov: 26.01 MB Počet návštev: 64Stránok: 194Hity: 1478Bajtov: 47.06 MB Počet návštev: 67Stránok: 180Hity: 1251Bajtov: 21.29 MB Počet návštev: 67Stránok: 199Hity: 1316Bajtov: 19.15 MB Počet návštev: 62Stránok: 222Hity: 1278Bajtov: 17.96 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 1Bajtov: 51.59 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 67.42Stránok: 223.92Hity: 1612.35Bajtov: 29925588.62
01
Sep
02
Sep
03
Sep
04
Sep
05
Sep
06
Sep
07
Sep
08
Sep
09
Sep
10
Sep
11
Sep
12
Sep
13
Sep
14
Sep
15
Sep
16
Sep
17
Sep
18
Sep
19
Sep
20
Sep
21
Sep
22
Sep
23
Sep
24
Sep
25
Sep
26
Sep
27
Sep
28
Sep
29
Sep
30
Sep
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Sep 2020641461,39322.17 MB
02 Sep 2020632011,72624.82 MB
03 Sep 2020803313,19049.80 MB
04 Sep 2020642061,11525.94 MB
05 Sep 2020742661,72630.26 MB
06 Sep 2020612161,48331.54 MB
07 Sep 2020591481,44623.93 MB
08 Sep 2020671881,07219.15 MB
09 Sep 20206015868417.83 MB
10 Sep 2020581591,41427.12 MB
11 Sep 2020632183,55971.72 MB
12 Sep 2020711811,77237.21 MB
13 Sep 2020922093,33049.18 MB
14 Sep 2020702111,91725.57 MB
15 Sep 2020692491,59127.90 MB
16 Sep 2020862651,33224.60 MB
17 Sep 2020952741,98129.46 MB
18 Sep 2020834051,76227.24 MB
19 Sep 2020822361,35620.60 MB
20 Sep 2020665841,50224.48 MB
21 Sep 2020661761,24626.01 MB
22 Sep 2020641941,47847.06 MB
23 Sep 2020671801,25121.29 MB
24 Sep 2020671991,31619.15 MB
25 Sep 2020622221,27817.96 MB
26 Sep 202000151.59 KB
27 Sep 20200000
28 Sep 20200000
29 Sep 20200000
30 Sep 20200000
Priemer672231,61228.54 MB
Celkom1,7535,82241,921742.02 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 178.33Hity: 1536.33Bajtov: 25.17 MB Stránok: 194.25Hity: 1383.50Bajtov: 29.07 MB Stránok: 201Hity: 1248.25Bajtov: 22.13 MB Stránok: 240.75Hity: 1975.25Bajtov: 31.38 MB Stránok: 262.75Hity: 1928.50Bajtov: 35.72 MB Stránok: 170.75Hity: 1213.75Bajtov: 22.03 MB Stránok: 336.33Hity: 2105Bajtov: 35.06 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1781,53625.17 MB
Uto1941,38329.07 MB
Str2011,24822.13 MB
Štv2401,97531.38 MB
Pia2621,92835.72 MB
Sob1701,21322.03 MB
Ned3362,10535.06 MB


 
Hodiny  
Stránok: 204Hity: 1472Bajtov: 25.91 MB Stránok: 265Hity: 1527Bajtov: 24.90 MB Stránok: 216Hity: 761Bajtov: 17.81 MB Stránok: 169Hity: 494Bajtov: 9.32 MB Stránok: 191Hity: 916Bajtov: 16.38 MB Stránok: 213Hity: 812Bajtov: 16.11 MB Stránok: 191Hity: 1015Bajtov: 16.75 MB Stránok: 188Hity: 1272Bajtov: 25.49 MB Stránok: 230Hity: 1119Bajtov: 22.71 MB Stránok: 225Hity: 1637Bajtov: 24.88 MB Stránok: 248Hity: 2716Bajtov: 35.36 MB Stránok: 223Hity: 1494Bajtov: 27.86 MB Stránok: 319Hity: 2590Bajtov: 40.06 MB Stránok: 232Hity: 2075Bajtov: 35.95 MB Stránok: 202Hity: 2438Bajtov: 44.99 MB Stránok: 228Hity: 1420Bajtov: 30.76 MB Stránok: 255Hity: 2325Bajtov: 40.72 MB Stránok: 637Hity: 2688Bajtov: 39.18 MB Stránok: 199Hity: 1550Bajtov: 31.64 MB Stránok: 175Hity: 1150Bajtov: 25.61 MB Stránok: 265Hity: 3814Bajtov: 71.17 MB Stránok: 202Hity: 1600Bajtov: 33.58 MB Stránok: 288Hity: 2578Bajtov: 46.83 MB Stránok: 257Hity: 2458Bajtov: 39.37 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
002041,47225.91 MB
012651,52724.90 MB
0221676117.81 MB
031694949.32 MB
0419191616.38 MB
0521381216.11 MB
061911,01516.75 MB
071881,27225.49 MB
082301,11922.71 MB
092251,63724.88 MB
102482,71635.36 MB
112231,49427.86 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
123192,59040.06 MB
132322,07535.95 MB
142022,43844.99 MB
152281,42030.76 MB
162552,32540.72 MB
176372,68839.18 MB
181991,55031.64 MB
191751,15025.61 MB
202653,81471.17 MB
212021,60033.58 MB
222882,57846.83 MB
232572,45839.37 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip3,04410,347174.67 MB

netNetworknet8555,66375.78 MB

comCommercialcom4795,981194.58 MB

deGermanyde2985,12885.53 MB

jpJapanjp2612,53232.31 MB

itItalyit1662,14938.39 MB

seSwedense1632057.34 MB

frFrancefr13759015.18 MB

czCzech Republiccz9183014.14 MB

ukUnited Kingdomuk5376483.28 KB

 Ostatné2758420104.93 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 1,460 Známe, 860 Neznámy (nepreložená IP)
781 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
52.162.211.179Chicago?1,8503,69225.10 MB25 Sep 2020 - 23:37
192.176.249.42Neznámy?4084085.04 MB20 Sep 2020 - 17:47
93-36-173-238.ip61.fastwebnet.itTurin?14998814.77 MB20 Sep 2020 - 22:19
14-132-145-113.dz.commufa.jpHamamatsu?1311312.49 MB25 Sep 2020 - 17:01
napsaci012.intra.cea.frAntony?1201815.10 MB25 Sep 2020 - 20:34
h-37-123-162-130.na.cust.bahnhof.seGöteborg?95953.83 MB16 Sep 2020 - 14:36
c-71-224-160-25.hsd1.pa.comcast.netPhoenixville?70702.64 MB25 Sep 2020 - 17:19
ns528230.ip-158-69-241.netMontréal?65651.06 MB05 Sep 2020 - 20:29
194-145-183-60.static.masterinter.netNeznámy?6363760.07 KB25 Sep 2020 - 17:20
5.188.211.35Saint Petersburg?61611.08 MB18 Sep 2020 - 08:47
Ostatné  2,81036,167681.48 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
32 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot9,781425.07 MB25 Sep 2020 - 23:44
Unknown robot (identified by 'bot*')8,123115.49 MB25 Sep 2020 - 23:57
Googlebot5,17359.60 MB25 Sep 2020 - 23:05
Unknown robot (identified by 'spider')2,32475.56 MB25 Sep 2020 - 18:22
Unknown robot (identified by 'robot')2,26646.71 MB25 Sep 2020 - 23:50
Yandex bot1,69731.59 MB25 Sep 2020 - 21:36
Unknown robot (identified by 'crawl')1,44724.71 MB25 Sep 2020 - 14:58
Unknown robot (identified by empty user agent string)92845.41 MB25 Sep 2020 - 11:43
SeznamBot7281.06 MB24 Sep 2020 - 13:10
MJ12bot4617.33 MB25 Sep 2020 - 12:25
Ostatné91136.67 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,753 - Priemer: 387 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,43581.8 %
30s-2mn331.8 %
2mn-5mn181 %
5mn-15mn492.7 %
15mn-30mn362 %
30mn-1h905.1 %
1h+925.2 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage31,30374.6 %630.61 MB84.9 %
htmHTML or XML static page4,45010.6 %84.44 MB11.3 %
gifImage2,5366 %7.26 MB0.9 %
cssCascading Style Sheet file2,1865.2 %2.74 MB0.3 %
htmlHTML or XML static page1,3723.2 %3.53 MB0.4 %
pngImage310 %3.93 MB0.5 %
swf 260 %55.94 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file170 %10.10 MB1.3 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 3Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf25014.25 MB583.57 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi5023.82 MB4.76 MB
/n/bueno08_908_2.pdf421.96 MB334.66 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
412 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/1,3652.23 KB635615


/uvod1.htm26340.07 KB128139


/takahara-a1.htm24119.42 KB129128


/bio/williamson.htm11689.36 KB9290


/nextgallery.htm10438.61 KB7877


/bio/purley.htm98116.69 KB6061


/wantedags.htm6010.23 KB124


/bio/zand.htm4524.34 KB2923


/acko.htm3817.09 KB33


/guerra-a1.htm3615.71 KB1716


Ostatné3,45612.47 KB581577 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows4,24172.8 %24,79459.1 %
Macintosh95516.4 %7,05916.8 %
Linux3055.2 %8,37619.9 %
Neznámy1983.4 %1,5663.7 %
Java1202 %1210.2 %
Unknown Unix system30 %60 %
Sony PlayStation00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
MS Internet ExplorerNie2,57744.2 %4,89311.6 %
Google ChromeNie1,61227.6 %21,66851.6 %
SafariNie82614.1 %6,45515.3 %
FirefoxNie3165.4 %6,44515.3 %
Neznámy?3045.2 %1,4143.3 %
MozillaNie911.5 %6831.6 %
NetscapeNie560.9 %610.1 %
OperaNie300.5 %950.2 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie60.1 %1350.3 %
IceweaselNie20 %20 %
 Ostatné 20 %720.1 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)4,43784.3 %12,20185.3 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google192 / 229
- Microsoft Bing5 / 826
- Yandex3 / 3
- Microsoft MSN Search2 / 2
- Yahoo!2 / 3
- Baidu1 / 2
- Ask1 / 1
- Seznam1 / 2
- Ecosia Search0 / 3
- Virgilio0 / 1
2073.9 %1,0727.4 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://www.socioforum.su5757
- https://www.mosrif.ru/produktsiya/podokonniki3030
- http://greenshop.su2424
- https://pansionat-kyiv.com.ua2121
- https://arendakabinetov.ru2121
- http://nw-servis.ru2121
- https://pornoporka.net2121
- https://pornhive.org1818
- https://zvuker.net1515
- https://sauni-lipetsk.ru1515
- Ostatné366773
60911.5 %1,0167.1 %
Neznámý pôvod90.1 %90 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
1 Kľúčové slováHľadaniePercentá
willing6xg1100 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
1 VýrazyHľadaniePercentá
willing6xg1100 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených3,261 / 781 Návštevy417.5 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)9,81698.9 %2.01 MB
206Partial Content1001 %6.33 MB
416Requested range not valid30 %942 Bytov
403Forbidden30 %645 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): tooltips, decodeutfkeys, geoip_city_maxmind, hostinfo)