Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 27 Júl 2017 - 00:04
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Júl 2017
Prvá návšteva 01 Júl 2017 - 03:46
Posledná návšteva 26 Júl 2017 - 23:50
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *880
 
1,626
(1.84 návštev/návštevníka)
4,382
(2.69 Stránok/Návšteva)
62,415
(38.38 Hity/Návšteva)
1.61 GB
(1040.26 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
8,56448,631789.48 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 880Počet návštev: 1626Stránok: 4382Hity: 62415Bajtov: 1.61 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2017
Feb
2017
Mar
2017
Apr
2017
Máj
2017
Jún
2017
Júl
2017
Aug
2017
Sep
2017
Okt
2017
Nov
2017
Dec
2017
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201700000
Feb 201700000
Mar 201700000
Apr 201700000
Máj 201700000
Jún 201700000
Júl 20178801,6264,38262,4151.61 GB
Aug 201700000
Sep 201700000
Okt 201700000
Nov 201700000
Dec 201700000
Celkom8801,6264,38262,4151.61 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 55Stránok: 144Hity: 2144Bajtov: 58.06 MB Počet návštev: 40Stránok: 101Hity: 1702Bajtov: 44.77 MB Počet návštev: 62Stránok: 277Hity: 3391Bajtov: 64.68 MB Počet návštev: 66Stránok: 173Hity: 2072Bajtov: 52.64 MB Počet návštev: 51Stránok: 86Hity: 1219Bajtov: 38.82 MB Počet návštev: 60Stránok: 118Hity: 2183Bajtov: 52.14 MB Počet návštev: 60Stránok: 120Hity: 2506Bajtov: 54.09 MB Počet návštev: 51Stránok: 92Hity: 1232Bajtov: 38.66 MB Počet návštev: 49Stránok: 140Hity: 1255Bajtov: 40.71 MB Počet návštev: 59Stránok: 416Hity: 6257Bajtov: 126.86 MB Počet návštev: 72Stránok: 234Hity: 5616Bajtov: 285.19 MB Počet návštev: 58Stránok: 92Hity: 2479Bajtov: 64.32 MB Počet návštev: 51Stránok: 89Hity: 3391Bajtov: 80.37 MB Počet návštev: 44Stránok: 81Hity: 1941Bajtov: 42.00 MB Počet návštev: 91Stránok: 135Hity: 1944Bajtov: 43.60 MB Počet návštev: 118Stránok: 163Hity: 1938Bajtov: 48.71 MB Počet návštev: 107Stránok: 199Hity: 2979Bajtov: 63.19 MB Počet návštev: 49Stránok: 939Hity: 5147Bajtov: 109.80 MB Počet návštev: 42Stránok: 63Hity: 1238Bajtov: 36.93 MB Počet návštev: 50Stránok: 95Hity: 2032Bajtov: 49.70 MB Počet návštev: 59Stránok: 115Hity: 2147Bajtov: 45.97 MB Počet návštev: 46Stránok: 87Hity: 1000Bajtov: 33.48 MB Počet návštev: 44Stránok: 69Hity: 1271Bajtov: 36.35 MB Počet návštev: 55Stránok: 95Hity: 1323Bajtov: 34.08 MB Počet návštev: 80Stránok: 105Hity: 1633Bajtov: 44.26 MB Počet návštev: 107Stránok: 154Hity: 2366Bajtov: 62.08 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 9Bajtov: 405.91 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 60.22Stránok: 162.30Hity: 2311.67Bajtov: 64150907.11
01
Júl
02
Júl
03
Júl
04
Júl
05
Júl
06
Júl
07
Júl
08
Júl
09
Júl
10
Júl
11
Júl
12
Júl
13
Júl
14
Júl
15
Júl
16
Júl
17
Júl
18
Júl
19
Júl
20
Júl
21
Júl
22
Júl
23
Júl
24
Júl
25
Júl
26
Júl
27
Júl
28
Júl
29
Júl
30
Júl
31
Júl
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Júl 2017551442,14458.06 MB
02 Júl 2017401011,70244.77 MB
03 Júl 2017622773,39164.68 MB
04 Júl 2017661732,07252.64 MB
05 Júl 201751861,21938.82 MB
06 Júl 2017601182,18352.14 MB
07 Júl 2017601202,50654.09 MB
08 Júl 201751921,23238.66 MB
09 Júl 2017491401,25540.71 MB
10 Júl 2017594166,257126.86 MB
11 Júl 2017722345,616285.19 MB
12 Júl 201758922,47964.32 MB
13 Júl 201751893,39180.37 MB
14 Júl 201744811,94142.00 MB
15 Júl 2017911351,94443.60 MB
16 Júl 20171181631,93848.71 MB
17 Júl 20171071992,97963.19 MB
18 Júl 2017499395,147109.80 MB
19 Júl 201742631,23836.93 MB
20 Júl 201750952,03249.70 MB
21 Júl 2017591152,14745.97 MB
22 Júl 201746871,00033.48 MB
23 Júl 201744691,27136.35 MB
24 Júl 201755951,32334.08 MB
25 Júl 2017801051,63344.26 MB
26 Júl 20171071542,36662.08 MB
27 Júl 2017009405.91 KB
28 Júl 20170000
29 Júl 20170000
30 Júl 20170000
31 Júl 20170000
Priemer601622,31161.18 MB
Celkom1,6264,38262,4151.61 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 246.75Hity: 3487.50Bajtov: 72.20 MB Stránok: 362.75Hity: 3617Bajtov: 122.97 MB Stránok: 98.75Hity: 1825.50Bajtov: 50.54 MB Stránok: 75.50Hity: 1903.75Bajtov: 45.65 MB Stránok: 105.33Hity: 2198Bajtov: 47.35 MB Stránok: 114.50Hity: 1580Bajtov: 43.45 MB Stránok: 118.25Hity: 1541.50Bajtov: 42.63 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon2463,48772.20 MB
Uto3623,617122.97 MB
Str981,82550.54 MB
Štv751,90345.65 MB
Pia1052,19847.35 MB
Sob1141,58043.45 MB
Ned1181,54142.63 MB


 
Hodiny  
Stránok: 178Hity: 3338Bajtov: 230.45 MB Stránok: 62Hity: 1344Bajtov: 35.46 MB Stránok: 73Hity: 993Bajtov: 32.95 MB Stránok: 98Hity: 1619Bajtov: 34.04 MB Stránok: 128Hity: 900Bajtov: 36.24 MB Stránok: 96Hity: 886Bajtov: 25.64 MB Stránok: 95Hity: 1144Bajtov: 25.12 MB Stránok: 155Hity: 2663Bajtov: 46.42 MB Stránok: 406Hity: 2239Bajtov: 53.93 MB Stránok: 260Hity: 3455Bajtov: 76.97 MB Stránok: 192Hity: 2574Bajtov: 57.62 MB Stránok: 158Hity: 2711Bajtov: 65.31 MB Stránok: 135Hity: 3208Bajtov: 69.36 MB Stránok: 203Hity: 3290Bajtov: 79.33 MB Stránok: 307Hity: 3479Bajtov: 73.28 MB Stránok: 125Hity: 1786Bajtov: 56.29 MB Stránok: 142Hity: 2626Bajtov: 66.72 MB Stránok: 116Hity: 3438Bajtov: 68.86 MB Stránok: 147Hity: 3215Bajtov: 78.59 MB Stránok: 116Hity: 2283Bajtov: 65.91 MB Stránok: 177Hity: 2710Bajtov: 74.99 MB Stránok: 119Hity: 3011Bajtov: 81.48 MB Stránok: 673Hity: 5725Bajtov: 124.55 MB Stránok: 221Hity: 3778Bajtov: 92.31 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
001783,338230.45 MB
01621,34435.46 MB
027399332.95 MB
03981,61934.04 MB
0412890036.24 MB
059688625.64 MB
06951,14425.12 MB
071552,66346.42 MB
084062,23953.93 MB
092603,45576.97 MB
101922,57457.62 MB
111582,71165.31 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
121353,20869.36 MB
132033,29079.33 MB
143073,47973.28 MB
151251,78656.29 MB
161422,62666.72 MB
171163,43868.86 MB
181473,21578.59 MB
191162,28365.91 MB
201772,71074.99 MB
211193,01181.48 MB
226735,725124.55 MB
232213,77892.31 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
comCommercialcom1,20314,884326.95 MB

brBrazilbr8894,55295.55 MB

netNetworknet8378,578228.29 MB

NeznámyNeznámyip58910,016254.66 MB

frFrancefr2512,91965.93 MB

deGermanyde1932,41160.12 MB

orgNon-Profit Organizationsorg57655.03 MB

skSlovak Republicsk4842910.67 MB

jpJapanjp392,76143.95 MB

ruRussian Federationru291,83033.96 MB

 Ostatné24713970526.72 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 7,640 Známe, 2,196 Neznámy (nepreložená IP)
880 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
201-51-18-106.user.veloxzone.com.brRio De Janeiro?4691,77030.55 MB18 Júl 2017 - 22:47
201-51-32-138.user.veloxzone.com.brRio De Janeiro?3881,92336.78 MB18 Júl 2017 - 09:59
anantes-159-1-34-2.w90-54.abo.wanadoo.frNeznámy?17091412.28 MB03 Júl 2017 - 14:15
google-proxy-66-249-93-90.google.comNeznámy?1212,63561.79 MB13 Júl 2017 - 14:46
google-proxy-66-249-93-88.google.comNeznámy?1192,84358.63 MB15 Júl 2017 - 11:30
google-proxy-66-249-93-86.google.comNeznámy?1172,92861.01 MB15 Júl 2017 - 11:29
cpc92646-nrte31-2-0-cust330.8-4.cable.virginm.netCorby?1031,08820.16 MB10 Júl 2017 - 10:58
178-137-4-41.broadband.kyivstar.netNeznámy?9494212.79 KB26 Júl 2017 - 17:16
46-118-125-174.broadband.kyivstar.netNeznámy?9090203.73 KB18 Júl 2017 - 05:05
46-118-124-89.broadband.kyivstar.netNeznámy?8484190.15 KB18 Júl 2017 - 19:50
Ostatné  2,62748,0461.34 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
46 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot9,667325.06 MB27 Júl 2017 - 00:02
Googlebot7,85755.00 MB26 Júl 2017 - 23:18
Unknown robot (identified by 'robot')5,029246.82 MB26 Júl 2017 - 20:59
Yandex bot3,3636.00 MB26 Júl 2017 - 20:17
Unknown robot (identified by 'bot*')1,59930.27 MB26 Júl 2017 - 22:23
Unknown robot (identified by 'crawl')87413.76 MB26 Júl 2017 - 10:21
BaiDuSpider64113.29 MB26 Júl 2017 - 23:56
Mail.ru bot63019.46 MB22 Júl 2017 - 23:07
SeznamBot5461.29 MB26 Júl 2017 - 20:56
Bing Preview bot52212.21 MB26 Júl 2017 - 22:33
Ostatné-6,617,279+661914646.45 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,626 - Priemer: 173 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,46590 %
30s-2mn311.9 %
2mn-5mn130.7 %
5mn-15mn271.6 %
15mn-30mn221.3 %
30mn-1h402.4 %
1h+281.7 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage53,88686.3 %1.36 GB88 %
htmHTML or XML static page3,3475.3 %65.23 MB4.1 %
gifImage3,3425.3 %10.40 MB0.6 %
htmlHTML or XML static page1,0341.6 %2.33 MB0.1 %
cssCascading Style Sheet file6781 %866.25 KB0 %
swf 650.1 %139.45 KB0 %
pngImage400 %5.00 MB0.3 %
pdfAdobe Acrobat file160 %10.05 MB0.6 %
aviVideo file60 %95.03 MB5.9 %
phpDynamic PHP Script file10 %946 Bytov0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 4Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf31418.60 MB544.27 KB
/Gallery/Austria_1976_A.Pesenti-Rossi_InCar.avi61495.03 MB4.75 MB
/n/bueno08_908_2.pdf501.63 MB334.66 KB
/ine/text1.doc1025.50 KB25.50 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
408 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/1,0322.21 KB579544


/bio/purley.htm224104.50 KB170159


/bio/williamson.htm11779.35 KB9583


/uvod1.htm9230.10 KB1321


/jabouille-a1.htm819.36 KB7878


/acko.htm579.59 KB32


/becko.htm5411.19 KB89


/takahashi-a1.htm4222.13 KB3434


/bio/zand.htm3923.71 KB3232


/pecko.htm355.59 KB 1


Ostatné2,60910.53 KB614663 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows2,50657.1 %34,02154.4 %
Linux1,23028 %18,14129 %
Neznámy3307.5 %1,2762 %
Macintosh3056.9 %8,73913.9 %
Unknown Unix system90.2 %1810.2 %
Java Mobile10 %610 %
AmigaOS10 %10 %
Symbian OS00 %130 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie1,47733.7 %38,61761.8 %
FirefoxNie1,17426.7 %8,71813.9 %
MS Internet ExplorerNie96021.9 %1,4902.3 %
MozillaNie4169.4 %4,3987 %
SafariNie2325.2 %7,82812.5 %
OperaNie501.1 %1180.1 %
NetscapeNie300.6 %310 %
Neznámy?220.5 %3510.5 %
Acrobat WebcaptureÁno110.2 %110 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie70.1 %2400.3 %
 Ostatné 30 %6311 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)2,11167.7 %8,34540.8 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google229 / 8,413
- Yandex26 / 33
- Microsoft Bing12 / 1,477
- Yahoo!4 / 11
- Zoznam2 / 2
- Baidu1 / 5
- Google (Images)0 / 19
- Unknown search engines0 / 1
2748.7 %9,96148.7 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://stop-gepatit.te.ua1616
- https://esopini.com1515
- https://buy-meds24.com1515
- https://www.facebook.com/businesses.center/1515
- http://podshipniki-ntn.ru1515
- https://xn--d1aifoe0a9a.top1313
- http://yaroslavl.zrus.org1313
- http://www.z-master.ru1212
- http://podshipniki-nsk.ru1212
- https://letsart.ru1212
- Ostatné5811,966
71923 %2,10410.3 %
Neznámý pôvod140.4 %170 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
7 Kľúčové slováHľadaniePercentá
racing team loc sk225 %
david purley interview112.5 %
johnny servoz gavin112.5 %
chris bristow112.5 %
gabriele tarquini 1987112.5 %
anything112.5 %
www112.5 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
17 VýrazyHľadaniePercentá
team29.5 %
sk29.5 %
loc29.5 %
racing29.5 %
gavin14.7 %
bristow14.7 %
gabriele14.7 %
198714.7 %
tarquini14.7 %
interview14.7 %
Iné slová733.3 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených11,328 / 880 Návštevy1287.2 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)3,16790.7 %664.66 KB
403Forbidden2186.2 %49.34 KB
206Partial Content1042.9 %2.11 MB
405Method not allowed10 %235 Bytov
301Moved permanently (redirect)10 %232 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): tooltips, decodeutfkeys, geoip_city_maxmind, hostinfo)