Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 02 Dec 2020 - 00:01
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Dec 2020
Prvá návšteva NA
Posledná návšteva 01 Dec 2020 - 23:27
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *70
 
79
(1.12 návštev/návštevníka)
153
(1.93 Stránok/Návšteva)
2,615
(33.1 Hity/Návšteva)
38.83 MB
(503.27 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
1,1293,995103.55 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 280Počet návštev: 453Stránok: 952Hity: 14284Bajtov: 214.90 MB Unikátne návštevy: 70Počet návštev: 79Stránok: 153Hity: 2615Bajtov: 38.83 MB  
 Jan
2020
Feb
2020
Mar
2020
Apr
2020
Máj
2020
Jún
2020
Júl
2020
Aug
2020
Sep
2020
Okt
2020
Nov
2020
Dec
2020
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 202000000
Feb 202000000
Mar 202000000
Apr 202000000
Máj 202000000
Jún 202000000
Júl 202000000
Aug 202000000
Sep 202000000
Okt 202000000
Nov 202028045395214,284214.90 MB
Dec 202070791532,61538.83 MB
Celkom3505321,10516,899253.73 MB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 79Stránok: 153Hity: 2615Bajtov: 38.83 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 39.50Stránok: 76.50Hity: 1307.50Bajtov: 20356350.00
01
Dec
02
Dec
03
Dec
04
Dec
05
Dec
06
Dec
07
Dec
08
Dec
09
Dec
10
Dec
11
Dec
12
Dec
13
Dec
14
Dec
15
Dec
16
Dec
17
Dec
18
Dec
19
Dec
20
Dec
21
Dec
22
Dec
23
Dec
24
Dec
25
Dec
26
Dec
27
Dec
28
Dec
29
Dec
30
Dec
31
Dec
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Dec 2020791532,61538.83 MB
02 Dec 20200000
03 Dec 20200000
04 Dec 20200000
05 Dec 20200000
06 Dec 20200000
07 Dec 20200000
08 Dec 20200000
09 Dec 20200000
10 Dec 20200000
11 Dec 20200000
12 Dec 20200000
13 Dec 20200000
14 Dec 20200000
15 Dec 20200000
16 Dec 20200000
17 Dec 20200000
18 Dec 20200000
19 Dec 20200000
20 Dec 20200000
21 Dec 20200000
22 Dec 20200000
23 Dec 20200000
24 Dec 20200000
25 Dec 20200000
26 Dec 20200000
27 Dec 20200000
28 Dec 20200000
29 Dec 20200000
30 Dec 20200000
31 Dec 20200000
Priemer39761,30719.41 MB
Celkom791532,61538.83 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 153Hity: 2615Bajtov: 38.83 MB Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon000
Uto1532,61538.83 MB
Str000
Štv000
Pia000
Sob000
Ned000


 
Hodiny  
Stránok: 5Hity: 432Bajtov: 5.00 MB Stránok: 5Hity: 47Bajtov: 1.39 MB Stránok: 19Hity: 39Bajtov: 889.58 KB Stránok: 5Hity: 71Bajtov: 2.16 MB Stránok: 16Hity: 25Bajtov: 611.59 KB Stránok: 6Hity: 103Bajtov: 1.86 MB Stránok: 3Hity: 20Bajtov: 533.47 KB Stránok: 5Hity: 15Bajtov: 367.90 KB Stránok: 14Hity: 25Bajtov: 655.89 KB Stránok: 8Hity: 158Bajtov: 1.64 MB Stránok: 8Hity: 31Bajtov: 1.46 MB Stránok: 3Hity: 52Bajtov: 1.25 MB Stránok: 9Hity: 295Bajtov: 3.39 MB Stránok: 7Hity: 281Bajtov: 3.29 MB Stránok: 2Hity: 11Bajtov: 673.73 KB Stránok: 7Hity: 40Bajtov: 934.06 KB Stránok: 3Hity: 17Bajtov: 722.29 KB Stránok: 6Hity: 133Bajtov: 1.50 MB Stránok: 1Hity: 9Bajtov: 422.55 KB Stránok: 5Hity: 204Bajtov: 2.50 MB Stránok: 4Hity: 201Bajtov: 2.41 MB Stránok: 6Hity: 346Bajtov: 2.93 MB Stránok: 3Hity: 45Bajtov: 1.68 MB Stránok: 3Hity: 15Bajtov: 700.99 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
0054325.00 MB
015471.39 MB
021939889.58 KB
035712.16 MB
041625611.59 KB
0561031.86 MB
06320533.47 KB
07515367.90 KB
081425655.89 KB
0981581.64 MB
108311.46 MB
113521.25 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
1292953.39 MB
1372813.29 MB
14211673.73 KB
15740934.06 KB
16317722.29 KB
1761331.50 MB
1819422.55 KB
1952042.50 MB
2042012.41 MB
2163462.93 MB
223451.68 MB
23315700.99 KB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip723677.02 MB

netNetworknet224474.21 MB

comCommercialcom162358.79 MB

jpJapanjp11951.56 MB

deGermanyde912302.86 KB

plPolandpl57315.91 MB

ruRussian Federationru32343.23 MB

itItalyit2581.24 MB

chSwitzerlandch21331.45 MB

esSpaines22180.72 KB

 Ostatné93014.95 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 132 Známe, 45 Neznámy (nepreložená IP)
70 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
52.162.211.179Chicago?4182944.25 KB01 Dec 2020 - 23:09
113.31.115.156Beijing?161636.22 KB01 Dec 2020 - 04:30
46-185-119-20.broadband.kyivstar.netNeznámy?6613.58 KB01 Dec 2020 - 21:22
st0807.nas811.p-aichi.nttpc.ne.jpKiyosu?4477.70 KB01 Dec 2020 - 04:48
14-132-145-113.dz.commufa.jpHamamatsu?4477.70 KB01 Dec 2020 - 16:06
140.116.249.222Tainan?336.79 KB01 Dec 2020 - 08:55
ec2-3-139-93-51.us-east-2.compute.amazonaws.comNeznámy?336.79 KB01 Dec 2020 - 09:40
vds-626988.hosted-by-itldc.comNeznámy?336.79 KB01 Dec 2020 - 02:46
vds-638713.hosted-by-itldc.comNeznámy?336.79 KB01 Dec 2020 - 13:03
vps1444.hidehost.netNeznámy?336.79 KB01 Dec 2020 - 08:28
Ostatné  672,48837.67 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
19 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot1,13350.00 MB02 Dec 2020 - 00:02
Googlebot8646.50 MB02 Dec 2020 - 00:01
Unknown robot (identified by 'spider')84023.44 MB02 Dec 2020 - 00:02
Unknown robot (identified by 'bot*')2273.71 MB02 Dec 2020 - 00:00
MJ12bot1699.05 MB01 Dec 2020 - 21:44
Unknown robot (identified by 'robot')1231.78 MB01 Dec 2020 - 23:51
Steeler803.50 MB01 Dec 2020 - 18:37
SeznamBot36001 Dec 2020 - 18:21
Python-urllib352.07 MB02 Dec 2020 - 00:00
WGet tools351.99 MB01 Dec 2020 - 21:45
Ostatné331.04 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 79 - Priemer: 299 sPočet návštevPercentá
0s-30s6683.5 %
30s-2mn11.2 %
2mn-5mn11.2 %
5mn-15mn22.5 %
15mn-30mn33.7 %
30mn-1h56.3 %
1h+11.2 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage2,22985.2 %34.31 MB88.3 %
gifImage1676.3 %436.83 KB1 %
htmHTML or XML static page1054 %3.90 MB10 %
cssCascading Style Sheet file662.5 %85.08 KB0.2 %
htmlHTML or XML static page481.8 %108.66 KB0.2 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 0Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
56 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/482.26 KB1919


/bio/purley.htm15116.69 KB1312


/bio/williamson.htm1190.36 KB97


/takahara-a1.htm919.42 KB44


/perez-sala-a1.htm67.48 KB55


/bio/zand.htm519.47 KB44


/love-a1.htm324.50 KB33


/morgan-a1.htm315.97 KB33


/nextgallery.htm338.61 KB22


/nilsson-a1.htm28.67 KB 1


Ostatné4814.18 KB1719 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows9864 %1,39453.3 %
Macintosh3019.6 %53920.6 %
Linux2315 %67825.9 %
Neznámy21.3 %40.1 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie6341.1 %1,59060.8 %
MS Internet ExplorerNie5233.9 %953.6 %
SafariNie1811.7 %50519.3 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie85.2 %120.4 %
FirefoxNie42.6 %39114.9 %
MozillaNie31.9 %160.6 %
OperaNie31.9 %30.1 %
Neznámy?21.3 %30.1 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)10774.3 %30567.4 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google16 / 18
- Microsoft Bing0 / 77
1611.1 %9521 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://azartmsl.com66
- https://subj.ukr-lit.com33
- https://jobgirl24.ru33
- https://badavit.com.ua33
- https://ru.wikipedia.org22
- https://ru.m.wikipedia.org11
- http://afw.fc2web.com/ziko/ziko1970a.htm11
- https://pl.wikipedia.org11
- https://duckduckgo.com11
- https://a-simakoff.livejournal.com/502510.html01
- Ostatné028
2114.5 %5011 %
Neznámý pôvod  20.4 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
0 Kľúčové slováHľadaniePercentá

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
0 VýrazyHľadaniePercentá

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených111 / 70 Návštevy158.5 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)29996.7 %63.07 KB
206Partial Content103.2 %395.08 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): geoip_city_maxmind, hostinfo, tooltips, decodeutfkeys)