Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 24 Jan 2018 - 00:04
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Jan 2018
Prvá návšteva 01 Jan 2018 - 00:32
Posledná návšteva 23 Jan 2018 - 23:47
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *1,246
 
2,016
(1.61 návštev/návštevníka)
4,702
(2.33 Stránok/Návšteva)
48,844
(24.22 Hity/Návšteva)
2.02 GB
(1049.37 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
11,27848,2831016.75 MB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 1246Počet návštev: 2016Stránok: 4702Hity: 48844Bajtov: 2.02 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20181,2462,0164,70248,8442.02 GB
Feb 201800000
Mar 201800000
Apr 201800000
Máj 201800000
Jún 201800000
Júl 201800000
Aug 201800000
Sep 201800000
Okt 201800000
Nov 201800000
Dec 201800000
Celkom1,2462,0164,70248,8442.02 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 66Stránok: 100Hity: 1678Bajtov: 461.39 MB Počet návštev: 72Stránok: 90Hity: 1897Bajtov: 50.29 MB Počet návštev: 70Stránok: 154Hity: 2259Bajtov: 49.96 MB Počet návštev: 75Stránok: 89Hity: 1724Bajtov: 138.81 MB Počet návštev: 133Stránok: 204Hity: 1653Bajtov: 461.34 MB Počet návštev: 134Stránok: 168Hity: 1495Bajtov: 39.91 MB Počet návštev: 79Stránok: 111Hity: 1103Bajtov: 34.96 MB Počet návštev: 77Stránok: 124Hity: 1644Bajtov: 50.48 MB Počet návštev: 104Stránok: 183Hity: 3015Bajtov: 80.49 MB Počet návštev: 71Stránok: 239Hity: 1476Bajtov: 40.53 MB Počet návštev: 75Stránok: 115Hity: 1776Bajtov: 50.74 MB Počet návštev: 57Stránok: 79Hity: 1395Bajtov: 45.47 MB Počet návštev: 72Stránok: 105Hity: 1052Bajtov: 34.14 MB Počet návštev: 96Stránok: 125Hity: 3305Bajtov: 58.56 MB Počet návštev: 69Stránok: 117Hity: 2145Bajtov: 46.72 MB Počet návštev: 72Stránok: 102Hity: 1867Bajtov: 37.24 MB Počet návštev: 65Stránok: 101Hity: 1606Bajtov: 40.84 MB Počet návštev: 92Stránok: 1423Hity: 3334Bajtov: 54.09 MB Počet návštev: 117Stránok: 229Hity: 2477Bajtov: 50.46 MB Počet návštev: 127Stránok: 312Hity: 3779Bajtov: 72.70 MB Počet návštev: 97Stránok: 145Hity: 2464Bajtov: 54.34 MB Počet návštev: 112Stránok: 283Hity: 3611Bajtov: 70.89 MB Počet návštev: 84Stránok: 104Hity: 2088Bajtov: 41.54 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 1Bajtov: 48.90 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 84.00Stránok: 195.92Hity: 2035.17Bajtov: 90262785.92
01
Jan
02
Jan
03
Jan
04
Jan
05
Jan
06
Jan
07
Jan
08
Jan
09
Jan
10
Jan
11
Jan
12
Jan
13
Jan
14
Jan
15
Jan
16
Jan
17
Jan
18
Jan
19
Jan
20
Jan
21
Jan
22
Jan
23
Jan
24
Jan
25
Jan
26
Jan
27
Jan
28
Jan
29
Jan
30
Jan
31
Jan
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Jan 2018661001,678461.39 MB
02 Jan 201872901,89750.29 MB
03 Jan 2018701542,25949.96 MB
04 Jan 201875891,724138.81 MB
05 Jan 20181332041,653461.34 MB
06 Jan 20181341681,49539.91 MB
07 Jan 2018791111,10334.96 MB
08 Jan 2018771241,64450.48 MB
09 Jan 20181041833,01580.49 MB
10 Jan 2018712391,47640.53 MB
11 Jan 2018751151,77650.74 MB
12 Jan 201857791,39545.47 MB
13 Jan 2018721051,05234.14 MB
14 Jan 2018961253,30558.56 MB
15 Jan 2018691172,14546.72 MB
16 Jan 2018721021,86737.24 MB
17 Jan 2018651011,60640.84 MB
18 Jan 2018921,4233,33454.09 MB
19 Jan 20181172292,47750.46 MB
20 Jan 20181273123,77972.70 MB
21 Jan 2018971452,46454.34 MB
22 Jan 20181122833,61170.89 MB
23 Jan 2018841042,08841.54 MB
24 Jan 201800148.90 KB
25 Jan 20180000
26 Jan 20180000
27 Jan 20180000
28 Jan 20180000
29 Jan 20180000
30 Jan 20180000
31 Jan 20180000
Priemer841952,03586.08 MB
Celkom2,0164,70248,8442.02 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 156Hity: 2269.50Bajtov: 157.37 MB Stránok: 119.75Hity: 2216.75Bajtov: 52.39 MB Stránok: 123.50Hity: 1335.50Bajtov: 32.85 MB Stránok: 542.33Hity: 2278Bajtov: 81.21 MB Stránok: 170.67Hity: 1841.67Bajtov: 185.76 MB Stránok: 195Hity: 2108.67Bajtov: 48.92 MB Stránok: 127Hity: 2290.67Bajtov: 49.29 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon1562,269157.37 MB
Uto1192,21652.39 MB
Str1231,33532.85 MB
Štv5422,27881.21 MB
Pia1701,841185.76 MB
Sob1952,10848.92 MB
Ned1272,29049.29 MB


 
Hodiny  
Stránok: 125Hity: 2153Bajtov: 466.16 MB Stránok: 102Hity: 1249Bajtov: 35.38 MB Stránok: 170Hity: 1319Bajtov: 29.00 MB Stránok: 268Hity: 1656Bajtov: 31.14 MB Stránok: 241Hity: 648Bajtov: 15.14 MB Stránok: 210Hity: 589Bajtov: 16.62 MB Stránok: 209Hity: 802Bajtov: 19.11 MB Stránok: 174Hity: 953Bajtov: 20.75 MB Stránok: 157Hity: 1305Bajtov: 24.12 MB Stránok: 195Hity: 1909Bajtov: 35.07 MB Stránok: 352Hity: 1595Bajtov: 35.89 MB Stránok: 201Hity: 2168Bajtov: 47.39 MB Stránok: 169Hity: 1812Bajtov: 47.67 MB Stránok: 230Hity: 2335Bajtov: 58.80 MB Stránok: 255Hity: 3562Bajtov: 79.06 MB Stránok: 190Hity: 2675Bajtov: 64.98 MB Stránok: 204Hity: 3535Bajtov: 73.85 MB Stránok: 184Hity: 2524Bajtov: 128.28 MB Stránok: 222Hity: 2873Bajtov: 65.63 MB Stránok: 196Hity: 2307Bajtov: 60.33 MB Stránok: 134Hity: 2212Bajtov: 59.93 MB Stránok: 156Hity: 2474Bajtov: 94.92 MB Stránok: 151Hity: 2409Bajtov: 60.49 MB Stránok: 207Hity: 3780Bajtov: 496.26 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
001252,153466.16 MB
011021,24935.38 MB
021701,31929.00 MB
032681,65631.14 MB
0424164815.14 MB
0521058916.62 MB
0620980219.11 MB
0717495320.75 MB
081571,30524.12 MB
091951,90935.07 MB
103521,59535.89 MB
112012,16847.39 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
121691,81247.67 MB
132302,33558.80 MB
142553,56279.06 MB
151902,67564.98 MB
162043,53573.85 MB
171842,524128.28 MB
182222,87365.63 MB
191962,30760.33 MB
201342,21259.93 MB
211562,47494.92 MB
221512,40960.49 MB
232073,780496.26 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip2,2258,648194.99 MB

comCommercialcom7628,179191.51 MB

netNetworknet6196,751211.77 MB

plPolandpl2124,18771.10 MB

deGermanyde2094,03474.43 MB

orgNon-Profit Organizationsorg1051233.30 MB

skSlovak Republicsk6387066.17 MB

itItalyit592,29775.64 MB

czCzech Republiccz4641215.61 MB

ruRussian Federationru432,06127.40 MB

 Ostatné359112821.11 GB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 7,067 Známe, 2,042 Neznámy (nepreložená IP)
1,246 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
1.86.91.84Xian?1781781.56 MB18 Jan 2018 - 04:16
117.37.179.153Xian?1471471.29 MB18 Jan 2018 - 05:15
113.91.32.243Shenzhen?1441442.18 MB10 Jan 2018 - 10:19
1.86.91.61Xian?1191191.04 MB18 Jan 2018 - 06:18
aant208.neoplus.adsl.tpnet.plNeznámy?1031,33825.00 MB22 Jan 2018 - 15:11
1.85.78.50Xian?9797870.82 KB18 Jan 2018 - 03:16
117.23.32.237Xian?8787781.05 KB18 Jan 2018 - 07:18
113.143.13.120Xian?8787781.05 KB18 Jan 2018 - 11:19
113.143.15.81Xian?8383745.14 KB18 Jan 2018 - 10:21
117.33.23.210Xian?7575673.32 KB18 Jan 2018 - 12:21
Ostatné  3,58246,4891.98 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
43 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot15,895554.89 MB23 Jan 2018 - 23:59
Googlebot8,10635.96 MB23 Jan 2018 - 23:27
Unknown robot (identified by 'robot')4,853234.43 MB23 Jan 2018 - 23:26
Yandex bot2,54248.22 MB23 Jan 2018 - 23:22
Bing Preview bot2,20339.62 MB23 Jan 2018 - 22:01
Unknown robot (identified by 'bot*')1,75629.93 MB23 Jan 2018 - 23:53
SeznamBot7984.18 MB23 Jan 2018 - 23:03
MJ12bot5919.55 MB23 Jan 2018 - 18:03
Unknown robot (identified by 'crawl')5197.27 MB22 Jan 2018 - 23:37
Yahoo Slurp3681.23 MB23 Jan 2018 - 23:12
Ostatné-7,793,098+779433329.00 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 2,016 - Priemer: 144 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,82590.5 %
30s-2mn231.1 %
2mn-5mn211 %
5mn-15mn482.3 %
15mn-30mn341.6 %
30mn-1h572.8 %
1h+80.3 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage40,30882.5 %1.01 GB49.9 %
htmHTML or XML static page3,6197.4 %75.04 MB3.6 %
gifImage2,9906.1 %10.77 MB0.5 %
htmlHTML or XML static page1,0832.2 %2.45 MB0.1 %
cssCascading Style Sheet file7251.4 %933.28 KB0 %
pngImage460 %5.78 MB0.2 %
swf 340 %72.83 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file280 %10.18 MB0.4 %
zipArchive100 %929.24 MB44.9 %
docDocument10 %23.50 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 8Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf24013.68 MB583.57 KB
/images/John_Cannon_Michael.zip6196.33 MB13.76 MB
/n/bueno08_908_2.pdf501.63 MB334.66 KB
/images/img10.zip10198.45 MB198.45 MB
/images/img7.zip10219.98 MB219.98 MB
/ine/text2_fotos.doc1023.50 KB23.50 KB
/images/img4.zip10217.48 MB217.48 MB
/images/img3.zip10197.00 MB197.00 MB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
380 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/caffi-a1.htm1,3428.98 KB3131


/1,0782.23 KB846802


/uvod1.htm17840.87 KB6168


/bio/williamson.htm14788.91 KB122120


/bio/purley.htm141113.97 KB121121


/nextgallery.htm5938.61 KB5052


/takahashi-a1.htm5423.24 KB5353


/bio/zand.htm4623.81 KB3838


/wrongaddresses.htm3961.79 KB1820


/acko.htm3016.52 KB33


Ostatné1,58813.20 KB673708 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows3,90683 %32,03565.5 %
Macintosh4549.6 %9,17918.7 %
Linux1703.6 %6,55513.4 %
Neznámy1613.4 %9982 %
Unknown Unix system20 %380 %
Java20 %20 %
BeOS20 %20 %
Sun Solaris20 %20 %
BlackBerry10 %10 %
Java Mobile10 %250 %
 Ostatné10 %80 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie2,30649 %25,15951.5 %
MS Internet ExplorerNie89719 %1,5463.1 %
FirefoxNie71315.1 %8,52417.4 %
SafariNie3818.1 %7,39815.1 %
MozillaNie2184.6 %4,6449.5 %
Neznámy?701.4 %4961 %
NetscapeNie511 %510.1 %
OperaNie330.7 %830.1 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie130.2 %7191.4 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie60.1 %1570.3 %
 Ostatné 140.2 %680.1 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)3,14981 %6,48237.8 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google188 / 6,821
- Yandex21 / 48
- Microsoft Bing5 / 953
- Baidu3 / 6
- Yahoo!2 / 6
- Google (Images)1 / 9
- Seznam1 / 1
- Ecosia Search0 / 3
2215.6 %7,84745.7 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://titangel-vietnam.com1818
- http://m.facebook.com1420
- https://yrologiya.com1212
- http://geo-group.ru1212
- http://mafa-free.com1212
- http://adobereader-free.ru1111
- http://en.home-task.com1111
- http://1001watch.com.ua1111
- http://afw.fc2web.com/ziko/ziko1970a.htm1010
- http://www.msk.prom23.ru1010
- Ostatné3912,685
51213.1 %2,81216.3 %
Neznámý pôvod40.1 %70 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
6 Kľúčové slováHľadaniePercentá
march 731 roger williamson228.5 %
9nn114.2 %
0v0j114.2 %
www.asag.sk114.2 %
did rodger williamson racing driver have children114.2 %
yxc114.2 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
14 VýrazyHľadaniePercentá
williamson315.7 %
march210.5 %
roger210.5 %
731210.5 %
racing15.2 %
driver15.2 %
www.asag.sk15.2 %
9nn15.2 %
0v0j15.2 %
children15.2 %
Iné slová421 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených2,441 / 1,246 Návštevy195.9 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)5,24795.2 %1.07 MB
403Forbidden1502.7 %33.85 KB
206Partial Content571 %1.57 MB
400Bad Request520.9 %11.48 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): geoip_city_maxmind, decodeutfkeys, hostinfo, tooltips)