Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.asag.sk
Posledná aktualizácia: 27 Feb 2021 - 00:01
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Feb 2021
Prvá návšteva NA
Posledná návšteva 27 Feb 2021 - 00:01
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *797
 
1,536
(1.92 návštev/návštevníka)
7,533
(4.9 Stránok/Návšteva)
48,833
(31.79 Hity/Návšteva)
809.94 MB
(539.95 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
16,92266,6161.61 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 1009Počet návštev: 2185Stránok: 12256Hity: 76718Bajtov: 1.44 GB Unikátne návštevy: 797Počet návštev: 1536Stránok: 7533Hity: 48833Bajtov: 809.94 MB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2021
Feb
2021
Mar
2021
Apr
2021
Máj
2021
Jún
2021
Júl
2021
Aug
2021
Sep
2021
Okt
2021
Nov
2021
Dec
2021
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20211,0092,18512,25676,7181.44 GB
Feb 20217971,5367,53348,833809.94 MB
Mar 202100000
Apr 202100000
Máj 202100000
Jún 202100000
Júl 202100000
Aug 202100000
Sep 202100000
Okt 202100000
Nov 202100000
Dec 202100000
Celkom1,8063,72119,789125,5512.23 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 61Stránok: 270Hity: 2449Bajtov: 38.10 MB Počet návštev: 61Stránok: 205Hity: 1519Bajtov: 25.88 MB Počet návštev: 60Stránok: 207Hity: 1634Bajtov: 26.75 MB Počet návštev: 59Stránok: 216Hity: 1921Bajtov: 27.16 MB Počet návštev: 60Stránok: 212Hity: 1949Bajtov: 28.79 MB Počet návštev: 63Stránok: 253Hity: 2006Bajtov: 34.91 MB Počet návštev: 63Stránok: 243Hity: 1905Bajtov: 28.00 MB Počet návštev: 53Stránok: 230Hity: 1850Bajtov: 32.34 MB Počet návštev: 54Stránok: 246Hity: 1424Bajtov: 29.24 MB Počet návštev: 61Stránok: 230Hity: 2205Bajtov: 46.35 MB Počet návštev: 74Stránok: 230Hity: 1409Bajtov: 18.89 MB Počet návštev: 64Stránok: 205Hity: 1778Bajtov: 37.33 MB Počet návštev: 63Stránok: 207Hity: 1563Bajtov: 20.66 MB Počet návštev: 55Stránok: 227Hity: 1192Bajtov: 18.15 MB Počet návštev: 48Stránok: 2026Hity: 3555Bajtov: 41.38 MB Počet návštev: 57Stránok: 210Hity: 999Bajtov: 14.89 MB Počet návštev: 61Stránok: 185Hity: 723Bajtov: 11.34 MB Počet návštev: 51Stránok: 178Hity: 1132Bajtov: 19.56 MB Počet návštev: 58Stránok: 212Hity: 1469Bajtov: 27.96 MB Počet návštev: 70Stránok: 260Hity: 1216Bajtov: 24.62 MB Počet návštev: 65Stránok: 288Hity: 1932Bajtov: 39.10 MB Počet návštev: 44Stránok: 154Hity: 1208Bajtov: 22.95 MB Počet návštev: 64Stránok: 197Hity: 1828Bajtov: 33.30 MB Počet návštev: 49Stránok: 198Hity: 2044Bajtov: 41.33 MB Počet návštev: 71Stránok: 187Hity: 3548Bajtov: 54.74 MB Počet návštev: 45Stránok: 255Hity: 4370Bajtov: 65.92 MB Počet návštev: 2Stránok: 2Hity: 5Bajtov: 301.48 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 56.89Stránok: 279.00Hity: 1808.63Bajtov: 31454875.56
01
Feb
02
Feb
03
Feb
04
Feb
05
Feb
06
Feb
07
Feb
08
Feb
09
Feb
10
Feb
11
Feb
12
Feb
13
Feb
14
Feb
15
Feb
16
Feb
17
Feb
18
Feb
19
Feb
20
Feb
21
Feb
22
Feb
23
Feb
24
Feb
25
Feb
26
Feb
27
Feb
28
Feb
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Feb 2021612702,44938.10 MB
02 Feb 2021612051,51925.88 MB
03 Feb 2021602071,63426.75 MB
04 Feb 2021592161,92127.16 MB
05 Feb 2021602121,94928.79 MB
06 Feb 2021632532,00634.91 MB
07 Feb 2021632431,90528.00 MB
08 Feb 2021532301,85032.34 MB
09 Feb 2021542461,42429.24 MB
10 Feb 2021612302,20546.35 MB
11 Feb 2021742301,40918.89 MB
12 Feb 2021642051,77837.33 MB
13 Feb 2021632071,56320.66 MB
14 Feb 2021552271,19218.15 MB
15 Feb 2021482,0263,55541.38 MB
16 Feb 20215721099914.89 MB
17 Feb 20216118572311.34 MB
18 Feb 2021511781,13219.56 MB
19 Feb 2021582121,46927.96 MB
20 Feb 2021702601,21624.62 MB
21 Feb 2021652881,93239.10 MB
22 Feb 2021441541,20822.95 MB
23 Feb 2021641971,82833.30 MB
24 Feb 2021491982,04441.33 MB
25 Feb 2021711873,54854.74 MB
26 Feb 2021452554,37065.92 MB
27 Feb 2021225301.48 KB
28 Feb 20210000
Priemer562791,80830.00 MB
Celkom1,5367,53348,833809.94 MB


 
Dni v týždni  
Stránok: 670Hity: 2265.50Bajtov: 33.69 MB Stránok: 214.50Hity: 1442.50Bajtov: 25.83 MB Stránok: 205Hity: 1651.50Bajtov: 31.44 MB Stránok: 202.75Hity: 2002.50Bajtov: 30.09 MB Stránok: 221Hity: 2391.50Bajtov: 40.00 MB Stránok: 180.50Hity: 1197.50Bajtov: 20.12 MB Stránok: 252.67Hity: 1676.33Bajtov: 28.41 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon6702,26533.69 MB
Uto2141,44225.83 MB
Str2051,65131.44 MB
Štv2022,00230.09 MB
Pia2212,39140.00 MB
Sob1801,19720.12 MB
Ned2521,67628.41 MB


 
Hodiny  
Stránok: 253Hity: 2033Bajtov: 49.34 MB Stránok: 205Hity: 1216Bajtov: 25.65 MB Stránok: 220Hity: 1620Bajtov: 18.77 MB Stránok: 169Hity: 1438Bajtov: 18.11 MB Stránok: 265Hity: 1025Bajtov: 16.83 MB Stránok: 214Hity: 985Bajtov: 15.61 MB Stránok: 162Hity: 808Bajtov: 13.25 MB Stránok: 184Hity: 1463Bajtov: 21.47 MB Stránok: 283Hity: 1937Bajtov: 33.90 MB Stránok: 2056Hity: 3704Bajtov: 40.97 MB Stránok: 246Hity: 1893Bajtov: 31.98 MB Stránok: 206Hity: 1567Bajtov: 28.52 MB Stránok: 249Hity: 1515Bajtov: 26.88 MB Stránok: 235Hity: 1625Bajtov: 26.09 MB Stránok: 209Hity: 2899Bajtov: 37.70 MB Stránok: 267Hity: 1761Bajtov: 33.81 MB Stránok: 271Hity: 2823Bajtov: 46.78 MB Stránok: 229Hity: 2323Bajtov: 40.40 MB Stránok: 241Hity: 1848Bajtov: 36.49 MB Stránok: 299Hity: 3032Bajtov: 46.01 MB Stránok: 287Hity: 2830Bajtov: 53.20 MB Stránok: 282Hity: 3589Bajtov: 61.31 MB Stránok: 282Hity: 2634Bajtov: 50.06 MB Stránok: 219Hity: 2265Bajtov: 36.81 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
002532,03349.34 MB
012051,21625.65 MB
022201,62018.77 MB
031691,43818.11 MB
042651,02516.83 MB
0521498515.61 MB
0616280813.25 MB
071841,46321.47 MB
082831,93733.90 MB
092,0563,70440.97 MB
102461,89331.98 MB
112061,56728.52 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
122491,51526.88 MB
132351,62526.09 MB
142092,89937.70 MB
152671,76133.81 MB
162712,82346.78 MB
172292,32340.40 MB
182411,84836.49 MB
192993,03246.01 MB
202872,83053.20 MB
212823,58961.31 MB
222822,63450.06 MB
232192,26536.81 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
NeznámyNeznámyip4,89915,970205.33 MB

netNetworknet6688,007119.72 MB

comCommercialcom3995,740162.14 MB

deGermanyde3512,27239.70 MB

jpJapanjp2541,40918.18 MB

czCzech Republiccz2372,93253.19 MB

itItalyit1591,91037.29 MB

beBelgiumbe1281,73729.50 MB

huHungaryhu751,43435.25 MB

euEuropean countryeu62631.46 MB

 Ostatné3017359108.19 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 1,173 Známe, 454 Neznámy (nepreložená IP)
797 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
52.162.211.179Chicago?2,4709,08485.11 MB26 Feb 2021 - 23:59
45.155.205.206Neznámy?1,8191,81911.17 MB15 Feb 2021 - 09:46
c-73-169-145-60.hsd1.wa.comcast.netBonney Lake?1312,12240.29 MB15 Feb 2021 - 10:11
93-42-34-46.ip84.fastwebnet.itInzago?1126488.91 MB20 Feb 2021 - 19:27
21.230-182-91.adsl-dyn.isp.belgacom.beNeznámy?1061,27321.34 MB26 Feb 2021 - 22:53
194-145-183-60.static.masterinter.netNeznámy?1001001.23 MB25 Feb 2021 - 06:59
62.47.150.178.triolan.netNeznámy?81811.72 MB26 Feb 2021 - 15:12
ip-43-213.skvelynet.czSlany?7882713.38 MB21 Feb 2021 - 20:16
89-24-126-114.customers.tmcz.czNeznámy?691,16923.09 MB09 Feb 2021 - 08:02
185.134.163.196Jicin?654058.68 MB24 Feb 2021 - 15:38
Ostatné  2,50231,305595.00 MB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
37 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot25,1661.03 GB27 Feb 2021 - 00:02
Unknown robot (identified by 'spider')6,782228.64 MB26 Feb 2021 - 11:41
Googlebot6,02690.23 MB27 Feb 2021 - 00:03
Unknown robot (identified by 'bot*')5,819117.58 MB26 Feb 2021 - 23:49
Unknown robot (identified by 'robot')2,16927.58 MB26 Feb 2021 - 22:50
Yandex bot1,43237.18 MB27 Feb 2021 - 00:00
Common *nix tool for automating web document retireval. Most likely a bot.65335.68 MB23 Feb 2021 - 10:57
SeznamBot5593.69 MB26 Feb 2021 - 13:00
MJ12bot5549.49 MB26 Feb 2021 - 12:35
Unknown robot (identified by 'scanner')2142.87 MB26 Feb 2021 - 23:52
Ostatné92428.24 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 1,536 - Priemer: 265 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,29784.4 %
30s-2mn422.7 %
2mn-5mn271.7 %
5mn-15mn221.4 %
15mn-30mn553.5 %
30mn-1h402.6 %
1h+513.3 %
Neznámy20.1 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage33,80169.2 %674.90 MB83.3 %
htmHTML or XML static page6,77913.8 %100.09 MB12.3 %
gifImage4,3798.9 %13.80 MB1.7 %
cssCascading Style Sheet file3,0276.1 %3.81 MB0.4 %
htmlHTML or XML static page7441.5 %1.61 MB0.1 %
pngImage610.1 %7.52 MB0.9 %
swf 180 %38.65 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file140 %7.83 MB0.9 %
Neznámy80 %696 Bytov0 %
phpDynamic PHP Script file20 %1.85 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 2Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/ine/Bill_Brac_Formula_Bio.pdf20111.41 MB556.15 KB
/n/bueno08_908_2.pdf913.27 MB334.66 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
393 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/bio/colum_leicester_mercury1.htm1,8316.29 KB55


/7432.22 KB460415


/takahara-a1.htm25119.42 KB122122


/bio/williamson.htm12387.42 KB9995


/bio/purley.htm109116.69 KB8685


/uvod1.htm10638.99 KB2431


/nextgallery.htm9636.60 KB6372


/acko.htm5717.09 KB95


/bio/zand.htm4523.80 KB3331


/Contact.htm437.31 KB1414


Ostatné4,12912.75 KB621659 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows6,23682.7 %35,67973 %
Macintosh6458.5 %6,39813.1 %
Linux3714.9 %6,33812.9 %
Neznámy2002.6 %3040.6 %
Java771 %770.1 %
Unknown Unix system40 %390 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
MS Internet ExplorerNie2,70535.9 %9,69919.8 %
FirefoxNie2,18629 %7,97916.3 %
Google ChromeNie1,76923.4 %23,26247.6 %
SafariNie4145.4 %4,8409.9 %
Neznámy?2293 %2930.5 %
MozillaNie2062.7 %2,5105.1 %
OperaNie140.1 %150 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie30 %1660.3 %
Acrobat WebcaptureÁno30 %30 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie30 %550.1 %
 Ostatné 10 %130 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)5,57690.5 %8,34285.2 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google226 / 699
- Microsoft Bing8 / 20
- Yahoo!6 / 28
- Seznam2 / 3
- Ecosia Search1 / 3
- Microsoft Windows Live0 / 1
- Baidu0 / 3
2433.9 %7577.7 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- https://rental-power.com.ua/generators/1515
- http://baidu.com1414
- https://en.wikipedia.org1313
- https://dojki365.online1212
- https://pinapchik.com99
- https://obiavo.net99
- https://vids18.site99
- https://sex-znakomstva.online99
- http://afw.fc2web.com88
- https://gigienadez.ru77
- Ostatné236584
3415.5 %6897 %
Neznámý pôvod10 %30 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
0 Kľúčové slováHľadaniePercentá

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
0 VýrazyHľadaniePercentá

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených4,872 / 797 Návštevy611.2 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)11,33098.9 %2.36 MB
206Partial Content1130.9 %7.69 MB
403Forbidden20 %398 Bytov
421Unknown error10 %322 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hostinfo, tooltips, decodeutfkeys, geoip_city_maxmind)